Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on üks arupärimine. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastab 9 Keskerakonna fraktsiooni liikme arupärimisele nr 342 Nasva küla uppumisohust. Arupärijate kinnitusel on Nasva jões asuvale saartele rajatud seadusevastaselt  57 m pikkune teetamm, mis põhjustab kõrgvee ajal Nasva külas üleujutusi, takistab vee loomulikku liikumist ja põhjustab kalade hävimist. Arupärijat küsivad, kas minister on teadlik nimetatud seaduserikkumisest ja sellega kaasnevaist probleemidest ning kuidas on võimalik taastada Nasva jõe looduskeskkond.
Peale arupärimisele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 13.30) – EL asjade komisjoni ettekande arutelu seoses peaministri ülevaatega valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel; Eesti seisukohad 17.-18. dets. toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Keskkonnakomisjonis –  
ühisistung maaelukomisjoniga (ruumis L332) Euroopa Komisjoni roheline raamat „Ühise kalanduspoliitika reform“. Seejärel: piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni muudatuste ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (601 SE).

Kultuurikomisjonis
– arvamuse andmine ELAKile Eesti seisukohtade kohta Euroopa Komisjoni ettepanekule ” Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud ühises Läänemere teadus- ja arendusprogrammis (BONUS- 169)”. 

Maaelukomisjonis
– valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Ühise kalanduspoliitika reform” kohta, arvamuse andmine ELAKile; Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine.

Majanduskomisjonis
– elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE). 

Põhiseaduskomisjonis
– kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse eelnõu (369 SE); kohtute seaduse eelnõu algatamise arutelu; kokkuvõtete tegemine VI istungjärgu tööst.

Rahanduskomisjonis
– makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse eelnõu (610 SE); maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (636 SE); Eesti Vabariigi ja Serbia Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu ja selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (641 SE); Eesti Vabariigi ja Korea Vabariigi vahelise tulumaksudega topelt-maksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (638 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– väljasõiduistung kaitseministeeriumisse. Kaitseeelarve vähendamise mõju sõjalise kaitse arengukava ja sõjalise kaitse tegevuskava täitmisele. Valitsusele esitatav sõjalise kaitse strateegilise kava eelnõu.

Sotsiaalkomisjonis
– tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE); ravimiseaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (617 SE).

Väliskomisjonis
– ülevaade ja arutelu 26.-27. nov. toimunud Eesti, Läti, Leedu parlamentide väliskomisjonide kohtumisest Vilniuses; ülevaade ja arutelu 28. nov. kuni 5. dets. toimunud väliskomisjoni töövisiidist Hiina Rahvavabariiki; ülevaade välisministri kohtumistest ja visiitidest: 18.-19. nov. välisministri visiit Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse aladele, 1.-2. dets. OSCE välisministrite kohtumine Ateenas, 3.-4. dets. NATO välisministrite kohtumine Brüsselis. Arutelu Eesti välispoliitikat puudutavatel teemadel. Kutsutud välisminister Urmas Paet.

Õiguskomisjonis
– karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (640 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (642 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 14)– komisjonile laekunud märgukirja läbivaatamine; kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud valimisliitude valimiskampaania rahastamise aruannete läbivaatamise jätkamine; ülevaade MTÜ Korruptsioonivaba Eesti poolt korraldatud ümarlauast „Väärkäitumisest teavitajate kaitse Eestis – hetkeolukord ning tulevikuväljavaated“; erikomisjoni 2009. aasta tööaruande ja korruptsioonivastase seaduse kohaldamise ülevaate läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 17) – komisjoni võimalike arengusuundade arutelu.

Kohtumised, konverentsid, istungid


Kell 11 –
Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Portugali suursaadiku Maria de Fàtima de Pinaga.

Kell 12
Ene Ergma kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Michael C. Poltiga.

Kell 14
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskust.
* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (13.12-17.12) Pariisis ENPA Büroo, poliitikakomitee ja monitooringukomitee istungitel.
* Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Silver Meikar osaleb (14.12-16.12) Pariisis ENPA poliitikakomitee töös.
* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (14.12-18.12) Strasbourgis ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) 50. plenaaristungil.
* Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Mart Jüssi ja väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee osalevad (14.12-18.12) valitsusdelegatsiooni koosseisus Kopenhaagenis toimuval ÜRO kliimamuutuste konverentsil.

* Riigikogu liige Toomas Trapido osaleb (10.12-18.12) Taanis Kopenhaagenis rahvusvahelisel kliimakonverentsil.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside