Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung,

Päevakorras on 3 arupärimist , mille vastavad siseminister Ken-Marti Vaher, keskkonnaminister Keit Pentus ja välisminister Urmas Paet.

Arupärimiste teemad on järgmised: 1. Vägivaldsete surmade arvu järsu kasvu kohta (nr 87); 2. Eesti keskkonna jätkusuutlikkusest (nr 103) ja 3. Võltsimisvastasest kaubanduslepingust (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) (nr 109).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – Eesti seisukohad 14. veebruaril toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil (energia); Eesti seisukohad 17. veebruaril toimuval EL tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitsenõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamise kohta.

Keskkonnakomisjonis – 20 aastat jätkusuutliku arengu mõtestamist ja lahenduste otsinguid, säästva arengu komisjoni esimehe Kaja Petersoni ettekanne.

Kultuurikomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm „Erasmus kõigi jaoks“, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi ning SA Archimedes esindajad; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (13 SE).

Maaelukomisjonis – toiduohutuse ja -järelevalve küsimused.

Majanduskomisjonis – raamatupidamise seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (147 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatuste osas, mis käsitlevad raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse osas, mis käsitlevad üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamist.

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) – arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem EUROSUR; arvamus nõukogu määruse kohta, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 programm „Kodanike Euroopa”; arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta.

Rahanduskomisjonis – ülevaade Kreeka toetusprogrammist; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (150 SE); arvamus Eesti seisukohtade osas riskikapitali- ja sotsiaalettevõtlusfondi määruste eelnõude kohta.

Riigikaitsekomisjonis – Venemaa riigikaitse reformimine, kutsutud Balti Venemaa Uurimise Keskuse direktor Vladimir Juškin.

Sotsiaalkomisjonis – uue töövõimetuskindlustuse süsteemi tutvustus, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur.

Õiguskomisjonis – “Kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2018” 2011. aasta täitmise aruanne, kutsutud justiitsminister Kristen Michal; kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi, TALO, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Tööandjate Keskliidu esindajad ning Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) esimees Harri Taliga.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) – komisjoni 2012. aasta I poolaasta töökava projekt.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) – Riigikontrolli auditiaruanne „Riigi tegevus tippspordi toetamisel“, kutsutud kultuuriministeeriumi asekantsler Tõnu Seil, Eesti Kultuurkapitali juhataja Raul Altmäe, Eesti Olümpiakomitee esindajad, hasartmängumaksu nõukogu ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333). Ülekanne internetis: https://www.riigikogu.ee/?rep_id=22069

Üritused, kohtumised

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Männi Lasteaia kollektiiviga seoses lasteaia 45. aastapäevaga.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Enn Soosaare 75. sünniaastapäevale pühendatud koosviibimisel ja kogumiku “Enn Soosaar. Esseed ja artiklid” esitlusel.

Kell 16Laine Randjärv osaleb spordi toetusrühma koosolekul.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ning liikmed Sven Mikser ja Mati Raidma osalevad (11.02-13.02) Brüsselis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee, majandusjulgeolekukomitee, poliitikakomitee ning teadus- ja tehnoloogiakomitee ühisistungil.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside