Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastab kahele arupärimisele.

1. Riigikogu liikmed Valdur Lahtvee, Mart Jüssi, Toomas Trapido, Maret Merisaar, Aleksei Lotman ja Marek Strandberg küsivad oma 22.09.2008 esitatud arupärimises nr 86 põlevkivikavast välja visatud meetmete kohta, miks on kavast välja jäänud AS Eesti Põlevkivi lahutamine Eesti Energia kontsernist. Arupärijad osutavad ministri seisukohavõtule, mille kohaselt pidanuks see meede minema Eesti energiamajanduse riiklikku arengukavasse, kuid arupärijate väitel viimane põlevkivi temaatikat peaaegu ei käsitle ega sisalda ka kahe aktsiaseltsi lahutamise meedet.

2. Riigikogu liikmed Valdur Lahtvee, Marek Strandberg, Aleksei Lotman, Mart Jüssi, Maret Merisaar ja Toomas Trapido küsivad oma 25.09.2008 esitatud arupärimises nr 92 vee ja õhu reostamise kohta Muuga piirkonnas, milliseid abinõusid on keskkonnaministeerium kavandanud ohtlike ainete käitlemisega seonduvate riskide vältimiseks Muuga sadamas. Arupärijate väitel elavad Viimsi valla, Maardu linna ja Jõelähtme valla elanikud plahvatus- ja lekkeriskide mõjutsoonis, mis tuleneb Muuga sadamas toimuvate väetiste, kütuste, kemikaalide ja söe käitlemisega seotud ohtudest.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Nädala päevakord asub siin.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine EL Nõukogu määruse “Kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes” eelnõu suhtes heaks kiidetud Eesti seisukohtade osalisele muutmisele; Eesti esindatus EL ministrite nõukogu töörühmades.

Keskkonnakomisjonis

keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ülevaade keskkonnavaldkonna reformi hetkeseisust; veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE)

Kultuurikomisjonis –  2009. aasta riigieelarve eelnõu (346 SE), kultuuriministeeriumi valitsemisala, osaleb minister Laine Jänes.

Maaelukomisjonis – “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” otsuse eelnõu (337 OE), kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning esindajad Eesti Põllumajandus- Kaubanduskojast, Eestimaa Talupidajate Keskliidust ja Eesti Põllumeeste Keskliidust.

Majanduskomisjonis – kohtumine Eesti Panga esindajatega olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti ettevõtluskeskkonna arendamine” ettevalmistamise raames (ruum L 332); kell 12.30 elektrituruseaduse täiendamise seaduse eelnõu (311 SE).

Põhiseaduskomisjonis – võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE); Euroopa Parlamendi presidendi Hans-Gert Pötteringi kiri.

Rahanduskomisjonis – 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE) sotsiaalministeeriumi valitsemisala, ülevaate esitab minister Maret Maripuu; arutelu teemal „Eesti finantssüsteemi olukord“, osaleb Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein.

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse ja tervishoiuteenuse korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE); rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (339 SE).

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE).

Õiguskomisjonis – politseiteenistuse seaduse eelnõu (351 SE); kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon – Reformierakonna 29.09.2008 vastus järelpärimisele nr 3.1-3/1775-1; Erakond Isamaa ja Res Publica Liidu poolt esitatud täiendava aruande läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania tasutud kulude kohta; kokkuvõte sügisese vaheküsitluse käigus laekunud andmete kohta; avalikustamisele kuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; Eesti korruptsiooni tajumise indeks 2008. aastal.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – riigikontrolli kontrolliaruanne „Eluruumide üürile andmine Tallinna linnas”, kutsutud Tallinna Linna aselinnapea Eha Võrk; riigikontrolli kontrolliaruanne „Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2007. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta” (ruum L 333).

Üritused, konverentsid, assambleed

Kell 13 -Toompea lossi III korruse fuajees avatakse haridus- ja riigitegelase Peeter Põllu (1878 – 1930) 130. sünniaastapäevale pühendatud näitus. Tallinna Ülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi (TLÜ EPAM) kogude põhjal ning koostöös Eesti Filmiarhiivi, Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolise Arhiivi ja Peeter Põllu pojatütre Rutt Hinrikusega valminud mahukas mälestusnäitus võimaldab saada ülevaate erakordsest isiksusest ning tema teguderohkest elutööst. Peeter Põld oli Eesti Ajutise Maanõukogu ja Asutava Kogu ning Riigikogu I, III ja IV koosseisu liige.

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb akadeemik Dmitri Kaljo 80. juubelile pühendatud aktusel (TTÜs).

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (12.10-17.10)  ning liikmed Kristiina Ojuland (12. – 16. okt.) ja Indrek Saar (12.10-17.10)  osalevad ENPA missiooni koosseisus vaatlejatena Aserbaidžaani presidendivalimistel Bakuus.

* Riigikogu Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht Ivi Eenmaa, liikmed Marika Tuus ja Erki Nool ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (12.10-15.10) Šveitsis Genfis IPU 119. assambleel ning konverentsil „Informeeriv demokraatia“. Paneeldiskussioonide teemad on tuumarelvastuse kasvu pidurdamine, kliimamuutus, säästlik areng ja taastuvenergia, aga ka sõnavabadus ja õigus olla informeeritud.

* Riigikogu liige Eldar Efendijev osaleb (12.10-17.10)  Bakuus Aserbaidžaani presidendivalimistel vaatlejana Aserbaidžaani parlamendi kutsel.

* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (12.10-14.10) Saksamaal Greifswaldi Ülikooli kuratooriumi istungil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside