Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Vastamisel on kuus arupärimist.

Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikme Mihhail Lotmani arupärimisele nr 197 kontrollimata informatsiooni avaldamise kohta. Arupärija soovib välja selgitada peaministri motiive 02. veebruaril toimunud valitsuse pressikonverentsil, kus peaminister väidetavalt ütles, et sai informatsiooni Eestit tabanud ulatusliku keskkonnareostuse oletatava allika kohta oma sõbra käest. Arupärija soovib teada, kes on see salapärane sõber ja miks peaminister tuli avalikkuse ette informatsiooniga, mida ta ei olnud väidetavalt kontrollinud. Samuti soovib arupärija teada, miks ta ei küsinud seda informatsiooni oma ministri käest.

Peaminister vastab ka Urmas Reinsalu arupärimisele nr 198 Vabariigi Valitsuse tööplaani täitmise kohta. Arupärija tunneb muret selle üle, et valitsus on esitanud Riigikogu menetlusse liiga vähe eelnõusid ega ole täitnud erinevate ministeeriumite haldusalas olevaid strateegilisi eesmärke. Sellest tulenevalt soovib arupärija saada valitsuse tööplaanide kohta täpsemaid selgitusi.

Peaminister vastab ka Riigikogu liikmete Eiki Nestori, Jarno Lauri ja Kadi Pärnitsa arupärimisele nr 203 riigitöötajate palkade kohta. Arupärijad soovivad teada, miks valitsus ei ole midagi teinud riigiteenistujate palgaastmestiku korrastamiseks.

Peaminister vastab samuti Riigikogu liikmete Urmas Reinsalu, Trivimi Velliste, Katrin Saksa, Imre Sooääre, Juhan Partsi, Peeter Tulviste, Aivar Õuna, Ken-Marti Vaheri, Indrek Raudse, Jarno Lauri, Mart Nuti, Mart Laari ja Tiit Niilo arupärimisele nr 204 Vabadussõja Võidu samba rajamise kohta Tallinna Vabaduse väljakule. Arupärijad tunnevad huvi, kuidas kavatseb valitsus ellu viia Riigikogu sellekohase ettepaneku Võidu samba rajamiseks ja milline on valitsuse koostöö selles osas Tallinna linnavalitsusega.

Sotsiaalminister Jaak Aab vastab Riigikogu liikmete Eiki Nestori ja Kadi Pärnitsa arupärimisele nr 195 tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse kohta. Arupärijad tunnevad huvi, miks töö- ja kutsehaiguskindlustus on seadusandlikult reguleerimata ning valitsus ei ole midagi teinud töötajate kindlustunde suurendamiseks. Samas on valitsus kohtulikele töövaidlustele riigilõivu kehtestamisega töötajate õiguskindlust väidetavalt veelgi halvendanud, leiavad arupärijad.

Siseminister Kalle Laanet vastab Riigikogu liikmete Andres Herkeli, Tõnis Lukase, Mart Nuti ja Mart Laari arupärimisele nr 196 loode-Eestit tabanud õlireostuse kohta. Aurpärijad osutavad väitele, nagu oleks Eesti ametivõimud võimaldanud naftatanker Flawlessi omanikfirma esindajatel võtta Loode-Eestit tabanud naftareostuse proove hoolimata sellest, et käimas on kriminaalmenetlus reostuse tekitaja selgitamiseks. Arupärijad tunnevad huvi, kes see väide vastab tõele ja kes sellisel juhul niisuguse loa andis ning kuidas tagatakse, et need proovid ei jõua teiste reostuse tekitamises kahtlustatavate laevaomanike valdusesse.

Arupärimised asuvad aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 14. märtsil toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel; kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd. Euroopa Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile, millega kehtestatakse raamprogramm „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” aastateks 2007-2013.

Keskkonnakomisjonis – piirivalveameti ja päästeameti esindajate teabe ärakuulamine Loode-Eesti õlireostuse likvideerimise käigu kohta. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu üleujutuste hindamist ja ohjeldamist käsitleva direktiivi eelnõu kohta. Kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (853 SE); keskkonnatasude seaduse § 56 täiendamise seaduse eelnõu (819 SE); metsaseaduse eelnõu (833 SE).

Kultuurikomisjonis – ühisistungil väliskomisjoniga arutusel Katrin Saksa raport ENPAle "Soome-ugri rahvad Vene Föderatsioonis".

Maaelukomisjonis – maaelu arengu strateegia 2007-2013 arutelu. ELi kalandusfondiga seotud küsimused.

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi (EP) ja nõukogu üleujutuste hindamist ja ohjamist käsitleva direktiivi eelnõu, samuti keskkonnasõbralike transpordivahendite edendamist käsitleva direktiivi eelnõu arutelu arvamuse andmiseks Euroopa Liidu asjade komisjonile. Postiseaduse eelnõu (815 SE); ülemaailmse postiliidu 23. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (849 SE).

Põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri kirja kinnipeetavate valimisõiguse kohta. Järgnevalt arutusel õiguskantsleri ettekande nr 2 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse poliitilist välireklaami keelustatavate sätete põhiseaduspärasuse kohta. Valimisseaduste muutmise arutelu, tulenevalt valimisliitudele kehtestatavate sanktsioonidega valimisseaduste rikkumise eest.

Rahanduskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu keskkonnasõbralike transpordivahendite edendamist käsitleva direktiivi eelnõu kohta ELAKile. Maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (811 SE).

Riigikaitsekomisjonis – punase risti nimetuse ja embleemi seaduse eelnõu (795 SE). Suursaadik Mart Helme ettekanne „Eesti julgeoleku võti, ajalugu ja tänapäev".

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse sotsiaalkindlustuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (860 SE).

Väliskomisjonis – ühisistung kultuurikomisjoniga. Järgnevalt arutusel Riigikogu ühenduse „Valgevene demokraatliku arengu kaitseks” tegevus; kutsutud ühenduse esimees Vladimir Velman.

Õiguskomisjonis – kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (754 SE); karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (791 SE); äriseadustiku ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (820 SE).

Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – arutusel korruptsioonivastase strateegia “Aus riik” meetmete rakendamisega seotud praktilised probleemid; kutsutud justiitsminister Rein Lang.

Üritused väljaspool Eestit

* Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Sergei Ivanov osaleb (kuni 14.03) Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee töös.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 15.03) Pariisis ENPA poliitikakomitee töös.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside