Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Kinnitatakse 14. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) Eesti seisukohad 16. – 17. maini toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (kultuur ja sport); seisukoha andmine Euroopa Liidu nõukogu otsuse suhtes, millega volitatakse liikmesriike allkirjastama 2012. aasta Kaplinna lepingut (1977. aasta Torremolinose kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelise konventsiooniga seotud 1993. aasta protokolli sätete rakendamise kohta), seda ratifitseerima või sellega ühinema; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise kasutamise vältimise kohta ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele raha ülekandmisel edastatava teabe kohta; seisukoha andmine nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks kehtestatud eeskirju (EMPs kohaldatav tekst) ning nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamist käsitlevat määrust ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel.

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (394 SE); meediateenuste ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (336 SE); muuseumiseaduse eelnõu (374 SE) – museaalide ost, arvele võtmine ja muuseumikogust väljaarvamine ning rahvusvahelise näituse kindlustamine, kutsutud kultuuriministeeriumi, rahandusministeeriumi ning Riigi Tugiteenuste Keskuse esindajad.

Maaelukomisjonis – kohtumine mesinike katusorganisatsioonide esindajatega.

Majanduskomisjonis (kell 11.10) Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega kehtestatakse mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise raamistik; toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE); ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (429 SE).

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (354 SE); arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem ning registreeritud reisijate programm eelnõude (nn e-piiride pakett) osas; sissejuhatav arutelu fraktsioonide seisukohtade osas Rahvakogu ettepanekute kohta.

Rahanduskomisjonis – finantsinspektsiooni seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE); kohtumine Konkurentsiameti esindajatega (ruum L 333).

Riigikaitsekomisjonis – arutelu Eesti sõjamuuseumide ja kogude teemal; Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Euroopa Liidu struktuurivahendid 2014 – 2020.

Õiguskomisjonis – korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE), kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE).

Korruptsioonivastases erikomisjonis (kell 13.30) Riigikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) – ülevaade põllumajanduse ja maaelu projektipõhisest rahastamisest, kutsutud põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektor Jaan Kallas, Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Raul Rosenberg ning Riigikontrolli esindajad. Ruum L 333. Istung on avalik ja seda on võimalik jälgida reaalajas Riigikogu veebis.  

Üritused

Kell 9 – Balti riikide ja Poola parlamentide väliskomisjonide ühisistung (Riigikogu konverentsisaal).  Arutusel on Põhjamaade ja Läänemere regiooni turvalisuskeskkonna arengud kuni aastani 2020. Ettekandega esineb Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (ICDS) teadur Riina Kaljurand. Kell 12 külastatakse Ämari Lennubaasi.

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Juudi Kogukonna ajalookonverentsil “95-65-25”. Pärastlõunal esineb konverentsil sõnavõtuga Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (Rahvusraamatukogu).

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas osaleb (12.05-13.05) Poolas Gdanskis Balti riikide ja Poola parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel.

* Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas ja keskkonnakomisjoni esimees Erki Nool osalevad (12.05-13.05)  Iirimaal Dublinis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide energia- ja keskkonnakomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on kestva energiamajanduse ja kliimamuutusega seotud teemad.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht ja ENPA monitooringukomitee esimees Andres Herkel osaleb (12.05-18.05) infokogumise missioonil Venemaal Moskvas ja Gruusias Thbilisis, Tshinvalis ning Suhhumis. Visiit on seotud Assamblee resolutsiooniga, kus käsitletakse 2008. aasta Venemaa-Gruusia sõjalise konfliktiga seonduvat.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside