Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung,

Päevakorras on 8 arupärimist, millele vastavad siseminister Ken-Marti Vaher, õiguskantsler Indrek Teder, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, keskkonnaminister Keit Pentus ning rahandusminister Jürgen Ligi.
Arupärimised puudutavad sisejulgeoleku olukorda (nr 11), elektroonilise hääletamise põhiseaduspärasust (nr 22), kliima- ja energiaagentuuri otstarbekust (nr 7), Eesti Posti universaalteenuste kulusid (nr 8), kaitsealade hooldust (nr 13), prügimajandust (nr 16), õpetajate, politseinike, piirivalvurite ja päästetöötajate palku (nr 9) ning erimärgistatud kütuse maksusoodustuse piiramist (nr 12). Arupärimistega saab lähemalt tutvuda siin.
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 13) – Eesti liitumine ajutiselt toimiva Euroopa Finantsstabiilsuse Fondiga (EFSF), milles Eesti peaks osalema alates 1. jaanuarist 2012 ning Eesti liitumist alatiselt toimiva Euroopa Stabiilsusmehhanismiga (ESM) mis võtab üle ajutise fondi ülesanded alates 1.juulist 2013.a; Eesti seisukohad 16. juunil toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (transport) istungil; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni valge raamatu „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas“ kohta; Eesti seisukohad 14. juuni erakorralisel rahandusministrite kohtumisel ja 20. juunil toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule elamukinnisvaraga seotud krediidilepingute kohta.

Keskkonnakomisjoni ja kultuurikomisjoni ühisistung
– Eesti ajaloolised looduslikud pühapaigad: nende uurimine ja hoidmine ning valdkondlik arengukava 2008 – 2012 ja selle rakendamine (Riigikogu konverentsisaalis).

Maaelukomisjonis
– väljasõiduistung Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses.

Majanduskomisjonis
– kohtumine AS Elering esindajatega, arutusel on Eleringi varustuskindluse aruanne 2011; teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu (22 SE).

Põhiseaduskomisjonis
– peaprokuröri ülevaade seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta eelmisel kalendriaastal, peaprokurör Norman Aas; arvamuse andmine Euroopa Komisjoni rändeteatise kohta; arvamuse andmine liiklusseaduse § 202 lg 7 ning valitsuse 27.08.2002 määruse nr 279 põhiseaduspärasuse kohta.

Rahanduskomisjonis
– ülevaade Eesti Panga 2010. aasta aruandest, osaleb Eesti Panga president Andres Lipstok; makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvate seaduste ning investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (45 SE); sotsiaalmaksu- ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE); maksukorralduse seaduse § 33 muutmise seaduse eelnõu (23 SE); arvamuse andmine riigilõivuseaduse § 56 lõike 11 põhiseaduspärasuse kohta.

Riigikaitsekomisjonis
– otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel õhuturbemissioonil Islandil” eelnõu (59 OE).

Väliskomisjonis
– ülevaade arengutest Pakistanis; ülevaade 8. – 9. juunini toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest.  

Õiguskomisjonis
– karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (32 SE); töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30) väljasõiduistung Riigiprokuratuuri, päevakorras on kohtumine peaprokurör Norman Aasaga, kes annab ülevaate Riigiprokuratuuri osast korruptsioonivastases võitluses, korruptsiooniohtlikematest üldriiklikest tegevusvaldkondadest ja korruptsioonikuritegude dünaamikast.

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30)
Riigikontrolli auditiaruande „Loomsete kõrvalsaaduste käitlemise korraldus“, kutsutud põllumajandusministeeriumi asekantsler Toivo Nõvandi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333).

Kohtumised

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub õiguskantsler Indrek Tederiga (Riigikogu esimehe kabinet).
 
* Riigikogu liige Margus Tsahkna osaleb (13.06-14.06) Itaalias Cadenabbias Konrad Adenaueri Fondi korraldataval noorte poliitikute seminaril „Euroopa Liidu-Venemaa dialoog“, kus ta esineb ka ettekandega.
 
* Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb (13.06-15.06) Varssavis Friedrich Eberti Fondi korraldataval julgeolekukonverentsil „Euroopa tegutseb: teel uue Euroopa julgeolekuarhitektuuri poole“, kus esineb ettekandega.
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside