Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 7 arupärimist, millele vastavad regionaalminister Siim Valmar Kiisler, rahandusminister Jürgen Ligi ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.
 
Komisjonides (kell 11)
 
Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni avalik ühisistung (kell 13.30, konverentsisaal) – Eesti seisukohad 16. – 17. detsembrini toimuval Euroopa Ülemkogu istungil. Seisukohti tutvustab peaminister Andrus Ansip. Istungist toimub ka otseülekanne veebiaadressil https://www.riigikogu.ee/?rep_id=22069  

Keskkonnakomisjonis
– keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu (799 SE).

Kultuurikomisjonis
– meediateenuste seaduse eelnõu (827 SE), teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (864 SE).
 
Maaelukomisjonis – riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (840 SE); toiduseaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (883 SE).

Majanduskomisjonis – liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (874 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatistele: 1) „Energia 2020 – säästva, konkurentsivõimelise ja kindla energia strateegia, 2) „Energiainfrastruktuuri prioriteedid aastaks 2020 ja pärast seda − Euroopa integreeritud energiavõrgu väljaarendamise kava”.

 
Põhiseaduskomisjonis – soolise võrdõiguslikkuse monitooringu arutelu, kutsutud sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Kadi Viik.
 
Rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (861 SE); notariaadiseaduse, päästeseaduse, riigilõivuseaduse, tuleohutuse seaduse, äriseadustiku ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (833 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni poolt väljatöötatud finantssektori kriisijuhtimise raamistiku teatisele; vedelkütuse seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu algamine, tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (841 SE); perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse eelnõu (836 SE); kohtumine omavalitsusliitude esindajatega.
 
Riigikaitsekomisjonis – Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu “Riigikaitse strateegia kehtestamine”.

Sotsiaalkomisjonis – olulise tähtsusega riikliku küsimuse tervishoiu korraldamisest ja ravimite kättesaadavusest ettevalmistamine.

 
Väliskomisjonis – ülevaade 1. – 2. detsembrini Astanas toimunud OSCE tippkohtumisest; Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Euroopa tõhusama katastroofidele reageerimise suunas: kodanikukaitse ja humanitaarabi roll.
 
Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (717 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE); korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE).
 
Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 13.30) – komisjoni 2010. aasta töö aruanne ja ülevaade korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest; avalikustamisele mittekuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine;  
 
Kohtumised
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus kohtub Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse liikmetega.
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õpilastega Riigikogus. Nädala jooksul on Ratasel veel kavas kohtumised Rahumäe Põhikooli, Tallinna 32. Keskkooli ning Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilastega.
 
Kell 14 Jüri Ratas külastab Nõmme Sotsiaalmaja.
 
Kell 15.30Keit Pentus kohtub sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Kadri Viigiga.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (12.12-16.12) Prantsusmaal Pariisis ENPA büroo, poliitika ning õigusasjade ja inimõiguste komiteede istungitel.

* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (7.12-15.12) Jaapanis Nagoyas Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Nõukogu (ISSC) 28. üldassambleel.

Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside