Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 21 arupärimist. Neile vastavad Eesti Panga president Andres Lipstok, peaminister Andrus Ansip ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Arupärimised käsitlevad Eesti Panga rolli Eesti majanduses (nr 183), Sõmera hooldekodu (nr 249), vaesust ja sotsiaalset tõrjutust (nr 250), kalapüügiseadust (nr 252), soolist võrdõiguslikkust kohalikes omavalitsustes ja riigis (nr 253), regionaalministri tegevust (nr 254), tervisekaitseinspektsiooni, tervishoiuameti ja kemikaalide teabekeskuse ühendamist (nr 256), keskkonnaministeeriumi võimalikku haldussuutmatust (nr 260), tuumaelektrijaamaga seonduvat (nr 261), Niguliste muuseum-kontserdisaali (nr 262), siseveekogudel väikelaevade kasutamisega seotud probleeme (nr 263), sotsiaalharta rakendamist (nr 264), pensionitõusu (nr 265), Vabariigi Valitsuse seadust ja planeerimisseadust (nr 266), Mustpeade maja (nr 267), olukorda tööturul (nr 270), keskkonnastrateegiat (nr 197), keskkonnaministeeriumi arengukava (nr 198), reformimata riigimaade kasutamist (nr 199), Agenda 21 rakendamist (nr 200) ning ehituskeeluvööndi vähendamist Jõelähtme vallas (nr 275).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.  

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjon (kell 13.30) – Eesti seisukohad 14. – 15. aprillini toimuval mitteametlikul keskkonnanõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi; Riigikogu alaline esindaja Euroopa Parlamendi juures Malle Kuuler;Eesti esindatus Euroopa Liidus.

Keskkonnakomisjon – riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (436 SE); keskkonnatasude seaduse ja kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (441 SE).

Kultuurikomisjon – koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (444 SE); Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjon – uuringu “Piima kokkuostu korraldamine EL riikides” tutvustus.

Majanduskomisjon – otsuse eelnõu “Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 kinnitamine” (443 OE), teema: Energiaturu konkurentsi olukord, kutsutud konkurentsiameti ja tarbijakaitseameti esindajad; Euroopa Komisjoni teatis „Energiatõhusus: eesmärgiks seatud 20% energiasäästu saavutamine”.

Põhiseaduskomisjon – Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (428 SE).

Rahanduskomisjon – hasartmängumaksu seaduse eelnõu ( 433 SE); investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse, väärtpaberituru seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (461 SE); Narva Linna volikogu taotlus tunnistada kehtetuks valla- ja linnaeelarve seaduse § 81 seoses vastuoluga kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega.

Väliskomisjon – ülevaade Eesti-Läti ja Eesti-Leedu suhetest; kuulamised Eesti välismajanduspoliitika teemal, välisministeeriumi ülevaade majandusdiplomaatide tegevusest (ruum L 333).

Õiguskomisjon – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seoses Politsei- ja Piirivalveameti loomisega (344 SE); politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon – juhise erakondadele Euroopa Parlamendi valimiskampaania rahastamise aruande koostamiseks ja esitamiseks ” kinnitamine; juhise üksikkandidaatidele Euroopa Parlamendi valimiskampaania rahastamise aruande koostamiseks ja esitamiseks ” kinnitamine.

Visiidid

* Riigikogu väliskomisjoni liige Silver Meikar osaleb (13.04-5.05) Ameerika Ühendriikides Washingtonis, Portlandis, Tucsonis ja New Yorgis USA välisministeeriumi korraldatavas programmis „USA välispoliitika ja inimõigused” Programmi käigus külastatakse paljusid riigiasutusi, toimuvad kohtumised kohalikes omavalitsustes ning valitsusvälistes organisatsioonides, tutvutakse koolidega. Teemad, mis tulevad arutusele, käsitlevad immigrantide ja põgenike õigusi, kohalike võimuorganite rolli, inimõiguste seadust, inimõiguste probleemide kajastamist meedias, jpm.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside