Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Algab XII koosseisu II istungjärk

Kell 15 – täiskogu avaistung
Kõnega esinevad Riigikogu esimees Ene Ergma ja Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.
Pärast pidulikku osa jätkatakse istungi rakendamisega, kus kinnitatakse 1. töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete kahele arupärimisele justiitsminister Kristen Michal. Arupärimiste teemad on järgmised: 1) tervishoiuteenuste osutajate olukorrast joobeseisundi tuvastamisel (nr 31) ja 2) korruptsioonikahtlusest Võru maakonnas (nr 32) kohta. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 13.30) – Eesti seisukohad 16.-17. septembril 2011 toimuval mitteametlikul EL majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) kohtumisel.  Kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi.

Keskkonnakomisjonis
– ülevaade keskkonnaministeeriumi õigusloome plaanidest käesoleva aasta II poolel. Kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus.

Kultuurikomisjonis
– parlamentaarne kuulamine: Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ehitamine; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muumise seaduse eelnõu (13 SE).

Maaelukomisjonis
– kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (54 SE).

Majanduskomisjonis
– riigikontrolli seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE); Arengufondilt laekunud taotluse algatada Arengufondi seaduse muutmise seaduse eelnõu läbivaatamine ja arutelu.

Põhiseaduskomisjonis
– ELAKile arvamuse andmine: EP ja nõukogu direktiiv, millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud) KOM(2011) 320; EP ja nõukogu direktiiv rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise ühise menetluse kohta (uuesti sõnastatud) KOM(2011) 319; EL nõukogu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest (eelnõu suhtes heaks kiidetud Eesti seisukohtade täiendamine); Riigikohtule arvamuse andmine.

Rahanduskomisjonis
– sotsiaalmaksu- ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (33 SE); ülevaade Euroopa Liidu majanduse ja finantsturgude olukorrast ning 2011. aasta suvine majandusprognoos (ruumis L 333).

Riigikaitsekomisjon
– osavõtust George Marshalli Keskuse korraldatavast konverentsist “Ballistiline raketikaitse ja Euroopa julgeolek”.

Sotsiaalkomisjonis
– Eesti täiendavad seisukohad Nõukogu direktiivi, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest,
vanusest või seksuaalsest sättumusest, eelnõu suhtes; tuumakatastroofi piirkonda saadetud isiku seaduse eelnõu (29 SE).

Väliskomisjonis
– ülevaade Eesti tegevusest ja prioriteetidest algaval ÜRO 66. Peaassambleel. Kutsutud välisministeeriumi 1. poliitikaosakonna peadirektor Miko Haljas ja 2. büroo direktor Eva-Maria Liimets.

Õiguskomisjonis
– äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (75 SE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse reeglid tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikuseks tunnustamiseks, eelnõu kohta arvamuse andmine ELAK´ile; keskkonnakomisjonile arvamuse andmine kallasraja kitsendamise küsimuses.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 13.30
) –  Laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; kokkuvõte majanduslike huvide deklaratsioonide arvandmete esitamisest teiste deklaratsioonihoidjate poolt; ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni juhendist.

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30) –  2011. aasta suvise majandusprognoosi tutvustamine. Kutsutud rahandusministeeriumi esindajad; laekunud Riigikontrolli aruannetest (ruumis L333).

Kohtumised, väljasõiduistungid

Kell 18
– Riigikogu juhatus ja fraktsioonide juhid kohtuvad Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega Kadriorus.
* Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni juht Marko Mihkelson ja liige Sven Mikser osalevad (11.09-16.09)  Hiinas, NATO PA kaitse- ja julgeoleku ning poliitikakomitee ühisel väljasõiduistungil.
* Riigikogu liige Peeter Kreitzberg osaleb (12.09-18.09)  Iisraelis, Eilatis Iisraeli üleriigilise spordiühingu Hapoeli korraldataval spordiüritusel SPORTIADA ning kohtumistel Iisraeli spordijuhtidega.
Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside