Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 täiskogu istung

Päevakorras on 1 arupärimine. Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastab 6 Keskerakonna fraktsiooni liikme arupärimisele nr 312 Mereakadeemia rektori kohta. Arupärijad küsivad täpsemaid selgitusi, Eesti Mereakadeemia rektori Jüri Kannu vabastamise kohta. Arupärijate väitel saavutas Mereakadeemia Kannu juhtimisel varasemaga võrreldes väga hea seisu. Käivitunud oli magistriõpe, perioodiliselt ilmusid Mereakadeemia Toimetised, oluliselt oli tõusnud akadeemia rahvusvaheline autoriteet, mille üheks kinnituseks oli akadeemia vastuvõtt Rahvusvahelisse Mereülikoolide Assotsiatsiooni.
Peale arupärimisele vastamist on avatud vaba mikrofon.
 
Komisjonides
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 14) – Eesti seisukohad 14. – 16. oktoobrini toimuval mitteametlikul konkurentsivõime ja kasvu nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.

Keskkonnakomisjonis
– Euroopa Komisjoni teatis, milles esitatakse kliimamuutuste vastu võitlemise rahvusvahelise rahastamise suurendamise ettepanek.

Kultuurikomisjonis
– arutelu hariduslike erivajadustega laste teemal, sätted eelnõus (412 SE).

Maaelukomisjonis
– Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (540 SE).

Majanduskomisjonis
– merendusnõukoja pöördumine; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatisele „Valge Raamat. IKT standardimise ajakohastamine ELis – edasised sammud”.

Põhiseaduskomisjonis
– isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE); Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastase konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (566 SE).

Rahanduskomisjonis
– riigi eelarvestrateegia 2010 – 2013; 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– riigikontrolli auditi “Kaitseotstarbelise varustuse hagete korraldus” kontrolliaruanne; rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (535 SE).

Sotsiaalkomisjonis
– õiguskantsleri tegevusest sotsiaalsete põhiõiguste tagamisel; õiguslikud võimalused ja takistused ajutiste töökohtade loomiseks; töötuskindlustushüvitise maksmise küsimused (ruum L 332).

Väliskomisjonis
– kohtumine Palestiina Omavalitsuse kommunikatsiooni- ja infotehnoloogiaministri Mashehour Abou Daka ning planeerimisministri Ali B. A. Jarbawiga ; Balti Assamblee 2010. aasta eelarve.

Õiguskomisjonis
– Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse uuesti arutamine (416 UA); politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 14) – ülevaade Strasbourgis toimunud Greco 10. juubelile pühendatud korruptsiooniteemalisest konverentsist; Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse liikmete ning maavanemate küsitlusest; laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30) – riigikontrolli auditiaruande „Riigi vedelkütusevaru moodustamine ja haldamine“ arutelu (ruum L 333).
 
Kohtumised, üritused
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub riigikontrolör Mihkel Oviiriga.
 
Kell 13.30 – Toompea lossi kunstisaalis esitletakse VIII ja IX Riigikogu liikme Ando Lepsi raamatut „Kui Eestit valitsesid juristid”. Raamat on pühendatud Eesti poliitikas 1917-1940 mõjukate juristide tegevuse analüüsile. Raamatus leiab käsitlemist akadeemilise juriidilise haridusega Riigikogu liikmete ning Eesti Vabariigi valitsusliikmete tegevus ja nende hilisem saatus. Esitlusel osaleb Riigikogu esimees Ene Ergma.
 
* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (11.10-12.10) Saksamaal Greifswaldis Greifswaldi Ernst Moritz Arndti Ülikooli nõukogu istungil.
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside