Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arupärimisi päevakorras ei ole.

Nädala päevakorra leiad siit.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30 avalik istung Valges saalis  „Eesti liitumine Schengeni lepinguga”. Sissejuhatava sõnavõtuga esineb Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson, lähemalt Eesti liitumisest Schengeni ruumiga räägivad siseminister Jüri Pihl ja Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse juht Toivo Klaar. Eesti ettevalmistustest Schengeni ruumiga liitumiseks kõneleb siseministeeriumi Schengeni koordinaator Piret Lilleväli; piirivalveameti peadirektor Roland Peets räägib liitumise mõjudest välispiiridel, KMA peadirektori asetäitja Ene Rebane liitumise siseriiklikest mõjudest, välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Lauri Bambus konsulaarküsimustest, politseiameti peadirektori asetäitja Raigo Haabu siseturvalisuse tagamisest avatud sisepiiride kontekstis ja siseministeeriumi nõunik Lenno Reimand annab ülevaate Schengeni infosüsteemist.

Ajakirjanikud on oodatud!

Keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (127 SE).

Kultuurikomisjonis – kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse eelnõu (78 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE); kultuurikomisjoni algatatav koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu.

Maaelukomisjonis – põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE); kell 12.30 algab ühisistung riigieelarve kontrolli komisjoniga, arutusel on riigikontrolli aruanne “Põllumajandustootmise ja maaelu arendamiseks antud toetuste tulemuslikkus”.

Majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse ja rahvatervise seaduse muutmise seaduse eelnõu (62 SE), tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (100 SE); Euroopa Komisjoni teatis, mis käsitleb küberkuritegevuse vastase võitluse üldise poliitika kujundamist; Euroopa Komisjoni poolt algatatud elektrienergia ja maagaasi siseturgu käsitlevate eelnõude kolmanda paketi arutelu.

Põhiseaduskomisjonis – kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (114 SE); riigipiiri seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE); Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (132 OE).

Rahanduskomisjonis – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (137 SE); 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE).

Riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Sotsiaalkomisjonis – kohtumine sihtasutuse Haraka Kodu esindajatega, kohtumine Eesti Seksuaaltervise Liidu esindajatega; kohtumine Võrumaa sotsiaaltöötajatega.

Väliskomisjonis – ülevaade olukorrast Gruusias, kutsutud välisministeeriumi 1. poliitikaosakonna peadirektor (rahvusvahelised organisatsioonid ja julgeolekupoliitika) Margus Kolga ja 3. poliitikaosakonna (Ida-Euroopa, Aasia, Aafrika, Ameerika ja Vaikse ookeani piirkond) 1. büroo (Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia) lauaülem Toomas Tirs; NATO kaitseministrite kohtumine (25. – 26. okt.); Eesti kaitseväe osalemine rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (106 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (74 SE), pärimisseaduse eelnõu (56 SE); prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (104 SE); notarite infosüsteemi ja õigusregistritega seotud seaduste muutmise eelnõu (105 SE); Euroopa Komisjoni teatis küberkuritegevuse vastase võitluse üldise poliitika kujundamise kohta, alaealiste mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis – ühisistung maaelukomisjoniga, riigikontrolli auditi ”Põllumajandustootmise ja maaelu arendamiseks antud toetuste tulemuslikkus” arutelu, kutsutud põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – nii avalikustamise kuuluvate kui avalikustamisele mittekuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine.

Üritused, istungid

Kell 16 – Riigikogu majanduskomisjoni liikmed osalevad Autoettevõtjate Liidu poolt korraldatud ühistranspordi teemalisel ümarlaual Eesti Tööandjate Keskliidu majas (Tallinn, Kiriku 6).

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (11.11-12.11) Prantsusmaal Pariisis ENPA õigusasjade- ja inimõiguste komitee istungil. Arutusel on ÜRO Julgeolekunõukogu ja Euroopa Liidu mustad nimekirjad, Valgevene kriminaalõiguse süsteemi juhtumid, inimõiguste kaitse olukord Euroopa Nõukogu liikmesriikides, vähemusrahvuste olukord Vojvodinas ning rumeenlaste etnilise vähemuse olukord Serbias, Kosovo tulevikustaatus jpm.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside