Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 arupärimist , millele vastavad sotsiaalminister Hanno Pevkur ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Arupärimised käsitlevad vastavalt noorte arstide lähtetoetusi (nr 192), tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkust (nr 194), hinnatõusude sotsiaalseid aspekte (nr 195), erivajadustega inimestele tehniliste abivahendite kättesaadavust (nr 203), riigi osalust ASis Estonian Air (nr 196) ning elektrituru avanemist (nr 200).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjoni, põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni ühisistung (kell 14) – Europoli 2011. aasta aruande kuulamine, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher ja Eesti esindaja Europoli haldusnõukogus Ivo Kolk (Riigikogu konverentsisaal).

Keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE); veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE).

Kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine: hariduslike erivajadustega laste õpetamise teema õpetajahariduses, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Kalle Küttis, Õpetajate Liidu esindaja Margit Timakov ning Koolijuhtide Ühenduse ja Eesti Eripedagoogide Liidu esindajad.

Maaelukomisjonis – avalduse “Eesti põllumajandusest ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformist” eelnõu (306 AE).

Majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE); kohtumine EASi esindajaga.

Põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoniga ühisistung (kell 11.15) arvamus GRECO (Group of States against Corruption) hindamisraporti kohta, mis käsitleb GRECO hinnanguid ja soovitusi muu hulgas parlamendile (ruum L 332).

Põhiseaduskomisjonis (peale ühisistungit) – kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE), kutsutud justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler Marko Aavik.

Rahanduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (311 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE); alkoholi-, tubaka- ,kütuse ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (280 SE); riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE).

Riigikaitsekomisjonis (kell 12) “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” (312 OE), “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” (313 OE), Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” (314 OE) “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” (315 OE), „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta koosseisus” (316 OE) ning “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös” (317 OE), kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu.

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (248 SE); liiklusseaduse, rahvatervise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE); töölepingu seaduse § 177 punkti 8 muutmise seaduse eelnõu (320 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE).

Õiguskomisjonis (kell 12.20) – täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE); vangistusseaduse, kriminaalhooldusseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (264 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) – arvamuse andmine justiitsministeeriumile GRECO IV hindamisvooru „Korruptsiooni ennetamine parlamendi liikmete, kohtunike ja prokuröride seas“ hindamisettekande kohta;

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) Riigikontrolli auditiaruande „Vabariigi Valitsuse tegevus oma töö mõjude hindamisel ja tulemustest aruandmisel“, kutsutud rahandusministeeriumi, Riigikantselei ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333).

Üritused, kohtumised, assambleed

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse istungil (Akadeemia maja, Kohtu 6).

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Klubi Haabersti Mehed 65+ isadepäeva tähistamise üritusel Haabersti sotsiaalkeskuses.

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni esimehe Hannes Swobodaga.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ning liikmed Mati Raidma, Kadri Simson ja Sven Mikser osalevad (9.11-12.11) Prahas NATO PA 58. aastaistungil.

* Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva osaleb (10.11-13.11) Küprosel Nikosias Euroopa Liidu riikide rahvusparlamentide põllumajanduskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusele tulevad prioriteedid Küprose eesistumise ajal, ühtne põllumajanduspoliitika 2014 – 2020, kliimamuutusest tulenevad väljakutsed põllumajanduses, ühtse kalanduspoliitika reform jpm.

* Riigikogu aseesimees, Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Laine Randjärv osaleb (11.11-12.11) Hamburgis Läänemeremaade parlamentaarsel konverentsi alalise komitee istungil, kus ta Eesti kui nimetatud organisatsiooni eesistujamaa esindajana juhatab komitee tööd. Päevakorras on kokkuvõtete tegemine Peterburis toimunud aastakonverentsist ning lõppresolutsiooni täitmisest. Esmakordselt tulevad arutlusele Eesti ettevalmistused seoses järgmisel suvel Pärnus toimuva parlamentaarse konverentsiga. Arutusel on ka Brüsselis Euroopa Komisjoni ja Europarlamendi esindajatega veebruaris 2013 toimuva töökohtumise teemad ning kuulatakse ekspertide ettekandeid kestliku ja tulevikuleorienteeritud mobiilsuse ja energiasäästliku elamuehituse kohta.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (11.11-13.11) Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee ning monitooringukomitee istungitel.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (12.11-14.11) Pariisis ENPA monitooringukomitee ning poliitikakomitee istungitel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside