Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung,

Päevakorras on 4 arupärimist, millele vastavad Eesti Panga president Andres Lipstok, peaminister Andrus Ansip ja kultuuriminister Rein Lang.

Arupärimiste teemad on järgmised: 1. Sularaha kättesaadavuse kohta (nr 110); 2. Eesti Energia otsuste kohta Ida-Virumaal (nr 98); 3. Teenuste kättesaadavuse kohta (nr 108)  ja 4. Riigi tegevuse kohta tippspordi toetamisel(nr 107).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonide (kell 11)

Keskkonnakomisjonis – Nord Stream gaasijuhtme paigaldamise mõjudest Läänemeres, ettekannetega esinevad merefüüsik akadeemik Tarmo Soomere ning Meresüsteemide Instituudi teadurid Jüri Elken ning Urmas Lips.

Kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine: Eesti Rahvusringhäälingu 2011. aasta tegevusaruanne ja arengukava, kutsutud Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Hagi Šein, nõukogu liige Andres Jõesaar ning Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Margus Allikmaa.

Maaelukomisjonis – kohtumine MTÜ Eesti Maaturismi esindajatega.

Majanduskomisjonis – rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE); Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja ratifitseerimise seaduse eelnõu (163 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamist ja kasutamist käsitleva määruse eelnõu osas.

Põhiseaduskomisjonis – avaliku teenistuse seaduse (193 SE) eelnõu, kutsutud justiitsminister Kristen Michal; Harjumaa Omavalitsuste Liidu esitatud piirkondliku koostööliidu, pealinnapiirkonna koostööliidu ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu, kutsutud Harjumaa Omavalitsususte Liidu tegevdirektor Vello Tamm ning vandeadvokaat Mikk Lõhmus; riigikontrolli seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE).

Rahanduskomisjonis – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (157 SE); arvamus Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse (EVKS) § 18 põhiseaduspärasuse kohta.

Riigikaitsekomisjonis (kell 11.30) – kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE), kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran, asekantsler Taimar Peterkop ja Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste.

Sotsiaalkomisjonis – parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE); Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (189 SE); ajutise peavarju ja varjupaigateenuse kättesaadavusest peavarjuta isikutele.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (140 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, välisministeeriumi, prokuratuuri,  Põhja Politseiprefektuuri, MTÜ Eluliin, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua, Eesti Naiste Varjupaikade Liidu ning Naisjuristide Ühenduse esindajad.  

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) –laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; korruptsioonivastase seaduse eelnõu (192 SE) sissejuhatav arutelu (ruum L 332). 

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) – riigikontrolli auditiaruanne „Avalike teenuste pakkumise eeldused väikestes ja keskustest eemal asuvates omavalitsustes“, kutsutud regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri ning riigikontrolli esindajad (ruum L 333), komisjoni istung on avalik.

Üritused, kohtumised, assambleed

Kell 13.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Riigikaitse Nõukogu istungil.

* Riigikogu liige Eldar Efendijev osaleb (10.03-13.03) Aserbaidžaanis Bakuus 1. ülemaailmsel noorte aserite kongressil.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (11.03-12.03) Kopenhaagenis Euroopa Liidu parlamentide väliskomisjonide esimeeste konverentsil. Arutusel on Euroopa Liidu ühtne välis- ja julgeolekupoliitika, NATO ja Euroopa Liit ning Taani välispoliitilised prioriteedid eesistumise ajal.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (11.03-13.03) Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste ning monitooringukomiteede istungitel. Arutusel on Venemaa, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Moldova, Ukraina, Ungari, Armeenia ja Aserbaidžaani järelevalvega seotud küsimused.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (12.03-14.03) Pariisis ENPA monitooringu- ja poliitikakomiteede istungitel. Poliitikakomitees on arutusel demokraatia kriis ja riigi roll tänapäeva Euroopas, populistlike liikumiste tõus ja selle ohud, religioossete kogukondade vastane vägivald, Afganistani narkokaubanduse ohud Euroopa julgeolekule, olukord Süürias jpm.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside