Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Vastamisel on kaks arupärimist.

1. Sotsiaalminister Maret Maripuu vastab Riigikogu liikmete Heimar Lengi, Rein Ratase, Arvo Sarapuu, Toivo Tootseni, Enn Eesmaa, Jaan Kundla, Inara Luigase ja Valeri Korbi poolt 24.03.2008 esitatud arupärimisele nr 53 AS Põlva Haigla ümbernimetamisest kohalikuks haiglaks. Arupärijad viitavad ministri kirjale, milles osutatakse kavatsusele muuta haiglate arengukava. Arupärijad küsivad, kas ministeeriumil on kavas Põlva Haigla staatust langetada ja sellest tulenevalt kaotada ka osa haigla poolt pakutavaid raviteenuseid.

2. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastab Riigikogu liikmete Jaanus Marrandi, Ester Tuiksoo, Tarmo Männi, Villu Reiljani, Mai Treiali ja Karel Rüütli poolt 15.04.2008 esitatud arupärimisele nr 55 ministri tegevusest. Arupärijad küsivad, miks põllumajandusminister pole pööranud piisavalt tähelepanu Euroopa Liidu maaelu- ja põllumajandusalasele koostööle, on puudunud oma valdkonna ministrite kohtumistelt ega ole osalenud ka Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni istungitel. Samuti süüdistavad arupärijad ministrit õigusvastastes kaadrimuudatustes põllumajandusministeeriumis ja selle allasutustes ning tunnevad huvi ministri personalipoliitika vastu.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Nädala päevakord asub siin.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 14. mail toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel.

Keskkonnakomisjonis – metsaseaduse muutmise seaduse eenõu algatamisest.

Kultuurikomisjonis – noorsootöö seaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE), välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse eelnõu (259 SE); väärteomenetluse seadustiku, kohtute seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (260 SE).

Maaelukomisjonis – programmi ERARE käivitamisest (Jaak Uibu).

Põhiseaduskomisjonis –  julgeolekuasutuste seaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (231 SE); Riigikohtule arvamuse andmine avaliku teenistuse seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku põhiseaduselevastavuse kohta.

Rahanduskomisjonis – Eesti esindaja nimetamise Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse otsuse eelnõu algatamisest, käibemaksuseaduse §15 muutmise seaduse eelnõu ( 224 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE); kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE).

Sotsiaalkomisjonis – ülevaade EQUAL programmi tulemustest ja töötavate lapsevanemate töötururiskide analüüsi uuringu tulemustest, Riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (221 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (209 SE).

Õiguskomisjonis – perekonnaseaduse eelnõu menetluslikud otsused (55 SE); politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) ülevaade välisvahendite kasutamisest, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak.

Kohtumised, üritused, konverentsid

Kell 14.00 – Riigikogu fuajees avatakse nädal Elurõõmus Valgamaa. Ennast tutvustavad Valgamaa külaseltsingud, kodanikeühendused ning aktiivsed noored, üleval on Valgamaa noorte tegemisi ja külaseltsinguid tutvustav näitus, toimub käsitööesemete müük, kohapeal õpetatakse line-tantsu ning toimub muud põnevat. Esinevad Karmen Rõivasepp ja Kristi Lemmik Valga Gümnaasiumi muusikalitrupist. Näitus Elurõõmus Valgamaa jääb avatuks 12.-16.maini. Alates esmaspäevast võib L-tiiva III korrusel vaadata Puka Kunstikooli laste tööde näitust, juhendaja Esti Kittus.

* Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Sven Mikseriga on töövisiidil Türgi pealinnas Ankaras. Visiidi käigus toimuvatel kohtumistel on kavas arutada Eesti ja Türgi kahepoolseid suhteid, Türgi ühinemisprotsessi Euroopa Liiduga ning regioonis toimuvaid arenguid. Esmaspäeval on kavas kohtuda Türgi Rahvusassamblee väliskomisjoniga eesotsas Murat Mercan’iga. Riigikogu delegatsiooni kuuluvad lisaks Mikserile komisjoni liikmed Raivo Järvi, Valdur Lahtvee ja Marko Mihkelson.

* Riigikogu Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Silver Meikar osaleb (11.05-13.05) Ukrainas Kiievis Verhovna Radas (Ukraina parlament) parlamentidevahelisel konverentsil „Ukraina ja Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentaarne koostöö“.

* Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb (11.05-16.05) kliimamuutuste ja energeetika töögrupi moderaatorina Lätis Riias Läänemeremaade mittetulundusühingute VII foorumil „Kodanike osalus Läänemere piirkonna jätkusuutliku arengu tagamisel“, 2. rahvusvahelisel mittetulundusühingute ümarlaual „Mittetulundusühingute järelevalve Nord Stream AG projekti keskkonnamõjude üle“. 15. mail võtab Merisaar osa EPRA (European Platform of Regulatory Authorities) 27. aastakoosolekust, kus arutusel olevad teemad käsitlevad meedia kirjaoskust ja reguleerijaid ning kohustuslikke reegleid.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Nutt osaleb (08.05-23.05) OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Serbias ja Gruusias sealsetel parlamendivalimistel. Serbias toimuvad parlamendivalimised 11. mail, Gruusias 21. mail.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside