Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

 

Päevakorras on neli arupärimist, millele vastab peaminister Andrus Ansip.

1. Riigikogu liikmed Kadi Pärnits, Eiki Nestor, Katrin Saks, Jüri Tamm, Ivari Padar, Jarno Laur, Peeter Kreitzberg ja Sven Mikser küsivad oma arupärimises nr 226 sisejulgeoleku hetkeolukorra kohta, mida on valitsus ette võtnud, et inimesed ei lahkuks töölt politseist, piirivalvest, päästeametist ja vanglatest, ning kas vajalik 800 miljonit krooni sisejulgeoleku palgatõusuks on valitsusel olemas. Samuti küsivad arupärijad, kas Eesti on 2007. aastaks Schengeni õigusruumiga liitumiseks valmis.  

2. Riigikogu liikmed Henn Pärn, Ants Pauls, Andres Jalak ja Marko Mihkelson esitavad oma arupärimises nr 228 Eesti Raudtee tagasiostmise kohta peaministrile hulganisti Eesti Raudteed ja selle võimalikku taasriigistamist puudutavaid küsimusi. Muuhulgas süüdistavad nad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Eesti Raudteele varjatud ähvarduste esitamises nagu ei oleks ühelgi välisinvestoril soovitatav omandada Eesti Raudtees BRS-i osalust enne riigiga kokkuleppimist, ning küsivad, kas peaminister peab looritamata ähvardusi demokraatlikus ning põhivabadusi austavas riigis normaalseks.

3. Riigikogu liikmed Ken-Marti Vaher, Tiit Niilo, Helir-Valdor Seeder, Sven Sester ja Indrek Raudne osutavad oma arupärimises nr 231 AS Werol aktsiate erastamise kohta ajakirjanduses ilmunud andmetele, mille kohaselt on aktsiaseltsi Werol nõukogu nõudnud aktsiaseltsi juhatuselt, et AS Werol võtaks enampakkumisel suurima pakkumise teinud Dovelin Baltic OÜ-lt 85 miljoni krooni suuruse laenu. Seoses sellega avaldavad arupärijad kahtlust, kas põllumajandusministeerium käitub AS Werol aktsiate valitsejana ja aktsiate müügi korraldajana erapooletult ning tegutseb üksnes riigi, mitte mõne pakkuja huvides.

4. Riigikogu liikmed Trivimi Velliste, Peeter Tulviste, Juhan Parts, Marko Mihkelson, Helir-Valdor Seeder, Indrek Raudne ja Urmas Reinsalu küsivad oma arupärimises nr 238 9. mai meeleavaldusest, miks ei suutnud Eesti Vabariigi võimud 9. mail Tõnismäel kaitsta Eesti riigilippu rünnete eest, vaid põgenesid sellega alandaval kombel; kas Eesti riigilipu vastu suunatud rünnete eest on kinni peetud mõni isik; millise hinnangu annab peaminister meeleavaldusel Nõukogude okupatsioonivõimu sümboolika kasutamisele, ning esitavad mitmeid muid küsimusi.

Arupärimised asuvad aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 15.-16. juunil toimuval Euroopa Ülemkogul; kutsutud peaminister Andrus Ansip.

Keskkonnakomisjonis – ÜRO 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete rakenduskokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (893 SE); looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE); ehitusseaduse, hooneühistuseaduse, korteriomandiseaduse, korteriühistuseaduse ja seadmete energiatõhususe seaduse muutmise seaduse eelnõu (895 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE); Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (906 SE); Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (907 SE).

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung veterinaar- ja toiduametisse.

Majanduskomisjonis – vedelkütusevaru seaduse, vedelkütuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (921 SE). Ühisistung rahanduskomisjoniga, arutusel ülevaade Autoettevõtete Liidu uurimustööst Tallinn – Tartu vahelise bussi- ja rongiliikluse reisijatevoogude kohta.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Eesti kodanike võitlusest Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise eest” eelnõu (933 OE); Riigikogu otsuse “Eesti kodanike relvavõitlusest NSV Liidu sõjalise okupatsiooni vastu” eelnõu (910 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” muutmise eelnõu (904 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Werol tehase juhtimisvigade ning ettevõtte erastamistoimingute seaduslikkuse ja otstarbekuse uurimiseks” eelnõu (925 OE).

Rahanduskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Komisjoni teatise „Ühenduse Lissaboni programmi rakendamine: ühtse konsolideeritud äriühingute maksubaasi väljatöötamise senine käekäik ning järgnevad sammud” kohta. Järgneb ühisistung majanduskomisjoniga.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – riigikontrolli auditi „Riigi tegevus rapsi ja biodiislikütusega seotud küsimuste käsitlemisel” arutelu jätkamine. Komisjoni tegevuse aruande arutelu.

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad k.a 15.-16. juunil toimuval Euroopa Ülemkogul; kutsutud peaminister Andrus Ansip. Järgnevalt arutusel presidendi poolt välja kuulutamata jäetud välissuhtlemisseaduse teistkordne menetlemine. Ülevaade Eesti Välispoliitika Instituudi tegevusest; kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Andres Kasekamp.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tunnistajakaitse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE); elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (913 SE).

Üritused:

Kell 12.15 – õiguskomisjoni liikmed kohtuvad Bundestagi õiguskomisjoniga (L262).

Kell 13 – sotsiaalkomisjoni liikmed kohtuvad Saksa Bundestagi tervishoiukomisjoniga (L262).

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek avab Riigikogu hoone vestibüülis Jekaterina Tulupova näituse „Kati võlumaailm”.

Kell 16 – Riigikogu Eesti-Hiina parlamendirühma esimees Peeter Kreitzberg ja aseesimees Rain Rosimannus kohtuvad Hiina suursaadiku Xie Junping`iga.

* Riigikogu aseesimees Ene Ergma osaleb (kuni 14.06) Brüsselis Euroopa Interparlamentaarsel kosmose teemalisel konverentsil.

* Riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen osaleb (kuni 14.06) Brüsselis NATO-t tutvustaval visiidil.

Riigikogu pressitalitus

[email protected]

 

Tagasiside