Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung,

Päevakorras on 7 arupärimist, millele vastavad haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, rahandusminister Jürgen Ligi, keskkonnaminister Keit Pentus ja sotsiaalminister Hanno Pevkur.
 
Arupärimiste teemad on järgmised: 1. Seaduse nõuete täitmisest koolides (nr 57); 2. Riikliku VEB Fondi lõpetamise otsusest (64); 3. Kontsernikonto kasutamisest (65); 4. Maareform (56);  Viljandimaa perearstisüsteemist (nr 63); 6. Asenduskoduteenuse rahastamisest (68).
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.
 
Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13)
–  Eesti seisukohad 13.-14. detsembril toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, seisukohti tutvustavad justiitsministeeriumi kantsleri nõunik EL küsimustes Kristi Värk ja siseminister Ken-Marti Vaher; Eesti seisukohad 15.-16. detsembril 2011 toimuval EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, seisukohti tutvustavad põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler Andres Oopkaup, maaelu arengu osakonna juhataja Henno Nurmsalu ja keskkonnaminister Keit Pentus;  Eesti seisukohad 19. detsembril 2011 toimuval EL keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus; arvamuse andmine Portugali finantsabi programmi esimese ülevaatuse kohta, kutsutud rahandusministeeriumi asekantsler Tanel Ross.

Kultuurikomisjonis
– ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE).

Maaelukomisjonis
– kohtumine Eesti Toiduainetööstuse Liidu esindajatega; olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Maaelu arengu aruanne” arutelu ettevalmistamine (ruum L 333).

Majanduskomisjonis
–autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (137 SE); Euroopa Liidu Nõukogu “Konventsioon keskse tollivormistuse kohta seoses traditsiooniliste omavahendite ELi eelarve kasutusse andmisel endale jäetavate siseriiklike sissenõudmiskulude määramisega” ratifitseerimise seaduse eelnõu (131 SE); kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8.lisa heakskiitmise seadus (138 SE); tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (84 SE); Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Komisjoni teatise “Euroopa ühtse taristu kasvupakett” kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu, osas ning arvamuse andmine ELAK-le; Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse üleeuroopalise energiataristu suuniseid, osas ning arvamuse andmine ELAK-le.

Põhiseaduskomisjonis
– kehtiva välismaalaste seaduse elamislubade andmise regulatsiooni ning kavandatavate muudatuste eelarutelu, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu eelarutelu Riigikogu turvalisuse tagamise regulatsiooni täpsustamise osas.

Rahanduskomisjonis
– Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise “Euroopa ühtse taristu kasvupakett” kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu, eelnõu kohta; arvamus otsuse “Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine” eelnõu (130 OE) kohta.

Riigikaitsekomisjonis
– otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (121 OE); otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis” eelnõu (120 OE); otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (118 OE); riigikaitsekomisjoni algatatav strateegilise kauba seaduse ja jälitustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Sotsiaalkomisjonis
– ülevaade komisjoni tehtud tööst II istungjärgul.

Väliskomisjonis
– Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 14. detsembril toimuval erakorralisel istungil Genfis; Eesti ja Ameerika Ühendriikide kahepoolsed suhted ning Ameerika Ühendriikide sisepoliitilised arengud; kutsutud välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Sulev Kannike; ülevaade NATO välisministrite 7. – 8. detsembrini toimunud ametlikust kohtumisest Brüsselis; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogus 21. veebruaril 2012.

Õiguskomisjonis
– karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (140 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu Euroopa ühise müügiõiguse määruse eelnõu kohta.
 
Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 13.30) – laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; komisjoni 2011. aasta töö aruanne.

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13) – Riigikontrolli auditiaruanded „Autode hankimine valdades ja linnades ning nende osalusega ühingutes“ ning „Pärnu linnavõimu tegevus finantsseisu halvenemisel ning nõuete ja kohustuste menetlemisel aastatel 2008 kuni 2010“ (ruum L 333).

Kohtumised, ENPA

Kell 11 – Riigikogu aseesimess Jüri Ratas õnnitleb Tallinna Unistuse lasteaeda 35 aastapäeva puhul.

Kell 12
– Jüri Ratase jõulueelne kohtumine Kristiine Sotsiaalkeskuses.

Kell 13
 ­– Jüri Ratase jõulueelne kohtumine Pirita Sotsiaalkeskuses.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (13.12-16.12)ning liikmed Mailis Reps (1212.-16.12 ) ja Indrek Saar (14.12-15.12) osalevad Pariisis ENPA erinevate komiteede istungitel. Herkel osaleb poliitikakomitee ja monitooringukomitee istungitel, Reps õigusasjade ja inimõigustekomitee ning monitooringukomitee istungitel ning Saar monitooringukomitee istungil. Käsitletakse olukorda Serbias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Ukrainas, Venemaal, Aserbaidžaanis ja Gruusias, samuti mitmeid muid küsimusi.

Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside