Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras
on üks arupärimine, millele vastab haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. Keskerakonna fraktsiooni nelja liikme arupärimises Viljandi riigikooli loomise kohta (nr 420) tunnevad arupärijad huvi Viljandi linnavalitsuse kava vastu luua Viljandi linna seniste üldhariduskoolide gümnaasiumiklasside baasil üks ühine riigigümnaasium. Arupärijad viitavad rahvaküsitlusele, millele vastanuist enamik seda kava ei poolda ja pärivad ministrilt aru gümnaasiumi loomise täpsemate ajendite ja edasise toimimise kohta.
Peale arupärimisele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides 

Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 13.30) – Eesti seisukohad 19. aprillil toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel; Eesti seisukohad 16. – 17. aprillini toimuval mitteametlikul majandus- ja rahandusministrite nõukogu kohtumisel; Eesti seisukohad 13. – 14. aprillini toimuval mitteametlikul haridusministrite kohtumisel, kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas; Eesti seisukohad 20. – 21. aprillini toimuval mitteametlikul spordiministrite kohtumisel.

Keskkonnakomisjonis
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta ülevõtmine Eesti õigusesse.

Kultuurikomisjonis
– põhikooli ja gümnaasiumi seaduse eelnõu (412 SE).

Majanduskomisjonis
– riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (665 SE); toote nõuetele vastavuse seaduse eelnõu (702 SE); toote nõuetele vastavuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (703 SE); kaugkütteseaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (716 SE); turismiseaduse muutmise seaduse eelnõu (677 SE). 

Põhiseaduskomisjonis
– Eesti Inimarengu Aruande 2009 arutelu, kutsutud Eesti Inimarengu Aruande 2009 (EIA 2009) peatoimetaja Tartu Ülikooli professor Marju Lauristin, Konsultatsiooni- ja koolituskeskuse Geomedia juhataja, EIA 2009 toimetaja Rivo Noorkõiv, Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi direktor, EIA 2009 toimetaja Erik Terk ning  Eesti Koostöö Kogu juhatuse esimees Peep Mühls (ruum L 333).

Rahanduskomisjonis
– tulumaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (723 SE); Euro kasutusele võtmise seaduse eelnõu (709 SE); riigilõivuseaduse eelnõu (721 SE); sotsiaalmaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (690 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE); kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (698 SE); arutelu Afganistanis hukkunud Eesti kaitseväelaste mälestusmärgist.

Sotsiaalkomisjonis
– töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE); tööturuteenuste ja – toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõud (692 SE) ja (695 SE).

Väliskomisjonis
– Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika hetkeseis ja tulevik; ülevaade 22. – 23. aprillini Tallinnas toimuvast NATO välisministrite mitteametlikust kohtumisest.

Õiguskomisjonis
– rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (632 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30) – ülevaade erinevate riikide kogemustest parteide rahastamisel ja rahastamise kontrollimehhanismidest.

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30) – vajalikud muudatused omavalitsuste rahastamise korralduses, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak, siseministeeriumi kantsler Märt Kraft, justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu ning riigikontrolli esindajad (ruum L 333).

Üritused
, kohtumised, seminarid

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus peab Eesti majanduse ja eurole ülemineku teemalise loengu Pirita Majandusgümnaasiumis.


Kell 12
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Kaitsepolitsei 90. aastapäevale pühendatud konverentsil (Riigikogu konverentsisaalis).

Kell 16
Ene Ergma osaleb Marju Lauristini raamatu “Punane ja sinine” esitlusel Mustpeade Majas.
* Riigikogu liige Mart Jüssi osaleb (11.04-17.04) Portugalis Assooridel ICESi (International Council for the Exploration of the Sea) töögrupi kohtumisel teemaga mereimetajate ökoloogia 2010.

*
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (12.04-14.04)  Norras Oslos Balti Assamblee, Beneluxi Parlamendi ja Põhjamaade Nõukogu kolmepoolsel seminaril „Regionaalse koostöö arendamine positiivsete kogemuste jagamise kaudu ning turvaline ühiskond ja elukvaliteet kriisiaja tingimustes”. Samas toimub ka Balti Assamblee presiidiumi istung.
* Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed Liisa-Ly Pakosta, Mai Treial ja Heljo Pikhof osalevad (12.04-15.04) Soomes Helsingis Soome Perede ja Seksuaaltervise Liidu korraldataval seksuaal- ja reproduktiivtervise edendamise alasel konverentsil.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside