Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikme Aadu Musta esitaud arupärimisele nr 33 arhiivinõukogu tegevuse ebaseaduslikust lõpetamisest. Arupärija leiab, et kuna riigisekretär ei ole juba paari aasta jooksul täitnud talle seadusega pandud kohustust kokku kutsuda arhiivinõukogu, võib seda kvalifitseerida arhiivinõukogu tegevuse eba­sea­dusliku lõpetamisena. Arupärija tunneb huvi, kas riigisekretär on lähtunud valitsuse suunistest või on ta lihtsalt jätnud talle sea­dusega pandud ülesandeid täitmata. Samuti küsib arupärija, millised on valitsuse kavad arhiivinduse ja dokumendihalduse eda­siseks arendamiseks ning struktuurseteks ümberkorraldusteks vastavas vald­konnas.

Peale arupärimisele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Riigikogu päevakord asub siin.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14 Eesti seisukohad 12. veebruaril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel ning 14. veebruaril toimuval hariduse, noorsoo ja kultuuri nõukogu kohtumisel, Euroopa Liidu Nõukogu raamotsus broneeringuinfo kasutamise õiguskaitse eesmärkidel.

Keskkonnakomisjonis – väljasõiduistung Riiklikku Looduskaitsekeskusesse.

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ning huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE); koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu (152 SE).

Maaelukomisjonis – riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE); toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE).

PõhiseaduskomisjonisIndrek Tederi õiguskantsleri ametisse nimetamise otsuse eelnõu (192 OE); välismaalaste seaduse paragrahvi 1028 muutmise seaduse eelnõu (173 SE). 

Rahanduskomisjonis – rahanduskomisjoni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE); maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE);  investeerimisfondide seaduse, tagatisfondi seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 172 SE).

Riigikaitsekomisjonis – informatsioon Riigikogu delegatsioonide tegevusest NATO Parlamentaarses Assamblees ja Balti Assamblees.

Väliskomisjonis – ülevaade 2008. aasta Ameerika Ühendriikide presidendi valimistest, kutsutud Eesti Ameerika Ühendriikides asuva saatkonna lauaülem poliitika küsimustes Jonatan Vseviov, ülevaade Euroopa Nõgukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel, välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogus 21. veebruaril 2008, ettekande teesid.

Õiguskomisjonis – korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang.

Riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13 avalik istung Valges saalis teemal „Kuidas suurendada kohalike omavalitsuste võimekust?”. Kutsutud on riigikontrolör Mihkel Oviir, regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson, Saarde vallavanem Kalle Song. Istungil osalevad ka omavalitsusliitude esindajad.

Kohtumised

Kell 12.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub OECD peasekretäri Angel Gurriaga.

Kell 13Angel Gurria’ga kohtuvad Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas, Riigikogu liikmed Ivi Eenmaa ja Ester Tuiksoo.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (10.02-12.02) Belgias Brüsselis WEU Assamblee kohtumistel NATO peakorteris NATO peasekretäri Jaap de Hoop Sheffer’iga ning teiste NATO juhtivametnikega.

* Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg osaleb (10.02-12.02) Belgias Brüsselis Lissaboni strateegia IV parlamentidevahelisel ühiskohtumisel, mille korraldab Euroopa Liidu eesistujariik Sloveenia. Toimub Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi positsioonide tutvustamine seoses Lissaboni strateegiaga.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Heljo Pikhofiga on (11.02-13.02) töövisiidil Brüsselis Euroopa Parlamendis (EP). Toimuvad kohtumised EP liikme Siiri Oviiri, EP tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoni esimehe Jan Anderssoni (Rootsi), Belgia Esindajatekoja sotsiaalkomisjoni, Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalküsimuste peadirektoraadi üksuse juhi Robert Straussi, Eesti suursaadiku Belgias ja Luksemburgis Malle Talveti ning Euroopa Liidu juures Tiit Naberi ning Siim Kallase kabinetiülema Henrik Hololei. Sotsiaalkomisjoni delegatsiooni kuuluvad veel Jaan Kundla, Ott Lumi, Mai Treial, Marika Tuus, Tatjana Muravjova ja Taavi Rõivas.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp osaleb (11.02-13.02) Austrias Viinis inimkaubandust käsitleval foorumil, mille korraldab Austria parlament. Otsitakse inimkaubanduse tekkimise põhjuseid ja analüüsitakse selle tagajärgi, samuti vaadeldakse parlamentide rolli inimkaubanduse vastases võitluses.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside