Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung,

Päevakorras on 4 arupärimist, millele vastavad peaminister Andrus Ansip, sotsiaalminister Taavi Rõivas ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Arupärimised käsitlevad vastavalt riigisaladuse väidetavat lekkimist (nr 256), riiklike kontrollijate ja inspektorite kontrollide kulusid (nr 257), puuetega inimestele mõeldud teenuste kättesaadavust (nr 262) ning kodukulude vähendamist (nr 260).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – Eesti seisukohad 15. veebruaril toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (haridus), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo.

Keskkonnakomisjonis – jahiseaduse eelnõu (351 SE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu ajutise erandi tegemise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja erapooletut jaotamist Euroopa Liidus.

Kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenuseaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE); erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (343 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 21 muutmise seaduse eelnõu (369 SE); otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (342 OE); ettepanek Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme vahetamiseks.

Maaelukomisjonis – kohtumine Euroopa Parlamendi liikme Ivari Padariga, arutusel on Euroopa Liidu järgmise finantsperioodi ja ühise põllumajanduspoliitika tuleviku teemadel; Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE).

Majanduskomisjonis (kell 11.10) elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE); rahvusvahelise tollitariifide väljakuulutamise liidu asutamiskonventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (324 SE); Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu, millega tehakse ajutine erand direktiivi 2003/87/EÜ toimimisse, osas.

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE); korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (370 OE).

Rahanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni avalik ühisistung – parlamentaarne kuulamine: alkoholipoliitika roheline raamat. Istung toimub Riigikogu konverentsisaalis.

Riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE); NATO mõõdikud; riigikaitsekomisjoni esitatav otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO alalise merejõudude grupi koosseisus” eelnõu, kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu.

Sotsiaalkomisjonis (peale ühisistungit) – sotsiaalkomisjonis narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE);

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 12. ja 13. veebruaril Dublinis toimuval Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel ning 11. ja 12. veebruaril Dublinis toimuval Euroopa Liidu arengukoostööministrite mitteametlikul kohtumisel; ülevaade 22. jaanuaril toimunud Iisraeli parlamendivalimiste tulemustest, kutsutud Tartu Ülikooli usuteaduskonna judaistika teadur Anu Põldsam ning välisministeeriumi esindajad.

Õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (364 SE); tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (363 SE), kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher; arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse maksejõuetusmenetlust käsitlevat nõukogu määrust, kohta; arvamus notari tasu seaduse § 30 põhiseaduspärasuse kohta.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) – ülevaade Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetuste tulemuslikkusest, kutsutud EASi juhatuse esimees Raul Parusk, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas, rahandusministeeriumi esindajad ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), istung on avalik ja seda on võimalik vaadata reaalajas Riigikogu veebis.

Üritused, visiidid, kohtumised

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Hiina suursaadiku Qu Zhe’ga.

Kell 15.45 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Olavi Paavolaineni teose “Sünge monoloog” eestikeelse tõlke esitlusel (Soome saatkond). Eesti keelde tõlkis raamatu Piret Saluri.

* Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe osaleb (10.02-13.02) Küprosel Nikosias Euroopa Liidu riikide parlamentide peasekretäride kohtumisel.

* Riigikogu liige Kalle Laanet osaleb (10.02-16.02) välisminister Urmas Paeti delegatsiooni koosseisus visiidil Indias ja Sri Lankal.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, liikmed Margus Hanson, Juku-Kalle Raid ja Sven Mikser osalevad (11.02-14.02) USA saatkonna kutsel Belgias, Hollandis ja Saksamaal NATO Tour programmis. Visiidi käigus toimuvad kohtumised SHAPE Cyber Center Monsis, USA esinduses Euroopa Liidu juures, külastatakse NATO ühendväejuhatust Brunssumis ja Geilenkirchenis.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

 

Tagasiside