Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täikogu istung
 
X Riigikogu VIII istungjärgu pidulik avaistung, kus päevakohase kõnega esinevad Riigikogu esimees Toomas Varek ja Vabariigi President Arnold Rüütel.
 
Seejärel on vastamisel viis arupärimist.
 
 1. Siseminister Kalle Laanet vastab Riigikogu liikmete Sven Mikseri, Eiki Nestori ja Mark Soosaare arupärimisele nr 232 Eesti poliitikute välismaal toimuvate kohtumiste kohta teabe kogumisest. Viidates Mart Laari ja Juhan Partsi kevadisele visiidile Novgorodi ja siseministri ütlusele Riigikogu infotunnis 3. mail, tunnevad arupärijad huvi, kas siseministeerium või nende allasutused koguvad teavet Eesti poliitikute välismaal toimuvate kohtumiste kohta.
 
2. Justiitsminister Rein Lang vastab Riigikogu liikmete Avo Üpruse, Andres Herkeli, Peeter Tulviste, Mart Nuti ja Trivimi Velliste arupärimisele nr 233 vangistuse kui karistusliigi kohta. Osutades justiitsministeeriumis valmivale vangistusseaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaal­hooldusseaduse muutmise seaduse eelnõule tunnevad arupärijad huvi vangalakaristuse täideviimisega seotud muudatuste otstarbekuse ja efektiivsuse vastu. Muuhulgas küsivad arupärijad, missugused on ministeeriumi plaanid eraõiguslike avavanglate loomisel, kui turvaliseks kujuneb järelevalve all olevate isikute kavandatav elektrooniline kontroll ja kui põhjendatud on eripensionide võimaldamine vanglaametnikele.
 
3. Justiitsminister Rein Lang vastab ka Riigikogu liikmete Indrek Raudse, Mart Nuti, Helir-Valdor Seederi ja Urmas Reinsalu arupärimisele nr 237 äriregistri pidamise kohta. Arupärijad osutavad Edgar Savisaarele kuuluva firma OÜ Fixor Holding väidetevale erikohtlemisele äriregistri poolt ja firma tegevuses esinevatele puudustele läbi sõrmede vaatamisele, ning küsivad, kas antud juhtum viitab ministri meelest mingitele lünkadele seadusandluses või on eksitud seaduse ühetaolise kohaldamise põhimõtte vastu.
 
4. Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastab Riigikogu liikmete Andres Herkeli, Indrek Raudse, Mart Nuti, Tiit Niilo, Henn Pärna ja Eiki Nestori 1. juunil esitatud arupärimisele nr 241 AS-i Werol Tehased nõukogu ja juhatuse tegevuse kohta. Arupärijad esitavad hulganisti küsimusi, mis pudutavad AS Weroli endise nõukogu ja juhatuse tegevust, ning küsivad, kes kannab poliitilist vastutust nende tegevusega kaasnenud võimaliku majandusliku kahju korral.
 
5. Kultuuriminister Raivo Palmaru vastab Riigikogu liikmete Andres Herkeli, Peeter Tulviste, Taavi Veskimägi, Juhan Partsi, Olav Aarna, Ela Tomsoni ja Mart Nuti arupärimisele nr 243 avalik-õigusliku meedia kohta. Viidates 12. juuni „Eesti Päevalehele”, milles väidetakse, et mõnedele ajakirjanikele avaldatakse Keskerakonna liikmete poolt poliitilist survet, tunnevad arupärijad huvi, kas SA Kultuurileht nõukogu on arutanud ajalehe „Sirp” peatoimetaja Kaarel Tarandi personaalküsimust; kas ringhäälingunõukogu on arutanud ajakirjanike Anvar Samosti,Tiina Jaaksoni  ja Kadi Alatalu personaalküsimust, ning kas vastab tõele, et Eesti Raadio otse-eetris ründas minister ajakirjanikku Meelis Kompust. Arupärijad küsivad samuti, kas ministri meelest on sellised personaalküsimuste arutelud vabale ühiskonnale kohased ja kas valitsus kavatseb ringhäälingunõukogu täielikult politiseerida, nimetades sinna üksnes poliitikud.
 
 
Pärast arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.
 
Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 14. – 15. septembrini toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel; kutsutud välisminister Urmas Paet.
 

Keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE); kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (905 SE); otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (941 OE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – avalikustamisele mittekuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine (144 deklaratsiooni); avalikustamisele kuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine ja Riigi Teatajale saatmise otsustamine (15 deklaratsiooni).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (915 SE); otsuse „Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006 – 2015 heakskiitmine” eelnõu (948 OE); otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (940 OE).

 
Maaelukomisjonis – mahepõllumajanduse seaduse eelnõu (920 SE); Ida- ja Kesk-Euroopa Kalanduse Arendamise Rahvusvahelise Organisatsiooni (EUROFISH) asutamislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (958 SE).
 
Majanduskomisjonis – Eesti Arengufondi seaduse eelnõu (946 SE); erastamisseaduse § 27 täiendamise seaduse eelnõu (903 SE); lõhkematerjaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (892 SE).
 
Põhiseaduskomisjonis – pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõud (934 SE ja 944 SE); õiguskomisjoniga ühisistungi korraldamise arutelu seoses õiguspoliitiliste tulevikuarengutega Eestis.
 
Rahanduskomisjonis – struktuuritoetuste seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (936 SE); seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooniga ühinemise konventsiooni ja selle allakirjutamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (959 SE).
 
Riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas; kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts.
 
Sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (897 SE).
 
Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 14.-15. septembril 2006 toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil; kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi poliitikadirektori osakonna 1.A büroo direktor Kristiina Meius; Eesti prioriteedid ÜROs; kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi 1. poliitikaosakonna 2. büroo direktor Kirke Kraav ning atašeed Minna-Liina Lind ja Veikko Kala.
 
Õiguskomisjonis – kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse, karistusseadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (923 SE); kutsutud Justiitsministeeriumi nõunikud Erik Salumäe, Einar Hillep ja Rait Kuuse ning kriminaalhoolduse talituse juhataja Anne Kruusement; arutusel on Eesti Turvaettevõtete Liidu pöördumine turvaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamiseks.
 
Üritused
 
Kell 18.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Tšehhi Parlamendi Senati asespiikri Petr Smutný’ga.
 
* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland osaleb (kuni 11.09)  Soomes Helsingis COSACi esimeeste kohtumisel. Arutusel on Euroopa Komisjoni ja rahvusparlamentide koostöö ja Euroopa energiapoliitika.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside