Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 9 arupärimist, millele vastavad välisminister Urmas Paet, kultuuriminister Laine Jänes, kaitseminister Jaak Aaviksoo ja sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimiste teemad on järgmised: 1. Guantanamo vangide vastuvõtmisest; 2. Läänemaa muuseumi direktori ametist vabastamise kohta; 3. Kassettlahingumoona konventsiooni jõustumisest ja Eesti seisukohast selles küsimuses; 4. Andmete varjamisest Kaitseministeeriumis; 5. Tervishoid; 6. Ühiskonna süvenevast vaesusest; 7. Tervise infosüsteem; 8. Tööturuameti tegevuse lõpetamine ja 9. Ravimite hinnast.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

 
Komisjonides (kell 11)
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – Eesti seisukohad 14. oktoobril toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

Keskkonnakomisjonis
– keskkonnatasude seaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (809 SE); keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (750 SE).
 
Kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (784 SE).

Maaelukomisjonis – riigivaraseaduse kohaselt maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja võõrandamine.

Majanduskomisjonis – kemikaaliseaduse, saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse, päästeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (817 SE); Ülemaailmse Postiliidu 24. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (789 SE); meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (653 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (776 SE); riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE); arvamus alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 22 lg 1 p 1 (enne 01.03.2010 kehtinud redaktsioonis) ja § 24 lg 10 osas.


Rahanduskomisjonis
– tulumaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (723 SE) ja (631 SE); Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (819 SE); toetuste teemaline arutelu põllumajandusministeeriumi ja PRIA esindajatega.

Riigikaitsekomisjonis
– kohtumine Kaitseväe peainspektori kolonel Jüri Järvelaineniga.

Sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (758 SE); isiku tahte vastaselt psühhiaatriahaiglasse paigutamise ja psühhiaatrilise abi probleemid.

Väliskomisjonis – ülevaade arengutest Ukrainas; NATO uus strateegiline kontseptsioon – Eesti positsioonid, kutsutud välisminister Urmas Paet (ruum R 121); 2011. aasta eelarve (välisministeeriumi valitsemisala), kutsutud välisminister Urmas Paet.

Õiguskomisjonis
– Eesti Vabariigi ja Hiina Rahvavabariigi vahelise lepingu vastastikusest õigusabist kriminaalasjades ratifitseerimise seaduse eelnõu (792 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 13.30) – kohtumine Konkurentsiameti peadirektori Märt Otsa ja konkurentsiteenistuse järelevalveosakonna juhataja Juhan Põldroosiga, arutusel on viimaste aastate kartellijuhtumite ja teiste raskete konkurentsiõiguste rikkumiste menetlemisega seonduv; Libertas Eesti Erakonna poolt esitatud 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimise kampaania rahastamise täiendava aruande läbivaatamine; Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse liikmete ning maavanemate küsitlus.


Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30) - Riigikontrolli auditiaruande „Täiskasvanute täiendus- ja ümberõpe” arutelu; Riigikontrolli aruanne „Kohalike teede hoiu korraldamine” (ruum L 333).
 
Üritused, assambleed
 
Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb koostööprojekti NordicBaltSat raames toimuval koolitusel (Tallinn Swissotel).

Kell 13
– Riigikogu aseesimees Keit Pentus avab Riigikogu hoone lõunatiiva III korrusel Soome harrastuskunstnike Seppo Saukkoneni ja Lea Tiaineni näituse.
 
Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi Valges saalis Harjumaa kuu Riigikogus. Väikesed „Harjumaa kratid” jagavad lossis Harjumaa kuud reklaamivaid flaiereid. Kohaletulnud saavad osa minilavastusest, kus osalevad peremees ja perenaine, viiuliansambel Pillipiigad, kratid etendusega „Paharetid” ning Jõelähtme noortetrupp. Kuu jooksul saab Toompea lossis vaadata digifoto installatsioone “Harjumaa inimesed eri ajastutel”. Riigikogu hoone II korrusel eksponeeritakse Harjumaa Muuseumi näitust „Eramaa?“, SA Rannarahva Muuseumi näitust „Salapiirituse vedu“ ning nukunäitust “Kehra Nukk”; Riigikogu hoone sisehoovis võib vaadata Aivar Simsoni isikunäitust.
Raamatukogus on väljapanek Harjumaa autorite teostest ning koduloolistest uurimustest. Riigikogu hoone vestibüülis saab näha Harjumaa rahvamajade ja valdade näitust ning konverentsisaalis Harjumaa Muuseumi näitust „Üllatavad avastused“.
 
* OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo ning liikmed Mart Nutt ja Toivo Tootsen osalevad (6.10-12.10) Itaalias Palermos OSCE Parlamentaarse Assamblee sügisistungil, kus tulevad arutusele illegaalse inimkaubanduse, relvakaubanduse ja narkokaubanduse vastane võitlus; terrorismiga seonduvalt konfliktide ennetamine, kriisijuhtimine ja varajane hoiatamine; migratsiooni- ja julgeolekuküsimused; OSCE Vahemere dimensioon; olukord Lähis-Idas.
 
* Riigikogu liige Mark Soosaar osaleb (11.10-12.10) Brüsselis Euroopa Parlamendi sotsialistide ja sotsiaaldemokraatide fraktsioonide esindajate nõupidamisel.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside