Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 10 arupärimist, millele vastavad peaminister Andrus Ansip, sotsiaalminister Taavi Rõivas ja siseminister Ken-Marti Vaher.

Arupärimised käsitlevad vastavalt Eesti poliitikat võrdõiguslikkuse suurendamiseks otsustamistasandil (nr 274), narkosurmade kasvu 2012. aastal (nr 276), Estonian Airi sponsorlepinguid (nr 279), ASi Estonian Air riigile kuuluvate aktsiate valitsemist (nr 282), hooldusravi rahastust (nr 272), Kagu-Eesti haiglate reformi (nr 290), politseitöötajate palku (nr 266), olukorda Lõuna-Läänemaal (nr 269), teedel hukkunuid (nr 273) ning Ida-Virumaa politseiprefektuuri vabu töökohti (nr 275).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Keskkonnakomisjonis – kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE).

Kultuurikomisjonis – muuseumiseaduse eelnõu (374 SE) üldpõhimõtete arutelu huvigruppide esindajatega, kutsutud kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Anton Pärn, muuseuminõunik Marju Reismaa, muuseuminõukogu esimees Merike Lang, TÜ muuseumite esindaja Mariann Raisma, maakonnamuuseumite esindaja, Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak, EMOLi tegevdirektor Ott Kasuri ning haridus- kultuurinõunik Taimi Saarma, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni ja Eesti Kultuuritöötajate Ametiliidu juhatuse esimees Ago Tuuling; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (340 SE) gümnaasiumi lõpetamise tingimused. Ruum L 332.

Majanduskomisjonis (kell 11.10) arutusel on Riigikogu esimehe ettepanek raporti koostamiseks: Riigikogu liikme kuulumine riigi osalusega äriühingu nõukogusse.

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) – otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (342 OE); väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (375 SE) isiku põhiõiguste kaitsega seotud küsimused; arvamus Riigikohtule kriminaalmenetluse seadustiku § 385 p 26 põhiseaduspärasuse ning riigilõivuseaduse sätete põhiseaduspärasuse osas; Riigikogu liikme immuniteedimenetlust puudutava eelnõu võimalik algatamine.

Rahanduskomisjonis – füüsilisest isikust ettevõtjate tegevusega seonduvad probleemid (Haanja Vallavalitsuse pöördumine); rahandusministeeriumi ülevaade 2012. aasta eelarve täitmisest ja olukorrast rahvamajanduses. Ruum L 333.

Riigikaitsekomisjonis
– väljasõiduistung Kaitseliidu Peastaabis.

Sotsiaalkomisjonis – avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (365 SE); ravimiseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (332 SE); telemeditsiinist saarte elanikele.

Väliskomisjonis – välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (366 SE); Balti ja Poola parlamentide väliskomisjonide kohtumise ettevalmistamisega seotud küsimused.

Õiguskomisjonis – võlaõigusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (372 SE); tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (363 SE); kriminaalmenetluse seadustiku § 199 täiendamise seaduse eelnõu (376 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) –erikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; erikomisjonile majanduslike huvide deklaratsioone esitatavate ametiisikute koosseisus toimunud muudatustest.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13) –Riigikontrolli auditiaruanne „Riigihangete korraldamine riigi valitseva mõju all olevates äriühingutes ja riigi asutatud sihtasutustes“; kell 13.30 algab avalik istung riigimaa ostu ja müügi statistika ning ostu- ja müügihindade kujunemise teemal, kutsutud keskkonnaministeeriumi, Maa-ameti ning Riigikontrolli esindajad. Ruum L 333. Avaliku istungi ülekannet on võimalik jälgida reaalajas Riigikogu veebis.

Kohtumised

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Rocca al Mare kooli õpilastega Riigikogus.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas osaleb (10.03-11.03)  Taanis Kopenhaagenis Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusele tuleb rahvusparlamentide roll integreeritud majandus-, rahandus- ja eelarvepoliitika raamistikus.

* Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva osaleb (10.03-12.03) Dublinis Euroopa Liidu riikide parlamentide põllumajandus- ja kalanduskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on EL ühine põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika reform ning antud valdkondade noorte ettevõtjate toetusstrateegiad.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside