Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 4 arupärimist, millele vastavad siseminister Jüri Pihl, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.

1. Siseminister Jüri Pihl vastab 13 Keskfraktsiooni liikme  poolt 26.03.2009 esitatud arupärimisele kaitsepolitsei töövõtete kohta (nr 277). Arupärijad viitavad ajalehe Kesknädal 25.märtsi numbris kirjeldatud juhtumile kaitsepolitseiametnike väidetavast katseist sundida Eesti inimesi koostööle ja tõendite fabritseerimisele. Arupärijad küsivad, kas minister Pihl on teadlik prokuratuuri ja kaitsepolitsei taolisest tööstiilist ning kas selline tegevus on kellegi poolt sanktsioneeritud.

2. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastab 7 Keskfraktsiooni liikme poolt 22.04.2009 esitatud arupärimisele Euroopa Liidu struktuurifondide kohta (nr 285). Arupärijad viitavad 16. aprillil toimunud Riigikogu kuue alalise komisjoni ühisistungile, kus tõdeti, et keskkonnaministeeriumil on tekkinud risk kaotada EL ühtekuuluvusfondi vahendeid, mida Eestile on ette nähtud järgnevate aastate jooksul 9,8 miljardit krooni. Arupärijad küsivad, mida kavatseb ministeerium olukorra parandamiseks ette võtta ja mida on ministeerium teinud, et suurendada kohalike omavalitsuste investeerimisvõimet veemajanduse projektide elluviimiseks.

3. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastab Riigikogu liikmete Jaanus Marrandi, Marek Strandbergi ja Ester Tuiksoo poolt 13.04.2009 esitatud arupärimisele Eesti alkoholipoliitika kohta (nr 280). Arupärijad väidavad, et suur osa Eesti viinast on valmistatud odavast ameerika viinast, mille alkoholisisaldus on 79-80% ja mida lisaks on kuskil Euroopa Liidus ka veega tembitud. Allakirjutanud küsivad, milline on Eesti tegelik alkoholipoliitika ja miks ei valmistata Eesti viina kodumaisest toormest.

4. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastab ka 6 Rahvaliidu fraktsiooni liikme poolt 05.05.2009 esitatud arupärimisele Taimetoodangu Inspektsiooni peadirektori vallandamise kohta (nr 289). Arupärijad viitavad Tallinna ringkonnakohtu aprillikuisele otsusele, millega  ennistati tööle tagasi Taimetoodangu Inspektsiooni peadirektor Mart Mäekeri, kes oli ministri käskkirjaga töölt vabastatud. Arupärijad osutavad, et seoses sellega mõistis kohus ministeeriumilt Mäekeri kasuks välja töölt eemaloleku eest töötasu ligi pool miljonit krooni ja menetluskulud 42.000 krooni. Arupärijad küsivad, kuidas minister hindab oma käitumist ja kas minister kavatseb hüvitada riigile tekitatud kahju.

Komisjonides

EL asjade komisjonis – Eesti seisukohad 5. mail toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel. Kutsutud rahandusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna nõunik Andres Kuningas; Eesti esindatus Euroopa Liidus, Eurojust. Kutsutud Eesti esindaja Eurojustis, Eurojusti asepresident Raivo Sepp.

Keskkonnakomisjonis – Koigi Vallavolikogu taotlus Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile maapõueseaduse § 20 lg 3 teise lause ja § 43 lg 2 kehtetuks tunnistamiseks, jahiseaduse ja halduskoostööseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE).

Kultuurikomisjonis – Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (480 SE).

Maaelukomisjonis – riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (481 SE).

Majanduskomisjonis – planeerimisseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (410 SE), riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE), isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (442 SE), erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, Riigikohtule arvamuse andmine Koigi vallavolikogu taotluse kohta.

Rahanduskomisjonis – kogumispensionide seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (476 SE), 2007 – 2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, arvamuse andmine EL nõukogu direktiivi vastastikuse abi kohta maksude, tollimaksude ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel eelnõu ja valitsuse seisukohtade kohta, otsuse “Euroopa Nõukogu Arengupanga ning Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx vahelisele laenule riigigarantii andmise kohta” eelnõu ( 469 OE).

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine kaitseministeeriumi haridusnõukogu esindajatega. Arutusel sõjalise hariduse kontseptsioon ja edasised kavad (ruumis L241).

Sotsiaalkomisjonis – hooldus- ja õendusteenuste korraldamine. Kutsutud Geriaatrite Seltsi, sotsiaalministeeriumi, õdede kutseliitude, haigekassa ja Haiglate Liidu esindajad (ruumis 332).

Õiguskomisjonis – perekonnaseaduse eelnõu (55 SE), perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (68 SE), karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE).

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 11 –Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Tai Kuningriigi suursaadiku Apichart Chinwannoga.


Kell 12
 Ene Ergma kohtub Slovaki Vabariigi suursaadiku Ivan Špildaga.

* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (9.05-13.05) Bergenis konverentsil „Humanitaar- ja sotsiaalteaduste vahelised seosed“.

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Tatjana Muravjova osaleb (10.05-13.05) Berliinis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi tööturu- ja sotsiaalküsimuste töörühma istungil.

* Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osale (10.05-11.05) Oslos konverentsil ettekandega „5 aastat Euroopa Liidus Kesk-Euroopa kogemus“.

* Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Kadri Simson osaleb (10.05-12.05) Roomas NATO 60. aastapäeva tseremoonial NATO PA delegatsiooni koosseisus.

*Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Ester Tuiksoo, liikmed Raivo Järvi ja Rein Ratas osalevad (10.05-13.05) Prahas EL liikmesriikide parlamentide ELAKi delegatsioonide kohtumisel.

*Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (10.05-13.05) Riias UNHCR (ÜRO pagulaskomitee) ekspertide seminaril.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside