Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Arupärimisi päevakorras ei ole. Avatud on vaba mikrofon. 
Nädala päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Õiguskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung (kell 12 Valges saalis) –  „Aprillisündmused 2007,  sisejulgeolek ja turvalisus”. Istungi eesmärk on põhjalikumalt analüüsida 2007. aasta aprillis toimunud sündmusi ja nende mõjusid Eesti siseturvalisuse seisukohalt ning ära kuulata asjaomaste ministeeriumide ja ametkondade ettepanekud. Ettekannetega nimetatud teemadel esinevad siseminister Jüri Pihl, kaitseminister Jaak Aaviksoo, riigi peaprokurör Norman Aas, kaitsepolitseiameti peadirektor Aldis Alus, teabeameti peadirektor Tarmo Türkson, Põhja politseiprefektuuri politseiprefekt Raivo Küüt ja õiguskantsleri kantselei osakonnajuhataja Nele Parrest. Ühisistungil osaleb ka Riigikogu esimees Ene Ergma, samuti on oodatud osalema kõik Riigikogu liikmed.

Keskkonnakomisjonis – Riigikontrolli audit „Reoveekäitluse arendamine maapiirkondades Ühtekuuluvusfondi projektide toel” kontrolliaruanne; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb keskkonna kaitsmist kriminaalõiguse kaudu.

Maaelukomisjonis – ülevaade Maaelu Edendamise Sihtasutuse tegevusest.

Majanduskomisjonis – Riigikogu Kantselei valitsemisel oleva riigivara võõrandamine avaliku enampakkumise teel; tarbijakaitseseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus (28 SE), riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – käibemaksuseaduse § 15 lg 2 punkti 6 vastavus põhiseadusele, Riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõu (54 SE).

Rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti Panga 2006. aasta  aruandest; ülevaade Finantsinspektsiooni 2006. aasta aruandest; tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE); alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse, keskkonnatasude seaduse ning teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE).

Riigikaitsekomisjonis (kell 11)  kutsealuste tervislikust seisundist ja riigikaitseõpetusest koolides, kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning kaitseminister Jaak Aaviksoo.

Väliskomisjonis – välisministeeriumi haldusala 2008. aasta eelarve, kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi asekantsler haldusküsimustes Marten Kokk; ülevaade Eesti vastu suunatud küberrünnakutest, kutsutud välisministeeriumi 1. poliitikaosakonna 1. büroo direktor Arti Hilpus ja kaitseministeeriumi side- ja infotehnoloogia osakonna juhataja Mihkel Tammet; “Cotonou lepingu muutmislepingu ratifitseerimise seaduse” eelnõu (58 SE);  “Cotonou lepingu alusel antava ühenduse abi rahastamist ning finantsabi eraldamist teatavatele ülemeremaadele ja -territooriumidele käsitleva Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise sisekokkuleppe ratifitseerimise seaduse” eelnõu (59 SE); Riigikogu osalemine Euroopa Liidu ja Vahemeremaade Parlamentaarses Assamblee (EMPA) töös; väliskomisjoni istungjärkudevahelise aja ja 2007. aasta II poolaasta töökava.

Õiguskomisjonis (kell 11) – Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, karistusregistri seaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, noorsootöö seaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine, 2007. aasta Riigikogu valimistel osalenud erakondade ja üksikkandidaatide valimiskampaania rahastamise aruannete kokkuvõtte läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – Riigikontrolli audit „Põllumajandustootmise ja maaelu arendamiseks antud toetuste tulemuslikkus”; ülevaade auditiaruandest „Õiguskantsleri Kantselei 2006. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus”; ülevaade auditiaruandest „Riigikohtu 2006. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus”; ülevaade auditiaruandest „Omanikujärelevalve riigi osalusega äriühingutes ja sihtasutustes”.

Kohtumised, visiidid

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liige Imre Sooäär osaleb (kuni 15.06)  Ameerika Ühendriikides New Yorgis ja Washingtonis WEU Assamblee poliitikakomitee kohtumistel USA julgeoleku- ja kaitsestruktuuridega. Arutusel on energiajulgeolek, ÜRO rahuvalve ja ÜRO koostöö Euroopa Liiduga, kriisijuhtimine jmt.

* Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg ja aseesimees Mailis Reps osalevad (kuni 11.06) Saksamaal Berliinis Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikide parlamentide haridus-, teadus- ja kultuurikomisjonide juhtide konverentsil, mille korraldab Saksa Bundestag. Räägitakse parlamendi rollist Euroopa hariduse ja teaduse arengus, uurimus- ja tehnoloogiapoliitikast, innovatsioonist hariduses jpm.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Ester Tuiksoo ja väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee osalevad (kuni 12.06) Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi ja Saksamaa Riigipäeva korraldataval Euroopa tuleviku teemalisel rahvusvahelisel parlamentaarsel kohtumisel. Käsitletakse kliimamuutuse ja energiajulgeoleku küsimusi, Euroopa lepingu olemust, parlamentide rolli reformiprotsessis.

* Riigikogu liige, Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste on (kuni 12.06) peaministrit ametlikul visiidil saatva delegatsiooni koosseisus Lätis Riias.

 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside