Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 5 arupärimist, millele vastavad riigikontrolör Mihkel Oviir,  peaminister Andrus Ansip ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Arupärimiste teemad on järgmised: 1. Maagaasiseaduse direktiiviga vastavusse viimisest (nr 161); 2. Kaitsepolitsei aastaraamatust (nr 159); 3. Piirikaubandusest (nr 165); 4. Nord Streami gaasitoru tulevikust (nr 170) ja 5. PRIA toetusrahade kasutamisest (nr 168).
   
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – Eesti seisukohad 15. juunil toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; Eesti seisukohad 12. juunil toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil (põllumajandusministeeriumi vastutusalas olevates punktides) ning Eesti seisukohad 18. juunil toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnaministeeriumi ülevaade järgmise istungjärgu õigusloome plaanist; välisõhu kaitse seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE); pärandkoosluste ja liigikaitse teemalise väljasõiduistungi kavandamine.

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 muutmise seaduse eelnõu (240 SE).

Majanduskomisjonis – kohtumine Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu (EETL) ja Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) esindajatega, teemad on vastavalt: tööstuse konkurentsivõime – kaevandustasud, elektri hind ja kohaliku materjali otstarbekam kasutamine teedeehituses ning RMK tutvustus, puidu põletamine Narva jaamades, kutsutud EETL juhatuse esimees Meelis Einstein ja RMK juhatuse esimees Aigar Kallas.

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) õiguskantsleri ülevaade järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle ning põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ülevaade eelmise aasta tegevuse kohta, kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper, avaliku teenistuse seaduse eelnõu (193 SE); arvamus alates 01.01.2011 kehtiva riigilõivuseaduse redaktsiooni § 57 lg-d 1 ja 20 ning lisa 1 põhiseaduspärasuse kohta;

Rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti ja euroala rahandusest, sealhulgas 2013. aasta riigieelarve strateegiast ning riigieelarve koostamisest ning seonduvatest seadusemuudatustest, EL finantsraamistikust, majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingust ning Euroopa stabiliseerimismehhanismist, osaleb rahandusminister Jürgen Ligi.

Riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjonis (kell 9) ühine väljasõiduistung Ämarisse, kus külastatakse rahvusvahelist õppust “Saber Strike 2012”.

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalmaksuseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 50² muutmise seaduse eelnõu (198 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE); töötuskindlustuse seaduse muutmise arutelu lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust; Vastutustundlike naiste konverentsi lastekaitse töögrupi ettepanekute ülevaade ja tutvustus.

Õiguskomisjonis – kohtuekspertiisiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste eelnõu (202 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) – avalikustamisele mittekuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine.

riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) – riigikontrolli ülevaade “Ülevaade valdade ja linnade õiguskuludest ja kohtuasjadest“, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, Riigikontrolli esindajad; komisjoni tegevuse aruanne; laekunud Riigikontrolli aruanne (ruumis L 333).

Üritused, kohtumised

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma  kohtub Kosovo parlamendi esimehe Jakup Krasniqi ja teda saatev parlamendidelegatsiooniga.

Kell 16.15  – toimub Jakup Krasniqi ja Ene Ergma PRESSIBRIIFING (Toompea lossi Valges saalis).

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (10.06-15.06) Jordaania Hašimiidi Kuningriigis Ammānis NATO PA Vahemere ja Lähis-Ida töörühma väljasõiduistungil.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside