Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 arupärimist, millele vastavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, justiitsminister Rein Lang, siseminister Marko Pomerants ja sotsiaalminister Hanno Pevkur.
 
1. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastab 11 Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 11.11. 2009 esitatud arupärimisele nr 339 Koidula raudtee-piirijaama ehituse kohta. Arupärijad tunnevad huvi, kas seoses uue piirijaama valmimisega on peetud kaubavedude osas kõnelusi ka Vene Föderatsiooniga; milliseid töökohti planeeritakse raudteejaama haldamiseks ja kas Koidula kaudu on kavandamisel ka rongiliiklus Riiga, Peterburi ja Moskvasse.
 
2. Justiitsminister Rein Lang vastab 11 Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 14.12.2009 esitatud arupärimisele nr 346 kriminaalmenetluse menetlustähtaegade kohta. Arupärijad osutavad, et isikuid on eeluurimise all vahi all peetud seadusega ette nähtud kuuest kuust sageli kauem ja küsivad, kas eeluurimise tähtaegade pikendamine on olnud õigustatud ja kas poleks õigem pigem tähtaegu lühendada.
 
3. Siseminister Marko Pomerants vastab 20 Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 18.11.2009 esitatud arupärimisele nr 341 eripensionide süsteemi muutmise kohta. Arupärijad tunnevad huvi, kas valitsus kavatseb muuta politseinike, piirivalvurite ja päästjate eripensionide süsteemi; kui suur on saavutatav kokkuhoid ja kas sellega ei vähene nende ametite atraktiivsus.
 
4. Sotsiaalminister Hanno Pevkur vastab 5 Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 12.11.2009 esitatud arupärimisele  nr 340 eripensionide süsteemi muutmise kohta, milles arupärijad tunnevad huvi eripensionidega seotud muudatuste ja oodatavate tulemuste kohta üldisemalt. 
 
5. Hanno Pevkur vastab ka 8 Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 09.11.2009 esitatud arupärimisele nr 337 gripivaktsiini kohta, milles arupärijad tunnevad huvi gripivaktsiini tellimise ja vaktsineerimisega seotud asjaolude kohta.
 
6. Hanno Pevkur vastab samuti 6 Riigikogu liikme (Eestimaa Rohelised fraktsioonist ja Keskerakonna fraktsioonist) poolt 10.11.2009 esitatud arupärimisele nr 338 arstiabi kvaliteedi kontrolli kohta. Arupärijad osutavad ajakirjanduses avaldatud artiklitele, mis kõnelevad ebakvaliteetsest tervishoiuteenusest ja küsivad, kas ja kuidas kavatsetakse ümber korraldada tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni tegevus, et tagada parem järelvalve tervishoiuteenuste üle.
 
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.
Komisjonides

EL asjade komisjoni, rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni avalik ühisistung (kell 13, Riigikogu konverentsisaal) - Euroopa Kontrollikoja aastaaruannet 2008. aasta eelarve täitmise kohta tutvustab Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid. Ajakirjanikud on oodatud! Istungist toimub ka otseülekanne, mida on võimalik vaadata Riigikogu veebilehel aadressil https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx
 
EL asjade komisjonis (peale ühisistungit) – Eesti seisukohad 15.-16. jaanuaril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu energeetika- ja keskkonnaministrite kohtumisel. Kutsutud kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
 
Keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE); rikkumismenetlus, direktiiv 2006/118/EÜ, mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest.
 
Kultuurikomisjonis – keeleseaduse ja kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE).
 
Maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (646 SE).
 
Majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE); veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (581 SE).
 
Põhiseaduskomisjonis – isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE); Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastase konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (566 SE).

Rahanduskomisjonis
(kell 11) – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (634 SE); karistusseadustiku 24. peatüki muutmise seaduse eelnõu algatamine; kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu võimalik algatamine.
 
Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (639 SE); riiklike peretoetuste seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (497 SE); ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE).
 
Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu kavandamine täiskogusse olulise tähtsusega riikliku küsimusena 11. veebruaril 2010.
 
Õiguskomisjonis – kohtuekspertiisiseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (438 SE).
 
Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 14) – erikomisjoni 2009. aasta tööaruande ja korruptsioonivastase seaduse kohaldamise ülevaate läbivaatamine; laekunud täiendava avalduse ja majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine.
 
ENPA
 
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb (10.01.-11.01) Prantsusmaal Pariisis ENPA kodukorrakomitee istungil.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside