Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

 

Õiguskantsler Allar Jõks vastab Riigikogu liikmete Tõnis Kõivu, Jaanus Marrandi, Sven Mikseri ja Andres Jalaki arupärimisele nr 253 korruptsioonivastase seaduse kohta, mis puudutab Järvamaal ühistransporti korraldavat Järvamaa Ühistranspordikeskuse MTÜd ja Paide linnapea väidetavat sekkumist selle juhtimisse lähtudes isiklikest huvidest. Arupärijad esitavad hulganisti küsimusi, kui õigesti või valesti on asjaga seotud isikud käitunud ja kaas tegemist pole korruptsiooniohtliku olukorraga.

Pärast arupärimisele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Arupärimised asuvad aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery ja täiskogu päevakord http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (984 SE); maapõueseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (1022 SE); jäätmeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1044 SE); pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (1043 SE).

Kultuurikomisjonis – huvikooli seaduse eelnõu (994 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse § 58 muutmise seaduse eelnõu (989 SE); kutseõppeasutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1016 SE); otsuse “Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia “Teadmistepõhine Eesti 2007- 2013″ heakskiitmine” eelnõu (1053 OE).

Maaelukomisjonis – ülevaade põllumajandus-, kalandus- ja maaelutoetuste rakendamisest 2006. aastal ja aastatel 2004-2006.

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, teede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta; konventsiooni ajutise impordi kohta B.4-, B.7-, B.8- ja E-lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (1025 SE); raudteeseaduse ja teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (1039 SE); kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (995 SE).

Põhiseaduskomisjonis – riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (1004 SE); andmekaitseinspektsiooni aruande isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse täitmisest 2006. aastal; otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine maavahetustehingute uurimiseks” eelnõu (1058 OE).

Rahanduskomisjonis – 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE).

Sotsiaalkomisjonis – inimgeeniuuringute seaduse ja Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu (1056 SE); puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (1059 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade Eesti-Islandi kahepoolsetest suhetest.

Õiguskomisjonis – vangistusseaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (964 SE); kohtutäituri seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, riigi õigusabi seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (972 SE); autoriõiguse seaduse, patendiseaduse, kasuliku mudeli seaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse, mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, korruptsioonivastase seaduse, konkurentsiseaduse, karistusseadustiku, relvaseaduse, alkoholiseaduse, maksukorralduse seaduse, väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (931 SE); sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – erikomisjoni 2006. aasta töö aruanne ja ülevaade korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest 2006. aastal; avalikustamisele kuuluvad deklaratsioonid; Eesti Keskerakonna poolt esitatud 2005. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania rahastamise täiendava aruande läbivaatamine.

Üritused, kohtumised

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek avab Riigikogu hoone vestibüülis Soome Eduskunna 100. juubelile pühendatud näituse.

* Eestisse saabub visiidile Islandi parlamendi väliskomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Halldór Blöndal’iga.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 12.12) Aserbaidžaanis Bakuus ENPA poliitikakomitee istungil seoses raporti „Energia kasutamine poliitilise survevahendina” ettevalmistamisega.

* Riigikogu NATO Parlamentaarse assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser ja delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osalevad (kuni 14.12) Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO PA transatlantilisel foorumil. Arutusel on NATO roll pärast Riia tippkohtumist, olukord Afganistanis ja Lähis-Idas, Kagu-Aasia julgeoleku tulevik jmt.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (kuni 15.12) Prantsusmaal Strasbourgis ECRI (Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse küsimustega tegelev komisjon) 41. plenaaristungil.

 Riigikogu pressitalitus

Tagasiside