Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon arutab Eesti Raadio ja ETV arengukava. Rahanduskomisjon langetab otsuse kultuuriasutuste käibemaksustamise küsimuses.

Kell 15 täiskogu istung

Arupärimisi päevakorras ei ole.  Avatud on vaba mikrofon.

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 24. novembril toimuval rahanduse ja majanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd ja rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja Ivar Sikk.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse eelnõu (730 SE).

Kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse, erakooliseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (738 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (744 SE); Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni arengukava aastateks 2006-2008; võimalike muudatusettepanekute tegemine 2006. aasta riigieelarve seaduse eelnõule (741 SE).

Maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (771 SE); seemne ning taimse paljundus- ja kultiveerimismaterjali ning sordikaitse seaduse eelnõu (746 SE).

Majanduskomisjonis – vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE); riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – kohtute seaduse, advokatuuriseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE); põhiseaduslikkuse järelvalve kohtumenetluse seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE).

Rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (740 SE); õiguskantsleri märgukiri maamaksuseaduse § 11 tõlgendamise kohta.

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse "Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Bosnias ja Hertsegoviinas" eelnõu (765 OE); skautpataljoni komplekteerimise küsimused, kutsutud kaitseministeeriumi ja skautpataljoni esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (773 SE).

Väliskomisjonis – Eesti konsulaar- ja viisapoliitika ning ettevalmistused Schengeni viisaruumiga ühinemiseks, kutsutud välisministeeriumi asekantsler haldusküsimustes Mati Vaarmann, konsulaarosakonna 3. büroo direktor Gaida Rattus ja kantsleri abi Maris Tippo; ettepanek Aafrika-teemalise ümarlaua korraldamiseks 6. detsembril 2005.

Õiguskomisjonis – politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE), kutsutud siseminister Kalle Laanet.

Üritused:

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti mereväe 87. aastapäeva puhul Mereväebaasile lipu annetamise tseremoonial.

15.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland kohtub Euroopa Komisjoni Esinduse juhi Toivo Klaariga.

* Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly (EMPA) Eesti delegatsiooni esindaja, väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa on kuni 22.novembrini Maroko Kuningriigis Rabatis EMPA erakorralisel istungjärgul,

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht, Balti Assamblee president Andres Taimla on kuni 22. novembrini Riias Balti Assamblee presiidiumi töökoosolekul.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside