Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

 

Algab XI Riigikogu II istungjärk, mille avab Riigikogu esimees Ene Ergma. Päevakohase kõnega esineb Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves. Avaistungile järgneb vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Töönädala päevakorra projekti asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=pk_otsing&u=20070308131818

Komisjonides

Euroopa Liidu asjadekomisjonis – seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele, mis käsitleb Euroopa patendisüsteemi edendamist, ning Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega sätestatakse karistused ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele; arutuse all on samuti Eesti seisukohad 14.-15. septembril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) mitteametlikul kohtumisel, komisjoni on kutsutud rahandusminister Ivari Padar, ning EL asjade komisjoni esindaja nimetamine Eesti Välispoliitika Instituudi nõukogusse.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnavastutuse seaduse eelnõu (77 SE), kalapüügiseaduse § 134 muutmise seaduse  eelnõu (41 SE) ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (46 SE).

Kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõud (50 SE ja 52 SE) ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (69 SE).

Majanduskomisjonis – konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE); Rahvusvahelise Mereõiguse Kohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (71 SE); Rahvusvahelise Süvamerepõhja Organisatsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (72 SE) ning liiklusseaduse ja palgaseaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE);

Põhiseaduskomisjonis – politseiseaduse, välismaalaste seaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning isikut tõendavate dokumentide seaduse muumise seaduse eelnõu (75 SE); riigikohtule arvamuse andmine alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seaduses sätestatud kahjuhüvitise piirangute kooskõla kohta põhiseaduses sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega ning võrdsuspõhimõttega.

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse §32 muutmise seaduse eelnõu (18 SE) ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (19 SE).

Riigikaitsekomisjonisriigikaitsekomisjoni esindaja nimetamine SA Eesti Välispoliitika Instituudi nõukogusse.

Sotsiaalkomisjonis – kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 21 muutmise seaduse eelnõu (70 SE); riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (25 SE) ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE).

Väliskomisjonis – 1. töönädala töökava kinnitamine; II istungjärgu töökava arutamine.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon  avalikustamisele mittekuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine (140 deklaratsiooni); avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine (12 deklaratsiooni).

Riigieelarve kontrollimise komisjonis riigikontrollist laekunud riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste aruannete läbivaatamine;

Kohtumised

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjon ja majanduskomisjon kohtuvad Euroopa Komisjoni asepresidendi, transpordivolinik Jacques Barrot’ga.

Kell 11.45 – väliskomisjon kohtub Suurbritannia parlamendi liberaalide grupiga (ruum L 241).

Kell 16.30 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Iraani suursaadiku Reza Nazarahari’ga (ruum L 253).

Üritused

Toompea lossis on avatud näitus “Riigikogu hoone 85 “, mis tutvustab 85-aastase ehitise loomislugu. 1918. aastal iseseisvunud Eesti Vabariigi parlamendihoone rajati 1920-22 noorte arhitektide Eugen Habermanni ja Herbert Johansoni projekti järgi.  Ekspressionistlikus stiilis rajatud parlamendihoone on omasuguste seas ainulaadne. Näitusel on vaatamiseks hoone  fassaadi kavandid ja läbilõiked ning  mööblijoonised arhitektuurimuuseumi kogudest. Hoone tänapäeva illustreerivad liikuvad  panoraamfotod.

Tagasiside