Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 Riigikogu XII koosseisu IV istungjärgu avaistung

Kõnega esinevad Riigikogu esimees Ene Ergma ja Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.

Pärast pidulikku osa jätkatakse istungi rakendamisega, kus kinnitatakse 1. töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete arupärimisele peaminister Andrus Ansip.

Arupärimised puudutavad omandireformi käigus Saksamaale ümberasunute vara tagastamist (nr 167) ja finantstehingute maksu (nr 174).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon. 

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13) –  seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul (COM(2012)238); Eesti seisukohad 14.-15. septembril toimuval mitteametlikul majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil. Kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; informatsioon ja Eesti seisukohad Iirimaa finantsabi programmi seitsmenda ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta.

Keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (255 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE); komisjoni liikmete Karel Rüütli ja Rainer Vakra ülevaate kuulamine lähetusest seadusandjate tippkohtumisele Rio de Janeirosse 13.-19.06.12; raporti „Reoveepuhastis käideldavast jääkmudast tekkiva keskkonnahäiringu vähendamise võimalused“ koostamine.

Kultuurikomisjonis – õiguskantsleri ettepanek nr 16 – eestikeelse hariduse piisav kättesaadavus. Kutsutud õiguskantsler Indrek Teder, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; parlamentaarne kuulamine – hariduskorralduse kaasajastamise põhimõtted. Kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo.

Maaelukomisjonis – Rahvusvahelise Põllumajanduse Arengu Fondi asutamislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (262 SE).

Majanduskomisjonis – Eesti seisukohtade arutelu läbirääkimistel Venemaa, Valgevene ja Euroopa Liidu vahelise lepingu üle, milles käsitletakse Baltimaade elektrisüsteemide talitlust ning arvamuse andmine ELAKile.

Põhiseaduskomisjonis (kell 12) – õiguskantsleri ettepaneku nr 16 „Eestikeelse hariduse piisav kättesaadavus“ arutelu; õiguskantsleri ettepaneku nr 17 „Eestis püsivalt viibimise absoluutne nõue kodakondsuse taotlemisel“ arutelu. Kutsutud õiguskantsler Indrek Teder.

Rahanduskomisjonis – ruumis L 333: ülevaade majanduse olukorrast ja rahandusministeeriumi 2012. aasta suvisest majandusprognoosist.

Riigikaitsekomisjonis – kõrgematest riigikaitse kursustest osavõtuga seotud küsimused.

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste muutmise seaduse eelnõu (248 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade EL laienemise hetkeseisust ja tulevikust; lepingu Euroopa Liidu liikmesriikide ning Horvaatia Vabariigi vahel Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga ratifitseerimise seaduse eelnõu (221 SE).

Õiguskomisjonis – võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE); äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (258 SE); vangistusseaduse, kriminaalhooldusseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (264 SE). Kutsutud justiitsminister Kristen Michal.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) –suveperioodil laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; kokkuvõte laekunud üleriigilistest arvandmetest korruptsioonivastase seaduse kohaldamise kohta; ülevaade Georg Marshalli nimelises Euroopa Julgeolekuuuringute Keskuses augustis toimunud konverentsist “Demokraatlike ja poliitiliste arengute edendamine Balti riikide regionaalses dialoogis“,  Andres Anvelt. Ruum L335. 

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) – ülevaade rahandusministeeriumi 2012. aasta suvisest majandusprognoosist. Kutsutud rahandusministeeriumi esindajad. Istung on avalik. Ruum L333.

Kohtumised, konverentsid

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi peasekretäri Jan Widbergiga

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osalevad (8.09-11.09) Küprosel parlamentidevahelisel ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika konverentsil. 

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (9.09-11.09) Helsingis ENPA poliitikakomitee töös. 

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside