Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vabariigi President annab ametivande

 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 4. töönädala päevakord. Seejärel algab Vabariigi presidendi ametisseastumise tseremoonia. Valitud president Toomas Hendrik Ilves annab Riigikogu ees ametivande, mille järel kõlab hümn RAMi meeskoori esituses. Seejärel esineb Toomas Hendrik Ilves kõnega. Pärast tseremooniat Riigikogu istungisaalis teeb Vabariigi President sissekande Riigikogu auraamatusse Riigikogu esimehe külalistetoas.
 
Istung jätkub arupärimistele vastamisega.
 
Sotsiaalminister Hanno Pevkur vastab kahele arupärimisele:
 
1) Riigikogu liikmete Deniss Boroditši, Lauri Laasi, Marika Tuus-Lauli, Valeri Korbi, Vladimir Velmani, Peeter Võsa, Inara Luigase, Enn Eesmaa, Eldar Efendijevi, Kalle Laaneti, Tarmo Tamme, Rainer Vakra, Priit Toobali ja Mailis Repsi arupärimisele tervishoiuteenuste osutajate olukorrast joobeseisundi tuvastamisel (nr 30);
 
2) Marika Tuus-Lauli, Deniss Boroditši, Aadu Musta, Valeri Korbi, Viktor Vassiljevi, Kadri Simsoni ja Priit Toobali arupärimisele hambaravi kohta (nr 35).
 
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14 Eesti seisukohad 13. – 14. oktoobrini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu spordiministrite kohtumisel, kutsutud kultuuriminister Rein Lang;
 
keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE); kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE);
 
kultuurikomisjonis – Eesti Inimarengu Aruanne 2010/2011, kutsutud Marju Lauristin, Mati Heidmets, Triin Vihalemm, Lelo Liive, Peep Mühls, Epp Rebane (ruum L 333); erakooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (92 SE);
 
maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (72 SE); taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (93 SE);  
 
majanduskomisjonis – ühisistung rahanduskomisjoniga, arutusel on Eesti seisukohad nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistikku (ruum L 332); majanduskomisjonis arutatakse elektrituruseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 83 SE);
 
põhiseaduskomisjonis – kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (68 SE); arvamus korruptsioonivastase võitluse teatise COM (2011) 308 kohta; arvamus vanemahüvitise seaduse § 3 lg 7 ja § 3 lg 71 põhiseaduspärasuse kohta;
 
rahanduskomisjonis – ühisistung majanduskomisjoniga, kus arutusel on Eesti seisukohad nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistikku (ruum L332); rahanduskomisjoni istungil on arutusel otsuse „Riigi 2010. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (91 OE) ning ülevaade kohalike omavalitsuste finantstegevusest;
  
riigikaitsekomisjonis – ülevaade strateegilise kauba komisjoni tööst ning strateegilise kauba seaduse eelnõu (96 SE);
sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi ja Ukraina sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (64 SE); Poliitikauuringute Keskuse Praxis uuringu tutvustus ja arutelu, kuidas tagada asenduskodude noorte edukas iseseisvumine;
 
väliskomisjonis – investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (87 SE);
 
õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (63 SE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (73 SE); arutelu teemal kaitsja osalemine kriminaalkohtumenetluses, kutsutud Eesti Advokatuuri esimees Toomas Vaher, Harju Maakohtu kohtunik/esimees Helve Särgava, justiitsministeeriumi esindaja;
 
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 MTÜ korruptsioonivaba Eesti juhatuse liikmete Jaanus Tehveri ja Tarmu Tammerki ning tegevdirektori Asso Prii ülevaade ühingu käivitatud projektidest, sealhulgas korruptsiooniohtudest ajakirjanike töös, arutelu teemal „Mõjuvõimuga kauplemine era- ja avalikus sektoris“; Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse liikmete ning maavanemate küsitlusest(ruum L 332);
 
riigieelarve kontrolli komisjonis – riigikontrolli auditiaruanne „Sotsiaalministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, kutsutud sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim ja riigikontrolli esindajad; auditiaruande „Keskkonnaministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus (ruum L 333);
 
Üritused:
 
Kell 17 – Riigikogu juhatuse liikmed osalevad Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese ametisse astumise puhul korraldataval vastuvõtul põhiseaduslike institutsioonide juhtidele ja valitsuse liikmetele Kadriorus.
 
*
 
Välislähetused:
 
6. – 11. oktoobrini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ja liikmed Sven Mikser, Mati Raidma (7. – 11. okt) ja Kadri Simson (7. – 11. okt) osalevad Rumeenias Bukarestis NATO PA aastaistungil. NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee pearaportöör Sven Mikser esitab raporti Afganistani teemal, mis läheb plenaaristungil kinnitamisele resolutsioonina. Esmaspäeval, 10. oktoobril toimuval plenaaristungil esinevad sõnavõttudega NATO Parlamentaarse Assamblee president Karl A. Lamers, Rumeenia president Traian Bāsescu ning NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen. Arutusele tulevad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 1325 ning deklaratsiooni eelnõu ülemineku toetuseks Afganistanis (Supporting Transition in Afganistan).
Istungi raames kohtub Eesti delegatsioon Bukarestis parlamendi alamkoja väliskomisjoni esimehe Attila Korody, Rumeenia presidendi rahvusliku julgeoleku nõuniku Julian Fota, välisministeeriumi riigisekretäri Bogdan Aurescu ja Eesti aukonsuli Ingrid Cristea Vendeliniga.
 
6. – 11. oktoobrini
 
OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde osaleb Horvaatias Dubrovnikus OSCE PA sügisistungil ja parlamentaarsel konverentsil „Kagu-Euroopa regionaalne areng: väljakutsed, võimalused, perspektiivid“.
 
9. – 12. oktoobrini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must osaleb Aserbaidžaanis Bakuus GUAMi parlamentaarsel konverentsil „Ehitades sildu üle piiride“. Konverentsil käsitletakse jätkusuutliku energiaturu arendamist, energiaalast koostööd, energiaturvalisust ja –tõhusust, aga ka geopoliitilist stabiilsust Kaukaasia piirkonnas, Euroopa integratsiooni ning teadusalast koostööd.
 
10. – 11. oktoobrini
 
Euro-Vahemere Parlamentaarse Assamblee (EMPA) Eesti delegatsiooni liige Jevgeni Ossinovski osaleb Belgias Brüsselis EMPA elukvaliteedi parandamise ja kultuuride vahelise dialoogi komitee istungil. Arutusel on noorte perspektiivid Vahemere regioonis, migratsioon ja tööhõive ning Vahemere väärtuste harta: kultuur, multikultuurid, kultuuridevahelisus.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 
Tagasiside