Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung
 
 

 
 

Sotsiaalminister Maret Maripuu vastab Riigikogu liikmete Valdur Lahtvee, Marek Strandbergi, Mart Jüssi, Aleksei Lotmani, Maret Merisaare ja Toomas Trapido arupärimisele elanike tervise kaitse kohta (nr 93 ).

 

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Riigikogu täiskogu päevakord asub siin

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse direktiive 92/79/EMÜ, 92/80/EMÜ ja 95/59/EÜ tubakatoodete suhtes kohaldatava aktsiisimaksu struktuuri ja määrade osas (COM(2008) 459); seisukoha andmine Nõukogu töödokumendile „Konventsioon keskse tollivormistuse kohta seoses traditsiooniliste omavahendite ELi eelarve kasutusse andmisel endale jäetavate siseriiklike sissenõudmiskulude määramisega”; seisukoha andmine EL komisjoni teatisele ”Energiatõhususe parandamine info- ja sidetehnoloogia abil” (COM(2008) 241); seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule direktiivi 1999/62/EÜ raskeveokite maksustamisest teatud infrastruktuuri kasutamise eest, muutmiseks (COM(2008) 436); seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatisele Nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Interneti edendamine – Tegevuskava Interneti protokolli kuuenda versiooni (IPv6) kasutuselevõtuks Euroopas“ (COM(2008) 313).

Kultuurikomisjonis – haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas tutvustab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse uut tervikteksti ning annab ülevaate riigikoolidest; Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtust tulenevalt välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE);

Maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajatega.

Majanduskomisjonis – parlamentaarne kuulamine: topeltmaksustamise vältimise lepingute menetlemise seis; riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse eelnõu (296 SE); Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seaduse eelnõu (342 SE); võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (384 SE).

Riigikaitsekomisjonis -kaitseväeteenistuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE), rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (339 SE).

Väliskomisjonis -12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. juuni 1977 lisaprotokolli rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta artikli 90 lõike 2 punkti a alusel rahvusvahelise uurimiskomisjoni pädevuse tunnustamise deklaratsiooni tegemise seaduse eelnõu (362 SE).

Õiguskomisjonis – äriseadustiku ja karistusseadustiku muutmise seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (322 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (194 SE); kell 16:00 külastab õiguskomisjon Riigiprokuratuuri, kus käsitletakse ülevaadet kriminaalmenetluse statistikast, kriminaalmenetluslikke prioriteete ja tulemusi, jälitustegevuse statistikat 2006-2008.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – riigikontrolli auditiaruande “Rahandusministeeriumi tegevus eelarvestamise põhimõtete kujundamisel”, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak.

Üritused, konverentsid

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Tallinna visioonikonverentsil 2008 „Tallinna energiaportfell – kullaauk või näpud põhjas“ (Estonia teatrisaalis).

Kell 11.25 – Riigikogu külastavad mardisandid, keda Riigikogu hoone vestibüülis tervitab Riigikogu esimees Ene Ergma.

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb (7.11-12.11) Aserbaidžaanis Bakuus Aserbaidžaani 14. Rahvusvahelisel näitusel ning telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia konverentsil BakuTel. Konverentsi raames toimub ka regionaalne ministrite kohtumine teemal „TransEuraasia informatsiooni kiirtee“ (TransEurasian Information Super Highway), millest võtavad osa nii Trans Asia Europe (TAE) Fiiberoptilise Kaabelvõrgu Süsteemi liikmed kui ka külalised, et arutada tulevikuvõimalusi.

* Riigikogu liige Mart Laar osaleb (7.11-12.11) Araabia Ühendemiraatides Dubais Maailma Majandusfoorumil, kus ta esineb ka loenguga.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (9.11-11.11) Vene Föderatsioonis Moskvas ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ning liige Imre Sooäär osalevad (9.11-12.11) Saksamaal Berliinis 7. Euroopa kaitse- ja julgeolekukongressil „2008. aasta: teekaart julgeoleku- ja kaitseliiduni“.

* Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants osaleb (10.11-12.11)  Eesti delegatsiooni koosseisus Moldovas Chişinâus Moldova riiklike keskkonnaalaste ametkondade nõustamise visiidil.

Riigikogu pressitalitus


 

Tagasiside