Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

1. Riigikogu ees annab ametivande õiguskantsler Indrek Teder.

2. Seejärel vastab majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts Riigikogu liikmete Jaak Aabi, Arvo Sarapuu ja Jaanus Marrandi poolt 13.02.2008 esitatud arupärimisele nr 36 Viljandi-Tallinna raudteelõigul regulaarsete kaubavedude lõpetamise kohta. Arupärijad osutavad Edelaraudtee AS’i väidetavale otsusele lõpetada kaubaveod Viljandi-Tallinn raudteelõigul, mis paneb aurpärijate hinnangul paljud Viljandi-, Järva- ja Raplamaa ettevõtjad keerukasse olukorda. Ka leiavad arupärijad, et reisijatevedu üksi ei suuda ülal pidada raudtee infrastruktuuri, ja küsivad, millisena näeb majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kauba- ja reisijateveo tulevikku sellel liinil ja millised on mõjud maanteetranspordile ning viidatud piirkondade ettevõtlusele ja tööhõivele.

Peale arupärimisele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Töönädala päevakord asub siin

Komisjonides 

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung  Eesti seisukohad 13.-14. märtsil toimuval Euroopa Ülemkogul. Kutsutud peaminister Andrus Ansip

Kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ning huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE); huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE); arutelu õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu võimalikuks algatamiseks. 

Maaelukomisjonis kohtumine Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajatega. 

Põhiseaduskomisjonis välismaalaste seaduse § 1028 muutmise seaduse eelnõu (173 SE); kohtute seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE); Riigikohtule arvamuse andmine vaidlustusmenetluse regulatsiooni osas riigihangete seaduses. 

Rahanduskomisjonis – arvamuse andmine Nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse kindlustus- ja finantsteenuste käsitlust direktiivis 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse direktiivi 2006/112/EÜ kindlustus- ja finantsteenuseid käsitleva osa rakenduseeskirjad. 

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE); kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE). 

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalse ettevõtluse probleemid. 

Õiguskomisjonis – äriseadustiku ja Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 “Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta” rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE). 

Väliskomisjonis – ülevaade Euroopa Parlamendi algatatud Läänemere piirkonna strateegiast. Kutsutud välisministeeriumi esindaja. Ühisistungil ELAKiga: Eesti seisukohad 13.-14. märtsil toimuval Euroopa Ülemkogul. Kutsutud peaminister Andrus Ansip.  

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis –  kohtumine rahandusministeeriumi kantsleri Tea Varrakuga teemal: ülevaade rahandusministeeriumi koostööst Euroopa Pettustevastase Ametiga. 

Üritused, kohtumised, visiidid

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel näituse Põlvamaa roheline elu. Väljapanek räägib Põlva maakonna puhtast loodusest, inimestest ja ettevõtetest. Märtsikuu on kuulutatud Riigikogus Põlvamaa kuuks. Tegemist on vabariigi juubeliaasta tähistamise ühe üritusega, mille eesmärgiks on arendada koostööd maakonna ja Riigikogu vahel.  

Kell 16 – väliskomisjoni kohtumine Makedoonia välisministeeriumi ja kaitseministeeriumi esindajatega. 

* Riigikogu esimees Ene Ergma, Riigikogu liikmed Urmas Klaas, Aleksei Lotman, Marko Mihkelson ja Toomas Varek ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul on (06.03-14.03) Austraalias Riigikogu esimehe ametlikul visiidil. 10. märtsil on kavas kohtuda Uus-Lõuna-Wales’i osariigi Seadusandliku Kogu esimehe Richard Torbay’ ja Seadusandliku Nõukogu aseesimehe Amanda Fazio’ga ning külastada ringhäälingujaama SBS (Special Broadcasting Service) ja Sydney Instituuti.

* Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Strasbourgis Rassismi ja Sallimatuse Vastase Euroopa Komisjoni (ECRI) 45. plenaaristungil. 

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Mart Jüssi (10.03-14.03) ja Margus Lepik (10.03.-13.03) osalevad Peterburis 9. Läänemere keskkonnafoorumil „Läänemere päev“. Kõne all on ka Läänemerre kavandatava gaasijuhtme rajamine. 

 

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

9. märts 2008

Tagasiside