Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 arupärimist, millele vastavadrahandusminister Jürgen Ligi, sotsiaalminister Hanno Pevkur ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised käsitlevad vastavalt euro reklaamikampaania kulutusi (nr 421), töötuse statistikat (nr 425), toimetulekutoetusi (nr 426), geograafilise tähise kaitse seaduse ja kaubamärgiseaduse vastuolu (nr 413), Väo-Maardu teelõigu rekonstrueerimisega kaasnevaid probleeme (nr 414) ning saastekvoote (nr 431).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides
(kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 13.30) – Euroopa Komisjoni 2010. aasta töökava, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse juht Toivo Klaar; Eesti seisukohad 10. – 11. maini toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja kultuurinõukogu istungil (hariduse ja noorte küsimused), kutsutud haridus ja teadusminister Tõnis Lukas.

Keskkonnakomisjonis
– kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (724 SE); jahiseaduse ja välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (744 SE); looduskaitseseaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu (752 SE); välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (726 SE).

Kultuurikomisjonis
– põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
– loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (745 SE); taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (746 SE).

Majanduskomisjonis
– toote nõuetele vastavuse seaduse eelnõu (702 SE); toote nõuetele vastavuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (703 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (747 SE) ning kaugkütteseaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (716 SE).

Põhiseaduskomisjonis
– riigipiiri seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE), kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikides läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Rahanduskomisjonis
– tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE); vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (712 SE); tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (754 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 15. rotatsiooni koosseisus” eelnõu (751 OE).

Väliskomisjonis
– kohtumine Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liikme Tunne Kelamiga; Riigikogu välissuhtlus; Eesti Välispoliitika Instituudi tulevik.

Õiguskomisjonis
– päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30) – Eestimaa Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Europarlamendi valimistel osalemise valimiskampaania rahastamise täiendavate aruannete läbivaatamine; Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste  valimiskampaania  rahastamise täiendava aruande läbivaatamine; majanduslike huvide deklaratsioonide kohta üleriigiliste arvandmete saamiseks deklaratsioonihoidjatele esitatava küsimustiku arutamine.

Kohtumised, konverentsid, seminarid

Kell 10
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Moldova parlamendi delegatsiooniga, kes saabub Eestisse nädalasele visiidile ja õppekäigule Riigikogu majanduskomisjoni esimehe, Riigikogu Eesti-Moldova parlamendirühma esimehe Urmas Klaasi kutsel. Delegatsiooni kuuluvad Moldova parlamendi komisjonide juhid, parlamendiliikmed ning parlamendi kantselei ametnikud. Nädala jooksul toimuvad kohtumised Riigikogu komisjonides ja ministeeriumides.

Kell 11
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Taime Lasteaiaga (Riigikogus).

Kell 12.30
Jüri Ratas kohtub Pirita Sotsiaalkeskusega (Riigikogus).

Kell 13.30
Jüri Ratas Kohtub Tallinna Mustamäe 1. Lasteaed-Algkooliga (Riigikogus).
* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ning liikmed Kalev Kallo ja Imre Sooäär osalevad (9.05-12.05) Kreekas Ateenas WEU Assamblee seminaril „Euroopa mereseire” ja komiteede istungitel. Meretransport on üks Euroopa Liidu tähtsamaid transpordiharusid ja mereseire üks ELi prioriteetidest. Konverents on jaotatud neljaks istungiks, millest üht – piraatluse vastane võitlus kui eriline nähtus – juhatab Tarmo Kõuts kui merenduse spetsialist ja vastava teema raportöör assamblees. Teistel istungitel käsitletavad teemad on merenduse olukord: riskid, ohud ja seirevajadused, rahvusvahelised algatused: EL, NATO jt, Euroopa laevastike ja administratiivametite roll ning mereseireks vajalikud ressursid. Mainitud teemasid käsitlevad koos erinevate riikide parlamendisaadikutega ka rahvusvahelised merendusspetsialistid ning ELi, NATO ning USA sõjalaevastike tippjuhid.
 
* Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed Maret Merisaar (10.05.-11.05), Liisa-Ly Pakosta (9.05-12.05) ja Heljo Pikhof (10.05-12.05) osalevad Leedus Vilniuses Läänemeremaade tööjõuvõrgustiku (Baltic Sea Labour Network) konverentsil „Koostöö jätkusuutlike tööturgude nimel”.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside