Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 - täiskogu istung
 
Päevakorras on 7 arupärimist, millele vastab sotsiaalminister Hanno Pevkur.

Arupärimiste teemad on järgmised:  1. Puuetega inimeste toetuste süsteem; 2. Töötukassa riigihangetest; 3. Töötukassa koolituste kättesaadavus; 4. Tööpuudusest; 5. Töötuskindlustushüvitisest;  6. Vaimupuudega inimeste hambaravist ja 7. Pensionide kojukandest.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

 
Komisjonides
 
Euroopa Liidu asjade komisjoni, rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni avalik ühisistung (kell 14) – Euroopa Kontrollikoja 2009. aasta aruanne, osaleb Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid (Riigikogu konverentsisaalis, otseülekanne veebiaadressil http://live.riigikogu.ee/live).
 
Keskkonnakomisjonis – ruumiandmete seaduse eelnõu (890 SE); veeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (905 SE); „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020” kinnitamise otsuse eelnõu (909 OE).
 
Kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (865 SE); muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (806 SE).
 
Maaelukomisjonis – toiduseaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (883 SE).
Majanduskomisjonis – merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni muutmise 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (853 SE); võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (813 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatisele „Kaubandus, majanduskasv ja maailmapoliitika. Kaubanduspoliitika – Euroopa 2020 strateegia keskne teema“; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Euroopa lepinguõiguse loomise võimalused tarbijate ja ettevõtjate jaoks“.
 
Põhiseaduskomisjonis – Ivo Pilvingu Riigikohtu liikme ametisse nimetamise otsuse eelnõu (899 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Märt Rask; õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse algatamine, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu liikme kandidaatide esitamise arutelu; välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (900 SE); välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (901 SE); Euroopa kohaliku omavalitsuse harta kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuses osalemise õigust käsitleva lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (908 SE), kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler.
 
Rahanduskomisjonis – perioodi 2007 – 2013 struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse eelnõu (836 SE); investeerimisfondide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (907 SE); käibemaksuseaduse § 15 muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (846 SE).
 
Riigikaitsekomisjonis – ülevaade strateegilise kauba komisjoni tööst, kutsutud välisministeeriumi juures tegutseva strateegilise kauba komisjoni esindajad.
 
Sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE); rahvatervise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (906 SE).
 
Väliskomisjonis – olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu (8.02.2011) ettevalmistamisega seonduv; rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seaduse eelnõu (829 SE).
 
Õiguskomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE); avaliku teabe seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE); kalmistuseaduse eelnõu (888 SE), kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler; kirikute ja koguduste seaduse eelnõu (884 SE).
 
Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) –avalikustamisele mittekuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; uutele ametiisikutele saadetavate kirjaprojektide ja MHD vormide läbivaatamine; komisjonile laekunud märgukirjad; 5. jaanuari Postimehe artiklis „Sundkorras Keskerakonna sponsoriks“ käsitletud teema arutelu; võimalik kohtumine OSCE/ODIRH delegatsiooniga 12.01.2011.
 
Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) – Riigikontrolli auditiaruande „Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta“ (ruum L 333).

 

 
Kohtumised
 
Kell 13.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Euroopa Kontrollikoja esindajatega.
 
Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside