Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Vastamisel on 4 arupärimist, millest kahele vastab peaminister Andrus Ansip ja kahele sotsiaalminister Maret Maripuu.

1. Peaminister Andrus Ansip vastab Tiit Kuusmiku, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Helle Kalda, Inara Luigase, Jaan Kundla, Enn Eesmaa, Eldar Efendijevi, Nelli Privalova, Jüri Ratase, Toivo Tootseni, Arvo Sarapuu, Aadu Musta, Vilja Savisaare, Aivar Riisalu, Marika Tuusi ja Heimar Lengi arupärimisele ettevõtte tulumaksust. Arupärijad osutavad, et liitumisläbirääkimistel Euroopa Liiduga leppis Eesti 2002. aastal kokku üleminekuperioodis, mille jooksul viiakse 2008. aasta lõpuks tulumaksuseadus Euroopa Liidu direktiividega kooskõlla, ja tunnevad huvi, milliseks tähtajaks ja missuguses määras on valitsus planeerinud ettevõtetele tulumaksu kehtestamise.

2. Peaminister Andrus Ansip vastab Helle Kalda, Marika Tuusi ja Heimar Lengi arupärimisele Saksamaale ümberasujatele kuulunud vara tagasitaotlejate avalduste lahendamise kohta. Arupärijad tunnevad huvi, milliseid samme kavatseb valitsus astuda, et korrastada ümberasujate varaga seotud õigusruumi ja millised ettepanekud on valitsus teinud sundüürnike eluaseme probleemide lahendamiseks.

3. Sotsiaalminister Maret Maripuu vastab Kadri Musta, Arvo Sarapuu, Mailis Repsi, Kalle Laaneti, Vilja Savisaare ja Olga Sõtniku arupärimisele, mis puudutab lapsehoolduspuhkusel oleva vallavanema umbusaldamist. Arupärijad osutavad, et 9. oktoobril 2007. aastal suundus Koigi vallavanem lapsehoolduspuhkusele, mille järel avaldas vallavolikogu talle umbusaldust. Arupärijad tunnevad huvi, kuidas on lapsehoolduspuhkusele suundunud Koigi vallavanema umbusaldamine kooskõlas valitsuse ja Reformierakonna perepoliitikaga ning kas lapsehoolduspuhkusel viibivale vallavanemale võib umbusaldust avaldada.

4. Sotsiaalminister Maret Maripuu vastab Vilja Savisaare, Jaak Aabi ja Marika Tuusi arupärimisele Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite kasutamise kohta haiglate investeeringuteks. Arupärijad osutavad, et Euroopa Liidu 2007.-2013. aasta rahastamisperioodi vahenditest on plaanis kulutada haiglate investeeringuteks ligi 2,2 miljardit krooni ja küsivad, millal esitab sotsiaalministeerium kava selle raha kasutamise kohta ja kuidas see on seotud olemasoleva haiglavõrgu arengukavaga.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Nädala päevakorra leiad aadressilt https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Kell 11 – keskkonnakomisjoni, maaelukomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung

Arutusel on Euroopa Komisjoni roheline raamat „Kliimamuutustega kohanemine Euroopas –  võimalused Euroopa Liidu meetmete võtmiseks”.

Kell 13Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung

Euroopa Komisjoni 2008. aasta tööprogramm; Eesti seisukohad 13.-14. detsembrini toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Andrus Ansip, Riigikantselei EL asjade direktor Gert Antsu ja välisministeeriumi asekantsler Euroopa Liidu küsimustes Kaja Tael.

Kell 14 Euroopa Liidu asjade komisjoni avalik istung Valges saalis

Kõne all on Euroopa Liidu reformilepe. Istungil osalevad peaminister Andrus Ansip, Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Gert Antsu ja välisministeeriumi asekantsler Euroopa Liidu küsimustes Kaja Tael, kes kõnelevad lähemalt protsessi käigust ja Eesti seisukohtadest. Ajakirjanikud on Valge saali istungile oodatud!

Maaelukomisjonis – peale ühisistungit jätkub maaelukomisjoni istung, kus arutatakse Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava ja ühise põllumajanduspoliitika reformi “tervisekontroll”.

Majanduskomisjonis pärast ühisistungit jätkub majanduskomisjoni istung, kus arutusel on Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu (138 SE) ja väärismetalltoodete seaduse muutmise seaduse eelnõu (93 SE).

Põhiseaduskomisjonis – võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE).

Rahanduskomisjonis – 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (137 SE); riigilõivuseaduse, maa hindamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE); käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (123 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE).

Sotsiaalkomisjonis – elatisabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE).

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (166 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; pärimisseaduse eelnõu (56 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – Eesti Keskerakonna poolt esitatud täiendava aruande läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kulude tasumise kohta; Eesti Iseseisvuspartei poolt esitatud täiendava aruande läbivaatamine 2005. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania kulude tasumise kohta; erikomisjoni 2007. aasta töö aruanne ja ülevaade korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest 2007. aastal.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – riigikontrolli auditi ”Eriaruanne Euroopa Liidu toetusraha kasutamisest Eestis aastatel 2004–2006” arutelu; riigikontrolör Mihkel Oviir annab ülevaate ülemaailmse keskkonnaauditi töörühma ülevõtmisest.

Kohtumised, seminarid

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Suurbritannia suursaadiku Peter Carter’iga.

Kell 16 Ene Ergma kohtub Kiikla Lastekodu juhataja Alex Torpega, kes annab üle laste valmistatud kingitused Riigikogu liikmetele.

* Riigikogu Eesti-Aafrika rühma aseesimees Silver Meikar osaleb (9.12-10.12) Leedus Vilniuses AWEPA (European Parliamentarians for Africa) korraldataval regionaalsel seminaril. Räägitakse AWEPA sektsioonide tegevuse toetamisest, meetmetest Euroopa parlamentide liikmete teadlikkuse tõstmiseks.

* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (9.12-13.12) Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO PA parlamentaarsel foorumil. Muuhulgas käsitletakse sõda Iraagis, olukorda Lähis-Idas laiemalt, olukorda Venemaal.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (10.12-14.12) Prantsusmaal Strasbourgis ECRI (Rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa komisjon) plenaaristungil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside