Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on kolm arupärimist, millele vastavad sotsiaalminister Hanno Pevkur ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.
 
1. Sotsiaalminister Hanno Pevkur vastab 6 Rahvaliidu fraktsiooni liikme poolt 16.04.2009 esitatud arupärimisele tööturumeetmete rakendamise kohta töötuse järsu kasvu olukorras (nr 283). Arupärijate väitel ei vasta senine riiklik täiend- ja ümberõppe korraIdus enam reaalsetele vajadustele, süsteem on kohmakas ja riigi tööturusüsteemi kaudu pakutavates aktiivsetes tööturumeetmetes osalejate arv on töötute üldarvuga võrreldes olnud tagasihoidlik. Küsitakse, millal ja milliste kiireloomuliste meetmetega tööturu olukorra parandamiseks, töötuse kasvu peatamiseks ja töötuse tagajärgede leevendamiseks kavatseb sotsiaalminister välja tulla.
2. Sotsiaalminister Hanno Pevkur vastab ka 7 Keskfraktsiooni liikme poolt 07.05.2009 esitatud arupärimisele Eesti Töötukassa kohta (nr 291). Arupärijad viitavad kasvavale tööpuudusele ja tööle uuesti rakendunute väikesele arvule ning küsivad, milliseid meetmeid kavatseb valitsus kasutada olukorra parandamiseks. Samuti tuntakse muret Töötukaasa olukorra pärast.
3. Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastab 6 Rahvaliidu fraktsiooni liikme poolt 15.04.2009 esitatud arupärimisele tudengite riiklike sotsiaalsete garantiide uuendamise kohta (nr 281). Arupärijad viitavad tõsiasjale, et õppetoetuste ja õppelaenu saajate ring on piiratud, kuivõrd toetust saab taotleda vaid riikliku koolitustellimust omava õppekava järgi õppiv tudeng, ning tudengi laenusaamist pärsib nõue käendajate olemasoluks. Arupärijate hinnangul mõjutab puudulik õppetoetuste süsteem üliõpilaste erialavalikut, sunnib peale täiemahulise palgatöö võtmist ja õpingute katkestamist. Arupärijate väitel on Eesti õppetoetuste süsteemi puudulikkusele viidanud ka OECD, mis soovitas tänane süsteem orienteerida enam üliõpilaste vajadusest lähtuvaks. Eelnevast tulenevalt küsitakse, millisena näeb minister vajaduspõhist üliõpilaste õppetoetuste süsteemi ja millal esitatakse seda sätestavad eelnõud.
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 4.-5. juunil toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsministeeriumi kantsleri nõunik Kristi Värk ja siseministeeriumi nõunik Ketlin Jaani-Vihalem; kohtumine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimehe Roomet Sõrmuse ja Eesti Põllumajandusorganisatsioonide Esindus EL-is juhi Ene Kärneriga; Eesti seisukohad 8.-9. juunil toimuval töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) kohtumisel, kutsutud: sotsiaalminister Hanno Pevkur.

Keskkonnakomisjonis
– looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (503 SE); metsaseaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu (504 SE); riigikontrolli auditi „Ehitusmaavarade kaevandamise riiklik korraldamine” kontrolliaruanne; otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava koostamisega” eelnõu (498 SE).

Kultuurikomisjonis
– teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (473 SE); kutseõppeasutuse seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (490 SE); ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (480 SE); arvamuse andmine alaealise mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE) kohta.

Maaelukomisjonis
– taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (500 SE) ning riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (481 SE).

Majanduskomisjonis
– riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE); maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE); sadamaseaduse eelnõu (393 SE); riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis
– kohtumine riigikohtu esimehe Märt Raskiga; pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (509 SE); erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine.

Rahanduskomisjonis
– investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse, väärtpaberituru seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (461 SE); perioodi 2007 – 2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (489 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (486 SE).

Sotsiaalkomisjonis
– Tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse Terviseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (501 SE); töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (512 SE) ning sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (505 SE).

Väliskomisjonis
– ülevaade 21.-22. mail 2009 Habarovskis toimunud Euroopa Liidu-Venemaa tippkohtumisest, kutsutud välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna (Ida-Euroopa, Aasia, Aafrika, Ameerika ja Vaikse Ookeani piirkond) 2. büroo (Venemaa) direktor Anne Mardiste ja sama büroo lauaülem Anna Tiido; ülevaade 3. juunil 2009 Tallinnas toimuva ÜRO humanitaarasjade koordineerimise ameti (UNOCHA) humanitaarpartnerluse seminari ja 24.–26. juunil 2009 toimuva ÜRO majandus- ja finantskriisi teemalise konverentsi ettevalmistamisest, kutsutud välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna 3. büroo (arengukoostöö) direktor Marje Luup, sama büroo lauaülem Karin Kaup ja 1. poliitikaosakonna 2. büroo (rahvusvahelised organisatsioonid) lauaülem Veikko Kala.

Õiguskomisjonis
– perekonnaseaduse eelnõu algatamine; nimeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE), kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; karistusseadustiku muutmise seadus eelnõu (476 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (474 SE); arvamuse andmine hädaolukorra seaduse eelnõu (447 SE) ning erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (448 SE) kohta;

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 14) – avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine.
 
Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – riigikontrolli auditiaruande „Ehitusmaavarade kaevandamise riiklik korraldamine” arutelu, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus (ruum L 333).

WEU Assamblee
* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts (osaleb ainul 4. juunil) ja liikmed Kalev Kallo ning Imre Sooäär osalevad (1.06-4.06) Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee 56. täiskogu istungil. Muuhulgas on arutusel ka raport, mis käsitleb Euroopa Liidu rolli võitluses piraatidega ning mille üks raportöör on Tarmo Kõuts. Veel tulevad arutusele Euroopa Liidu sõjalised operatsioonid, Euroopa strateegia Afganistani sõjas, Lääne-Balkani tulevik, Lähis-Ida probleemid, Euroopa Liidu – USA välis- ja julgeolekupoliitika alane koostöö jpm.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside