Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Arupärimisi vastamisel ei ole. Avatud on vaba mikrofon.

Nädala päevakord asub siin

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 2. detsembril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu kohtumisel (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Ivari Padar; Eesti esindatus Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu töörühmades, ülevaade ministeeriumite vastustest ja kommentaaridest.

Keskkonnakomisjon – metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE); metsaseaduse, keskkonnatasude seaduse ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE); tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (355 SE); maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE).

Kultuurikomisjonis –  õiguskantsleri märgukiri keeleseaduse alusel antud Vabariigi Valitsuse määruse põhiseaduspärasuse kohta; Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtust tulenevalt välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE); kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE).

Maaelukomisjonis – mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE).

Majanduskomisjonis – Euroopa nõukogu direktiivie elnõu arutelu. Eelnõuga rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (FST) sõlmitud kokkulepet 2006. aasta meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi 1999/63/EÜ. Riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – riigi kõrgemate ametiisikute ametipalkade seaduse eelnõu (369 SE); väljakuulutamata jäetud Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seadus; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE); võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (384 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (321 SE).

Rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (333 SE); käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE); 2008. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (372 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse, ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE); rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (339 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE).

Sotsiaalkomisjonis – ohvriabi seaduse, ravimiseaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, riigilõivuseaduse, riiklike peretoetuste seaduse, töö- ja puhkeaja seaduse ning puhkuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE).

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 2. – 3. detsembrini 2008 toimuval NATO välisministrite kohtumisel; Balti Assamblee istungjärk 4. – 6. detsembrini 2008 Viljandis, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste; 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. juuni 1977 (I) lisaprotokolli rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta artikli 90 lõike 2 punkti a alusel Rahvusvahelise Uurimiskomisjoni pädevuse tunnustamise deklaratsiooni tegemise seaduse eelnõu (362 SE).

Õiguskomisjonis – töölepinguseadus eelnõu (299 SE); politseiteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (194 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt esitatud täiendava aruande läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania tasutud kulude kohta; majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine ja avalikustamiseks esitamine.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – Riigikontrolli auditiaruande „Väärteotrahvide laekumisest” jätkuarutelu, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske, siseministeeriumi kantsler Märt Kraft ja justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu (ruum L 333).

Üritused

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Eesti Vabariigi esimese haridusministri ja rahvusülikooli looja, esimese pedagoogikaprofessori Peeter Põllu monumendi (Tartus).

Kell 12Ene Ergma avab Eestikeelse ülikooli 89. aastapäeva aktuse (Tartu Ülikooli aulas).

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland avab Toompea lossi konverentsisaalis Viljandimaa kuu Riigikogus. Maavanem Kalle Küttise juhtimisel tutvustatakse maakonna erinevaid tahke. Riigikogu liikmetele esinevad Mõisaküla lapsed mulgikeelsete laulumängudega, näidatakse videoülevaateid sh 1936. aastal filmitud “Autol Läti piirilt Tallinna”. Avatakse ka Viljandi kunstikooli fotograafia valikaine õpilaste portreefotode näitus.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb (29.11.-2.12) Islandil Reykjavikis Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on ülemaailmne finantskriis, suhted Venemaaga, üleatlandilised suhted, taastuvenergia Põhjaregioonis.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige, Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi energia ja kliimamuutuse töörühma esimees Mart Jüssi osaleb (30.11-2.12) Taanis Kopenhaagenis Läänemeremaade arengufoorumi tippkohtumisel 2008. Kliima- ja energiaküsimustega seotud regionaalsete ambitsioonide kõrval käsitletakse kohtumisel ka tänast majandus- ja finantsolukorda, aga ka Balti riikide perspektiive.

* Riigikogu liige Hannes Astok osaleb (30.11-3.12) Serbias Belgradis konverentsil „Tulevikku vaatav haldus euroopalikus Serbias – avaliku halduse reform 2009-2012“, mille korraldab Serbia avaliku halduse ja kohalike omavalitsuste ministeerium.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts (1.12-4.12) ja delegatsiooni liige Imre Sooäär (1.12 – 5.12) osalevad Prantsusmaal Pariisis – WEU Assamblee 55. täiskogu istungil. Seekordsel täiskogul tuleb muuhulgas arutusele assamblee kaitsekomitee kübersõjategevust käsitlev raport, mille kaasraportööriks on Tarmo Kõuts, kes toetudes Eesti vastavale kogemusele aitas raporti valmimisele oluliselt kaasa. Eesti kogemuse ja teistele riikidele edastatud know-how kübersõjategevuse vastu võitlemisel on rahvusvahelistel julgeoleku- ja kaitsealastel kohtumistel esile tõstnud nii NATO peasekretär Jaap de Hoop Scheffer kui ka Euroopa Liidu Sõjalise Komitee esimees kindral Henri Bentegeat.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside