Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

 

Vastamisel on 6 arupärimist, millest neljale vastab peaminister ja kahele majandus- ja kommunikatsiooniminister.

1. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Vilja Savisaare ja Toomas Vareki poolt 25.02.2008 esitatud arupärimisele nr 40 eelarve tasakaalu kohta. Arupärijad väidavad, et 2008. aasta riigi eelarve on koostatud 1,5 miljardi kroonise defitsiidiga, kuna selles ei kajastu Riigi Kinnisvara AS poolt lepingute kaudu voetud kohustused. Ka väidavad arupärijad, et Euroopa riikide statistikakeskus Eurostat on antud küsimuse üles tõstnud, kuna eksitud on Eurostati tavade vastu. Arupärijad küsivad, kas selle eksimuse eest vastutavad poliitikutel on kavas võtta antud küsimuses ka poliitiline vastutus.

2. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Olga Sõtniku, Kalev Kallo, Toivo Tootseni, Arvo Sarapuu, Rein Ratase, Evelyn Sepa, Ain Seppiku, Vilja Savisaare, Marika Tuusi, Heimar Lengi, Aivar Riisalu, Lembit Kaljuvee, Tiit Kuusmiku, Valeri Korbi, Helle Kalda, Inara Luigase, Jaan Kundla, Enn Eesmaa, Nelli Privalova, Eldar Efendijevi ja Jüri Ratase poolt 27.02.2008 esitatud arupärimisele nr 47 Tallinna–Tartu maantee rahastamise kohta. Arupärijad viitavad erinevatele ajakirjanduses antud materjalide, milles antakse Tartu maatee rahastamise kohta vastakat informatsiooni ja küsivad, millises mahus on ette nähtud Tallinn-Tartu maantee ehitamine neljarealiseks; milliseid rahastamise vahendeid antud ehitamise jaoks kasutatakse; kas ja kui palju kasutatakse kütuseaktsiisist laekuvat raha; millisel määral on plaanitud võtta laenukohutusi jne.

3. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Helle Kalda, Toivo Tootseni, Heimar Lengi, Marika Tuusi, Evelyn Sepa ja Olga Sõtniku poolt 11.03.2008 esitatud arupärimisele nr 49 Saksamaale ümberasujatele kuulunud vara tagasitaotlejate avalduste lahendamise kohta. Arupärijad osutavad 10. märtsi 2008. aasta Riigikohtu üldkogu otsusele nr 3-3-2-1-07, milles üldkogu leidis, et Saksamaale ümberasunutele kuulunud õigusvastaselt võõrandatud vara suhtes esitatud avaldused tuleb läbi vaadata. Arupärija osutab üldkogu otsusele, mille kohaselt on praeguseks ajaks kujunenud olukord, kus ORAS § 7 lg 3 on kaotanud kehtivuse, samas kui seadusandja pole kehtestanud õiguslikku regulatsiooni selle kohta, kuidas Saksamaale ümberasunutele kuulunud õigusvastaselt võõrandatud vara suhtes esitatud avaldustega toimida. Samuti puudub regulatsioon, mis lubaks või välistaks uute avalduste esitamise. Arupärijad tunnevad huvi, milline regulatsioon selle probleemi lahendamiseks on valitsuse poolt ette valmistatud.

4. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Helle Kalda, Kalev Kallo, Evelyn Sepa, Nelli Privalova, Aivar Riisalu, Kadri Musta, Rein Ratase, Enn Eesmaa ja Jaan Kundla poolt 12.03.2008 esitatud arupärimisele nr 50 Tallinna linna infrastruktuuride rahastamise kohta. Arupärijad osutavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi väljaütlemisele valitsuse pressikonverentsil 6. märtsil 2008, kus minister väidetavalt ütles, et ei näe vajadust uue kaasaegse trammiliini rajamiseks, mis ühendaks Tallinna kesklinna Lasnamäega. Minister ütles väidetavalt, et Tallinna Linnavalitsuse trammiteede arendamise plaan on halvasti läbi töötatud ja ei arvesta reaalseid võimalusi ja vajadusi ning ei ole tõestatud, et trammitee ehitamine Lasnamäe kanalisse lahendaks Tallinna liiklusprobleemid. Arupärijad küsivad, milliste reaalsete võimaluste ja vajadustega on valitsus Tallinna trammiteede arendamise plaanis arvestatud ning millistel kaalutlustel ei pea valitsus vajalikuks toetada ühistranspordi kaasajastamist Tallinnas.

5. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastab Riigikogu liikmete Heimar Lengi, Toomas Vareki, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Tiit Kuusmiku, Marika Tuusi ja Inara Luigase poolt 26.02.2008 esitatud arupärimisele nr 41 Eesti raudteetranspordi kohta. Arupärijad viitavad raudteetranspordi osakaalu väidetavale vähenemisele Eestis ja küsivad, mida on valitsusel kavas teha raudteetranspordi ja sellega seotud infrastruktuuri korrastamiseks ja edendamiseks.

6. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastab Riigikogu liikmete Marek Strandbergi, Aleksei Lotmani, Mart Jüssi, Toomas Trapido, Maret Merisaare, Vilja Savisaare, Villu Reiljani, Karel Rüütli, Mai Treiali, Ester Tuiksoo, Tarmo Männi, Aivar Riisalu, Lembit Kaljuvee ja Valeri Korbi poolt 26.02.2008 esitatud arupärimisele nr 42 tuumaenergeetika kohta. Arupärijad viitavad Eesti Energia AS kavatsustele rajada Eestisse tuumajaam ja esitavad hulganisti kõnelause kavaga seotud küsimusi.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Nädala päevakord asub siin.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Muutuv Euroopa vajab eelarvereformi. Avalikku konsulteerimist käsitlev dokument aastatel 2008/2009 tehtava eelarve läbivaatamise kohta”; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele kosmeetikatoodete kohta.

Keskkonnakomisjonis kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE); pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE).

Maaelukomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele, eelnõu kohta.

Majanduskomisjonis väljasõiduistung ASi Edelaraudtee, kohtutakse juhatuse ja nõukogu liikmetega, arutusel on reisijatevedu täna ja homme ning eraomandis oleva avaliku raudtee majandamine.

Põhiseaduskomisjonis – kohtute seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE); arvamus Euroopa Komisjoni teatiste „Aruanne FRONTEXi tegevusele antud hinnangu ja tema tulevase arengu kohta”, „Euroopa piiride valvamise süsteemi (EUROSUR) loomise analüüs” ja „Järgmiste Euroopa Liidu piirihaldusmeetmete ettevalmistamine” kohta.

Rahanduskomisjonis – hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu ( 227 OE), Eesti seisukohad Euroopa Liidu eelarve reformi protsessi kohta.

Riigikaitsekomisjonis – kutsealuste ja ajateenijate tervislikust seisundist, kutsutud kaitseministeeriumi, Kaitseressursside Ameti ja Kaitsejõudude Peastaabi esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – tuumakatastroofi piirkonda saadetud isiku seaduse eelnõu (206 SE), riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse (208 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (209 SE).

Väliskomisjonis Euroopa Parlamendi Moldova suunaline tegevus, kutsutud Euroopa Parlamendi liige ja ELi-Moldova parlamentaarse koostöökomisjoni delegatsiooni esimees Marianne Mikko; kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Saksamaa Liitvabariigis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas ja suursaadikukandidaat; ülevaade Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) tegevusest ja Doha läbirääkimiste vooru hetkeseisust, kutsutud välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Mart Laanemäe.

Õiguskomisjonis riigipiiri seaduse, karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (185 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kohtumine riigi peaprokuröri Norman Aasaga, majanduslike huvide deklaratsioonide laekumistest ja nende esitamisega seonduvatest probleemidest.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – riigi 2008. aasta tulude prognoosi ja tulude laekumise teemaline arutelu, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak.

Istungid väljaspool Eestit

* Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg osaleb (13.04-14.04) Sloveenias Ljubljanas Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide kultuurikomisjonide esimeeste ühisistungil. Istungi teemaks on kultuuridevaheline dialoog: tähtsus ja eesmärgid, keeleküsimused, noortele suunatud töö ning Euroopa ja teised kultuurid.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Andres Herkeliga (13. 04-17.04) osaleb Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2008. aasta istungjärgu kevadistungil. Delegatsiooni koosseisus on Strasbourgis veel Kristiina Ojuland (12. 04 -17.04) ning Mailis Reps (13.04- 18.04).

Päevakorra projekti kohaselt tulevad arutusele Euroopa moslemikogukonnad ja ekstremism, olukord Lähis-Idas, ohutu ja seadusliku abordi kättesaadavusega seotud probleemid Euroopas, laste ja teismeliste enesetapud kui tõsine rahvatervise küsimus Euroopas, Euroopa Liiduga liitumine ja inimõiguste konventsioon, Serbia liikmekohustuste täitmine, rahvusvähemuste olukord Vojvodinas ja rumeenia vähemus Serbias, immigratsiooni Põhja-Aafrikast, Euroopa kirjanduse õpetamise edendamine ning turismi ja säästva arenguga seonduv. Assambleele oodatakse seekord esinema Slovakkia presidenti Ivan Gašparovičit, Saksamaa Liitvabariigi kantslerit Angela Merkelit, Ukraina peaministrit Julia Tõmošenkot ning Prantsusmaa välis- ja Euroopa asjade ministrit Bernard Kouchner’i.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Mart Jüssi ja Margus Lepik osalevad (14.04-16.04) Norras Stavangeris Põhjamaade Nõukogu ja Balti Assamblee keskkonnakomisjonide ühisistungil. Arutusel on veevarustuse ja kanalisatsiooniga seonduv ning jäätmekäitluse probleemid.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside