Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelinformatsioon Riigikogu IX istungjärgu viimase töönädala päevakorrast, komisjonide istungitest, välislähetustest ja kohtumistest.

Riigikogu IX istungjärgu viimane, 4. töönädal

10. – 13. veebruar 2003

Esmaspäeval, 10. veebruaril algab istung kell 15.00 vaba mikrofoniga. Arupärimistele vastamist ei toimu.

Teisipäeval, 11. veebruaril kell 10.00 algaval istungil tulevad päevakorra projekti kohaselt kolmandale lugemisele Vabariigi Valitsuse algatatud elektrituruseaduse eelnõu (1157 SE) ning majanduskomisjoni algatatud kaugkütte seaduse eelnõu (1202 SE). Jätkatakse 3 eelnõu teist lugemist, sh ka Riigikogu liikmete Ignar Fjuki, Liia Hänni, Tunne Kelami, Peeter Kreitzbergi ja Toomas Savi algatatud Riigikogu kodukorra seaduse eelnõu (1222 SE). Teisele lugemisele tuleb 8 eelnõu, esimesel lugemisel on 1 eelnõu. Kavas on käsitleda ka AS Eesti Raudtee erastamise käigus toimepandud seaduserikkumiste asjaolude väljaselgitamiseks moodustatud Riigikogu uurimiskomisjoni lõpparuannet. Kokku on teisipäeval kavas arutada 15 päevakorrapunkti.

Kolmapäeval, 12. veebruaril algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Märt Rask, välisminister Kristiina Ojuland ja minister Eldar Efendijev. Kell 14.00 algaval istungil on kavas käsitleda 17 Vabariigi Valitsuse algatatud seaduseelnõu.

Neljapäeval, 13. veebruaril kell 10.00 algaval istungil tulevad olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutusele ettevalmistused Eesti liitumiseks Euroopa Liiduga. Ettekandega esineb peaminister Siim Kallas, kaasettekannetega välisminister Kristiina Ojuland ja Riigikogu Euroopa asjade komisjoni esimees Tunne Kelam. Neljapäeval on kavas arutada ka AS Narva Elektrijaamad erastamisprotsessi käigu ja kulutuste otstarbekuse väljaselgitamiseks moodustatud Riigikogu uurimiskomisjoni lõpparuannet.

Viimasel töönädalal tuleb päevakorra projekti kohaselt kokku arutusele 36 päevakorrapunkti. Vt 4. töönädala päevakorra projekt: https://www.riigikogu.ee/ems/index.html

Komisjonides:

Esmaspäev, 10. veebruar

Keskkonnakomisjonis – kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (1271 SE), 1992. aasta piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ning kasutamise konventsiooni vee ja tervise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (1300 SE)

Kultuurikomisjonis – erakooliseaduse §-de 5 ja 10 muutmise seaduse eelnõu (1297 SE)

Maaelukomisjonis – maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (1292 SE), maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (1109 SE), kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (1187 SE).

Majanduskomisjonis – elektrituru seaduse eelnõu (1157 SE), kaugkütte seaduse eelnõu (1202 SE), raamatupidamise seaduse rakendamisega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1295 SE), intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- ja väljaveo tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1264 SE), lennundusseaduse ja päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (1262 SE), riigivara tasuta võõrandamine Haridus- ja Teadusministeeriumilt Mäksa vallale

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks neljaks aastaks (1181 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1190 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-de 30 ja 35 muutmise seaduse eelnõu (1219 SE), isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (1196 SE), riigisaladuse seaduse ja julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (1283 SE)

Riigikaitsekomisjonis – rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse eelnõu (1275 SE)

Sotsiaalkomisjonis – nakkushaiguste tõrje seaduse eelnõu (658 SE)

Väliskomisjonis – ülevaade NATO-ga peetavate liitumisläbirääkimiste hetkeseisust, kutsutud Välisministeeriumi nõunik Jüri Luik ja asekantsler Harri Tiido, arutatakse Eesti suursaadiku kandidaate Ameerika Ühendriikidesse ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) juurde, Riigikogu liikme ABC rahvusvaheliste suhete peatüki tutvustus

Õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu (594 SE), karistusõiguse reformiga seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (1289 SE), vangistusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1244 SE)

Euroopa asjade komisjonis – kell 13.00 kohtumine president Arnold Rüütliga Kadriorus Teisipäev, 11. veebruar

Keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse eelnõu (1299 SE)

Maaelukomisjonis – Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi üheaastase rahastuslepingu 2001 ratifitseerimise ning Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi mitmeaastase rahastuslepingu ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1301 SE), maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (1109 SE), kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (1187 SE)

Põhiseaduskomisjonis – väikesaarte seaduse eelnõu (1234 SE)

Väliskomisjonis – väljasõiduistung Pärnu üksik-jalaväepataljoni

Õiguskomisjonis – prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (1274 SE)

* * *

Pühapäev, 9. veebruar

Kell 9.00 avab Riigikogu esimees Toomas Savi 34. Tartu maratoni ning osaleb kell 11.00 algaval 31 km distantsil.

Teisipäev, 11. veebruar

Kell 10.45 kohtub Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Tiit Tammsaar NATO asepeasekretäri kaitse planeerimise operatsioonide alal Edgar Buckley´ga (ruum L243).

Kolmapäev, 12. veebruar

Kell 14.00 kohtub Riigikogu aseesimees Tunne Kelam Taipei missiooni (Taivan) esindajate härra Shih ja Hsuan-hsin Tseng-iga.

Neljapäev, 13. veebruar

Riigikogu esimees Toomas Savi osaleb kell 15.00 algaval Riigikaitse Nõukogu istungil Kadriorus.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

15. – 19. VEEBRUAR

Riigikogu liige, Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Valve Kirsipuu ja Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma esimees Ignar Fjuk osalevad Šveitsi Genfis IPU – WTO ühisnõupidamisel.

Tagasiside