Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

III istungjärgu 4. töönädal, töö komisjonides, Riigikogu teabepäev Paides, Riigikogu liikmete kohtumised ja välislähetused

Riigikogu III istungjärgu 4. töönädal

9. – 12. veebruar 2004

Esmaspäeval, 9. veebruaril kell 15.00 algaval istungil on kavas vaba mikrofon, arupärimistele vastamist ei toimu.

Teisipäeval, 10. veebruaril kell 10.00 algaval istungil tuleb päevakorra projekti kohaselt esimesele lugemisele 4 eelnõu, teiste hulgas ka Vabariigi Valitsuse algatatud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu (227 SE).

Kolmapäeval, 11. veebruaril algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Toivo Maimets ning välisminister Kristiina Ojuland. Kell 14.00 algaval istungil on kavas käsitleda 12 eelnõu: kolmandale lugemisele tuleb 6 eelnõu muuhulgas ka Isamaaliidu fraktsiooni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) ning Euroopa asjade komisjoni ja väliskomisjoni algatatud Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE). Teisele lugemisele on kavandatud 1 eelnõu ning esimesele lugemisele 5 eelnõu.

Neljapäeval, 12. veebruaril kell 10.00 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele 2 eelnõu: Isamaaliidu fraktsiooni algatatud rahvahääletuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (226 SE) ning Isamaaliidu ja Riigikogu liikme Tiit Matsulevitši algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (229 SE).

Vt päevakorra projekti: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides

Esmaspäev, 9. veebruar

Keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (209 SE)

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumi riikliku õppekava arendamisest

Maaelukomisjonis – Eesti Euroopa Liiduga ühinemisega seonduvalt seaduste sätete jõustamise, kehtetuks tunnistamise ja muutmise seaduse eelnõu (192 SE), töölepingu seaduse eelnõu (212 SE)

Majanduskomisjonis – riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse eelnõu (236 SE), konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (237 SE), toote ohutuse seaduse eelnõu (220 SE), raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (224 SE), kaubandustegevuse seaduse eelnõu (164 SE), majandustegevuse registri seaduse eelnõu (165 SE), tarbijakaitseseaduse eelnõu (14 SE)

Põhiseaduskomisjonis – töölepingu seaduse eelnõu (212 SE), Euroopa Liiduga ühinemisega seonduvalt seaduste sätete jõustamise, kehtetuks tunnistamise ja muutmise seaduse eelnõu (192 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (68 SE), Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE)

Rahanduskomisjonis – Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu (248 OE), osaleb Eesti Panga Nõukogu esimees Mart Sõrg

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõutsiga, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemise kohta Iraagis, Afganistanis ja Kosovos, ravikindlustuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (230 SE), isikuvastaste maamiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustava ja nende hävitamist nõudva konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (238 SE)

Sotsiaalkomisjonis – kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (211 SE), ravikindlustuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (230 SE)

Väliskomisjonis – NATO laienemise hetkeseis, Eesti jugeolekupoliitika aluste uuendamine, kutsutud Välisministeeriumi 1. poliitikaosakonna peadirektor Sander Soone

Õiguskomisjonis – kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE), kohtumine Eesti Ühistegelise Liidu ja Justiitsministeeriumi esindajatega, kellega arutatakse tulundusühistu seadusega seonduvat

Euroopa asjade komisjonis – ülevaade Sotsiaalministeeriumi haldusalas olevatest Euroopa Liidu õigusaktide eelnõudest, samuti liitumisega seotud Riigikogule esitamiseks kavandatud Sotsiaalministeeriumis algatatud eelnõudest, 4. – 5. märtsini Brüsselis toimuva sotsiaalpoliitika ja tööhõive nõukogu päevkorrapunktide tutvustamine, kutsutud sotsiaalminister Marko Pomerants

Teisipäev, 10. veebruar

Keskkonnakomisjonis – Eesti Euroopa Liiduga ühinemisega seonduvalt seaduste sätete jõustamise, kehtetuks tunnistamise ja muutmise seaduse eelnõu (192 SE)

Kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse, alaealise mõjutusvahendite seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE), olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamisega seonduv

Maaelukomisjonis – kohtumine Piimaliidu esindajatega

Majanduskomisjonis – riigivara tasuta võõrandamise küsimused, lõhkematerjaliseaduse eelnõu (73 SE), tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate seaduste ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE), liikluskindlustuse seaduse ja kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE), majandustegevuse registri seaduse ja kaubandustegevuse seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (166 SE)

Põhiseaduskomisjonis – otsuse eelnõu Julia Laffranque´i Riigikohtu liikme ametisse nimetamise kohta (247 OE), otsuse eelnõu riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamise kohta (120 OE), Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks eelnõu (91 SE)

Rahanduskomisjonis – tutvumine Maksu- ja Tolliametiga

Riigikaitsekomisjonis – tutvumine Kaitseliidu väljaõppekeskusega Alus

Sotsiaalkomisjonis – Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse eelnõu (191 SE), töölepingu seaduse eelnõu (212 SE)

Väliskomisjonis – olukord Ukrainas, kutsutud Eesti Ukraina suursaadik Paul Lettens, Välisministeeriumi asekantsler Tiina Intelmann ning 3. poliitikaosakonna peadirektor Margus Laidre

Õiguskomisjonis – telekommunikatsiooniseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE), arvamus töölepingu seaduse eelnõu (212 SE) kohta Neljapäev, 12. veebruar

Kultuurikomisjonis – osalemine Tartus toimuval õppekavakonverentsil

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (240 OE), naiste ja meeste võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu (227 SE), soolise võrdõiguslikkuse edendamise seaduse eelnõu (38 SE)

Sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli auditi aruande ”Ambulatoorse eriarstiabi nõudluse jälgimine” arutelu

Väliskomisjonis – ülevaade Ülemaailmse Tasakaalustatud Keskkonna Tagamise Seaduseandjate Organisatsiooni (GLOBE) Eesti delegatsiooni tegevusest, Euroopa Liiduga ühinemisega seonduvalt seaduste sätete jõustamise, kehtetuks tunnistamise ja muutmise seaduse eelnõu (192 SE)

Õiguskomisjonis – perekonnaseaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE)

* * * Esmaspäev, 9. veebruar

Kell 12.45 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone vestibüülis fotokonkursi ”Ida-Virumaa – minu uhkus” parimate tööde näituse.

Eesti poliitiline karikatuur 2003

Kell 15.00 – Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis antakse kolmandat korda üle Eesti poliitiliste karikatuuride aastapreemiad ja eriauhinnad.

Rahvusraamatukogu abiga kopeeriti 2003. aastal kokku ligi 1500 karikatuuri Eesti suurematest päeva- ja nädalalehtedest, sh Postimees, Päevaleht, SL Õhtuleht, Estonija, Eesti Ekspress, Äripäev ja Maaleht. Kolme hindamisvooru käigus märgiti 1500-st karikatuurist ära 289 poliitilist karikatuuri, sh 124 karikatuuri leidis tunnustust 2 ja enam korda. Kokkuvõttes sõeluti välja 2003. aasta 101 mõnusat poliitilist karikatuuri, millest kujundatakse Rahvusraamatukogu ja Riigikogu Kantselei koostöös rändnäitus.

Oodatud on kõik karikaturistid, ajalehtede pea- ja arvamustoimetajad, samuti kariktuuride eelhindamises osalenud vabatahtlikud ja kõik karikaturistide lemmikud – poliitikud, ametnikud, meediategelased.

11. – 13. veebruar

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser ja liikmed Tiit Matsulevitš ning Nelli Privalova osalevad Tallinnas Georg C Marshalli Keskuse korraldataval seminaril ”Kahekordne laienemine ja Balti riigid: julgeolekupoliitika tähendus” (Dual Enlargement and the Baltic States: Security Policy Implications).

Neljapäev, 12. veebruar

Kell 12.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kindral Johan Laidoneri 120. sünniaastapäevale pühendatud üritustel Viimsis.

Reede, 13. veebruar

Kell 10.00 – Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser kohtub NATO Euroopa vägede ülemjuhataja asetäitja admiral Sir Ian Forbes´iga.

Kell 13.30 – Sven Mikser kohtub Makedoonia kaitseministri Vlado Buchkovski´ga.

Riigikogu teabepäev Paides

Kell 14.00 algab Paide Gümnaasiumis Riigikogu teabepäev teemal ”Kas reform hariduselus on möödapääsmatu?”. Toimub kohtumine Järvamaa koolijuhtide ja omavalitsuste esindajatega, teabepäeva juhib moderaatorina Riigikogu aseesimees Toomas Savi. Kohtumisest võtavad osa Riigikogu liikmed Jaak Allik, Jaanus Marrandi, Eiki Nestor, Indrek Raudne, Andres Taimla ja Helir-Valdor Seeder.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

8. – 11. VEEBRUAR

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Maret Maripuu osaleb Hispaanias Valencias WEU Assamblee korraldataval seminaril ”Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika. Kuidas uute ohtudega toime tulla?”

9. – 10. VEEBRUAR

Riigikogu aseesimees Toomas Savi viibib Euroopa Parlamendi vaatlejana Strasbourgis.

9. – 10. VEEBRUAR

Riigikogu liige Siim Kallas kohtub Brüsselis Euroopa Komisjoni esimehe Romano Prodi´ga.

11. – 12. VEEBRUAR

Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg viibib Euroopa Parlamendi vaatlejana Strasbourgis.

12. – 23. VEEBRUAR

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Andres Kork osaleb Brasiilias São Paulos toimuval Rahvusvahelise Hüpertensiooniühingu ( The International Hypertension Society) 20. ülemaailmsel kongressil.

14. – 18. VEEBRUAR

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb Brüsselis NATO PA poliitikakomitee, kaitse- ja julgeoleku- ning majandus- ja julgeolekukomitee aasta ühisistungil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside