Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 1. töönädal 9. – 12. septembrini

Esmaspäev, 9. september

Kell 15 – Riigikogu VI istungjärgu avaistung. Kõnega esinevad Riigikogu esimees Ene Ergma ja Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.

Pärast pidulikku osa kinnitatakse 1. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele Eesti Panga Nõukogu esimees Mart Laar Eesti Panga tegevuse kohta seoses VEB Fondiga; majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts riigiettevõtete nõukogude kohta; sotsiaalminister Taavi Rõivas noorte tööpuuduse, ravijärjekordade ning Lääne-Tallinna Keskhaigla Haabersti hooldusravikliiniku rahastamise kohta.
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30  Eesti seisukohad 13.- 14. septembril toimuval mitteametlikul Euroopa majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil; informatsioon ja seisukohad Küprose finantsabi programmi esimese ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi;

keskkonnakomisjonis – keskkonnaministeeriumi 2013. aasta II poolaasta seadusloome plaani arutelu; jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE); keskkonnajärelevalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (443 SE);

kultuurikomisjonis – haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ülevaade ministeeriumi 2013.a II poolaasta töökavadest; Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (448 SE);

maaelukomisjonis – ülevaade komisjonile saabunud kirjadest Eesti maaelu arengukava 2014-2020 teemadel;

majanduskomisjonis – kell 11.10 arutelu Arengufondi nõukogu uue liikme nimetamise algatamiseks;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 õiguskantsleri 2012. aasta tegevuse ülevaate kuulamine ja arutelu; õiguskantsleri ettepaneku nr 23 jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli kohta (kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse § 251 põhiseaduspärasus) arutelu, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu Asjade Komisjonile solidaarsusklausli liidupoolse rakendamise korda käsitleva nõukogu otsuse eelnõu JOIN(2012) 39 kohta;

rahanduskomisjonis – rahandusministeeriumi ülevaade majanduse olukorrast ja 2013. aasta suvine majandusprognoos; rahandusministeeriumi ülevaade EL majanduse juhtimise pakettide ning fiskaallepingu rakendamisest ja riigieelarve seaduse eelnõu ettevalmistamisest (ruum L333);

riigikaitsekomisjonis – nädala töökava kinnitamine;

sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine majanduskomisjonile reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE) kohta; arvamuse andmine EL asjade komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise kontekstis töötajatele antud õiguste kasutamist;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad teenusekaubanduse lepingu läbirääkimistel; ülevaade 6. ja 7. septembril 2013 toimunud Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikust (Gymnich) kohtumisest, kutsutud välisminister Urmas Paet; Balti Assamblee korralduse ettepanekud ja ülevaade töörühmas toimuvast;

õiguskomisjonis pärimisseaduse, notari tasu seaduse, notariaadiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu menetluslikud otsused (440 SE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu menetluslikud otsused (441 SE); õiguskantsleri ettepanek nr 23 jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli kohta (KrMSRS § 251 põhiseaduspärasus) ning õiguskantsleri 2012. aasta tegevuse ülevaade, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder;

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktis 2 loetletud ametiisikute poolt avaliku vahendi võimaliku korruptiivse kasutamise arutamise algatamisest (ruum L 335);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigihangete korraldamine Viimsi vallas ja tema ühingutes“ arutelu (ruum L 333); kutsutud Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja asetäitja Kristel Mesilane, Riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli ning Riigikontrolli auditijuht Tambet Drell; istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840.

Sündmused

Kell 9.40 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Gruusia peaministri Bidzina Ivanishviliga

Kell 16.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Laine Randjärv osalevad Ivi Eenmaa raamatu “Elust paralleelmaailmades” esitlusel (Rahvusraamatukogu suur saal)

Teisipäev, 10. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (428 OE), pärimisseaduse, notari tasu seaduse, notariaadiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE), kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (441 SE), soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (433 SE).

Komisjonides

maaelukomisjonis – kell 14 kohtumine Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi esindajatega;

majanduskomisjonis – kell reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE); Arengufondi tegevuse aruande ülevaade;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 seisukoha andmine Viljar Peebu määramiseks Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametikohale, kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; kodakondsuse seaduse § 29 muutmise seaduse eelnõu (459 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (447 OE); õiguskomisjonile arvamuse andmine korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE) kohta;

rahanduskomisjonis – kell 14 tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (438 SE); sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (446 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 14 riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi; informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

väliskomisjonis – kell 14.00 riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi; informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

Sündmused

Kell 17-18 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Laine Randjärv osalevad Eesti Rahvusraamatukogu 95. sünnipäeva tähistamisel (Rahvusraamatukogu)

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb raamatu “Islandile. Teekond ja päralejõudmine” esitlusel, mille autor on Risto Laur ja koostaja Laine Randjärv (Rahvusooper Estonia Valge saal)

Kolmapäev, 11. september

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 4 eelnõu: laste kaasamist relvakonfliktidesse käsitleva lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (442 SE); rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Küprose Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (450 SE).

Sündmused

Kell 12.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Toompea lossi L-tiiva III korrusel fotonäituse „Ukrainlased Eestis,ˮ mille organiseerivad Ukraina Suursaatkond ja MTÜ Ukraina Noorsoo Liit Eestis.

Kell 17.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Laine Randjärv osalevad Riigikohtu esimehe ameti üleandmiseks toimuval Riigikohtu üldkogu pidulikul istungil Tartus.

Neljapäev, 12. september

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek nr 23 “Jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli kohta (KrMSRS § 251)” – ettekandja õiguskantsler Indrek Teder.

Esimene lugemine – reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – väljasõiduistung Pihkvasse (12-13.09): kohtumine Pihkva linnavalitsuse, Pihkva oblasti ja Petseri rajooni juhtidega, Pihkva veepuhastusjaama ja olmejäätmete prügila külastamine;

majanduskomisjonis – kell 13 väljasõiduistung majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse;

riigieelarvekomisjonis – kell 8.30 riigieelarve seaduse eelnõu arutelu;

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Bulgaaria Vabariigi presidendi Rosen Plevnelieviga.


Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Balti Assamblee presiidiumi istungil Liepajas (12.-13.09). Riigikogu eelarve kontrolli komisjoni esimees Sven Sester ja komisjoni liige Neeme Suur osalevad Balti Assamblee eelarvekomisjoni istungil Liepajas (12.-14.09). Riigikogu korvpallimeeskond osaleb Liepajas Balti Assamblee korvpalliturniiril (12.-13.09). Meeskonnas mängivad Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja liikmed Remo Holsmer, Kalvi Kõva, Indrek Saar, Ülo Tulik, Rainer Vakra, Rannar Vassiljev. Meeskond on seni saanud kuus võitu järjest ja võitnud jäädavalt kaks Balti Assamblee karikat. Eesti kohtub reedel, 13. septembril kõigepealt Leedu ja seejärel Läti esindusega.

Reede, 13. september

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 15.-16. septembril toimuval mitteametlikul EL transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (transpordi küsimustes) ja 19.-20. septembril toimuval mitteametlikul EL transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel (energeetika küsimustes); seisukoha andmine EL direktiivi eelnõu meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise kontekstis töötajatele antud õiguste kasutamist (COM(2013) 236); seisukoha andmine EL Nõukogu otsuse solidaarsusklausli liidu poolse rakendamise korra kohta (JOIN(2012) 39).

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avasõnaga IX Rahvusvahelisel Merenduskonverentsil.

Pühapäev, 15. september

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avasõnaga heategevuslaada „Fair, Charity Fair!”

Välislähetused

8. – 9. septembrini

Riigikogu liige Margus Hanson osaleb raportöörina Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee sotsiaal-, tervishoiu- ja säästliku arengu komitee töös Pariisis.

8. – 11. septembrini

Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb Suvisel kaitsekonverentsil (Summer Defence Conference) Prantsusmaal.

8. – 14. septembrini

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Kadri Simson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee poliitikakomitee transatlantiliste suhete alakomitee väljasõiduistungil Taani Kuningriigis ja Gröönimaal.

11. – 15. septembrini

Riigikogu liige Mart Meri tutvub muuseumikorraldusega Berliinis.

12. – 13. septembrini

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Balti Assamblee presiidiumi istungil Liepajas.

12. – 13. septembrini

Riigikogu korvpallimeeskond osaleb Liepajas Balti Assamblee korvpalliturniiril. Meeskonnas mängivad Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja liikmed Remo Holsmer, Kalvi Kõva, Indrek Saar, Ülo Tulik, Rainer Vakra, Rannar Vassiljev. Meeskond on seni saanud kuus võitu järjest ja võitnud jäädavalt kaks Balti Assamblee karikat. Eesti kohtub reedel, 13. septembril kõigepealt Leedu ja seejärel Läti esindusega.

12. – 14. septembrini

Riigikogu eelarve kontrolli komisjoni esimees Sven Sester ja komisjoni liige Neeme Suur osalevad Balti Assamblee eelarvekomisjoni istungil Liepajas.

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside