Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 7. töönädal 9. – 12. novembrini

Esmaspäev, 9. november
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 7. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele kaitseminister Jaak Aaviksoo ning kultuuriminister Laine Jänes. Arupärimised käsitlevad vastavalt riikliku relvatööstuse müüki (nr 321) ning maakonnamuuseumide olukorda (nr 332).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14 Eesti seisukohad 10. novembril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi;
keskkonnakomisjonis – veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (581 SE); Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse biotsiidide turulelaskmist ja kasutamist;
kultuurikomisjonis – 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE) kultuuriministeeriumi osa; arutelu maakonnamuuseumide liitmisest; teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE); Eesti Rahvusraamatukogu Nõukogu liikmete nimetamise otsuse muutmise eelnõu algatamine;
maaelukomisjonis – toiduseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (608 SE);
majanduskomisjonis – riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE); alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE) seletuskirja ülevaatamine; lõhkematerjaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE);
põhiseaduskomisjonis – avaliku teenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (598 SE); avaliku teenistuse seaduse eelnõu (538 SE);
rahanduskomisjonis – 2009. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE); makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse eelnõu (610 SE); riigi 2008. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamise otsuse eelnõu (577 SE); riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE); 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE);
riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots või tema esindaja;
sotsiaalkomisjonis – laste arvu mõju pensionile; sotsiaalsete töökohtade loomine; tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (575 SE);
väliskomisjonis – ülevaade Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) tegevusest ja Doha läbirääkimiste vooru hetkeseisust ning Eesti ühinemisläbirääkimistest OECDga, kutsutud välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Marina Kaljurand; informatsioon 27. septembril toimunud Saksamaa üldvalimiste tulemustest;
õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14 kokkuvõte sügisesest vaheküsitlusest ja esitatud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; valimisliitude poolt esitatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania rahastamise aruannete läbivaatamine (35 aruannet); arutelu ajakirjanduses käsitletud Reformierakonna liikmete 2007. aasta Riigikogu valimise kampaania rahastamise teemal;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditiaruanne „Kaitseotstarbelise varustuse hangete korraldus“, kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Riho Terras; riigikontrolli auditiaruanne „Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta“ (ruum L 333);
 
Kohtumised:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Türgi suursaadiku Aysenur Alpaslaniga.
 
Kell 15.30 – Riigikogu põhiseaduskomisjon kohtub Tšehhi Senati delegatsiooniga (ruum 241).
 
Kell 16.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Eesti-Kanada parlamendirühm kohtuvad Kanada Senati delegatsiooniga (ruum L240).
 
Teisipäev, 10. november
 
Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele 4 eelnõu: otsuse eelnõu „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele riigi majanduse elavdamise strateegia ja tegevusprogrammi välja töötamiseks aastateks 2009-2013” (555 OE), otsuse eelnõu „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine parvlaev Estonia uppumise põhjuste ja sellega seotud asjaolude väljaselgitamiseks rahvusvaheliseks parlamentaarseks koostööks“ (552 OE), kohalike maksude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (546 SE) ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (559 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis – piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni muudatuste ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (601 SE); Riigikogu esindatusest SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogus;
kultuurikomisjoniskell 14 koolivõrk Tallinna näitel, kohtumine Tallinna haridusametnike ja koolijuhtidega; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (596 SE);
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 avaliku teenistuse seaduse eelnõu (538 SE); välismaalaste seaduse eelnõu (537 SE);
rahanduskomisjonis – kell 14 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE), osalevad kultuuriminister Laine Jänes ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi; kell 15 väljasõiduistung Kadriorgu, kus kohtutakse Vabariigi Presidendiga;
riigikaitsekomisjonis – kell 14 otsuse eelnõud: kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis (616 OE), kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis (615 OE), kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos (614 OE), kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas (613 OE) ning kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 14. rotatsiooni koosseisus” (612 OE); Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus;
õiguskomisjoniskell 13 tsiviilkohtumenetluse seadustiku, kohtute seaduse ja riigiõigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (583 SE); perekonnaseaduse eelnõu (543 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (542 SE);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 13 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Bulgaaria suursaadiku Petio Dimitrov Petev´iga (ruum L253).
 
Kell 13.15Ene Ergma tervitab Riigikogu külastavaid mardisante (Riigikogu hoone vestibüülis).
 
Kell 14.25 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestisse visiidile saabuva Montenegro presidendi Filip Vujanovićiga
 
Kell 16Ene Ergma osaleb Eesti ja Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) ECSS (European Cooperation on Space Standardization) lepingu allkirjastamisel ja pressikonverentsil (majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis). Kell 17.30 külastab ESA delegatsioon Riigikogu.
 
Kell 19 – Riigikogu korvpallimeeskonna sõpruskohtumine Turba kooli meeskonnaga.
 
Kolmapäev, 11. november
 
Kell 13 algavas infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning rahandusminister Jürgen Ligi.
Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 4 eelnõu: rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE), Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (540 SE), käibemaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (551 SE) ning riigivaraseaduse eelnõu (437 SE).
Teisel lugemisel on 2 eelnõu: lepitusseaduse eelnõu (487 SE) ning politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE).
Esimesele lugemisele kavandatakse 6 eelnõu: loomatauditõrje seaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE), lõhkematerjaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE), Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seaduse eelnõu (603), Eesti Vabariigi ja Mani saare vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksustamisest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (590 SE), Eesti Vabariigi ja Iisraeli Riigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksustamisest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (602 SE) ning 2009. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE).
 
Üritused:
 
Kell 9.15 – Riigikogu keskkonnakomisjon korraldab koostöös Taani saatkonnaga konverentsi „A Clean Energy Future“ (Puhta energiaga tulevik) Riigikogu konverentsisaalis. Konverents toimub vahetult enne detsembrikuist Kopenhaagenis toimuvat ÜRO kliimamuutuste konverentsi COP15 ja keskendub poliitiliste taustsüsteemide tingimustele ning taastuvenergia ja energiatõhususe meetmete rakendamisele. Konverentsi juhatab sisse peaminister Andrus Ansip. Ettekande teevad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja Geert Aagaard Andersen Taanist.Paneeldiskussioonides osalevad Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Mart Jüssi ning Eesti ja Taani eksperdid. Lähem info ja programm Taani saatkonna kodulehel. Ajakirjanikud on oodatud.
 
Kell 10.35 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja liige Trivimi Velliste osalevad Briti Suursaatkonna kutsel Tallinna sõjaväekalmistul toimuval mälestustseremoonial. Riigikaitsekomisjoni poolt asetatakse pärg sõdades hukkunute mälestuseks.
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu uue hoone pidulikul avamisel (Ehitajate tee 7/Akadeemia tee 1). Osaleb ka Riigikogu aseesimees Jüri Ratas.
 
Neljapäev, 12. november
 
Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjoniskell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
majanduskomisjonis kell 12 veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (581 SE); audiitortegevuse seaduse eelnõu (488 SE); raudteeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE);
rahanduskomisjoniskell 12 Eesti Panga ülevaade majanduse olukorrast ja prognoosist (ruumis L 332); 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE);
riigikaitsekomisjoniskell 12 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE) kaitseministeeriumi valitsemisala; riigikaitseliste tegevussuundadega mittetulundusühingute ning isamaalise kasvatuse ja hariduse toetamine;
sotsiaalkomisjoniskell 12 digiretsepti käivitamine; valmisolek gripipandeemiaks; logopeedide töö- ja puhkeaeg;
väliskomisjoniskell 13 ülevaade 22. – 23. oktoobrini Slovakkias Bratislavas toimunud NATO kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest ja 28. oktoobrist – 4. novembrini toimunud kaitseministri visiidist Ameerika Ühendriikidesse, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo;
õiguskomisjoniskell 10.30 liiklusseaduse eelnõu (475 SE), kutsutud liiklusspetsialistid, Tallina Transpordiameti esindajad, justiitsministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning siseministeeriumi esindajad;
 
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – 10. min. pärast istungi lõppu: 

arutelu jätkamine ajakirjanduses käsitletud Reformierakonna liikmete 2007. aasta Riigikogu valimise kampaania rahastamise teemal; kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud erakondade ja valimisliitude valimisaruannete loosimine.
 
Üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega Eesti Politsei 91. aastapäeva pidulikul tähistamisel (Eesti Draamateatris).
 
Kell 19 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Eesti Kaubandus-ja Tööstuskoja 84. aastapäeva vastuvõtul Eesti Teaduste Akadeemias.
 
Reede, 13. november
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK) ja väliskomisjoniskell 10 ühisistung, arutusel on Eesti seisukohad 16. – 17. novembrini toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu (GAERC) istungil, kus osalevad ka arengukoostöö- ja kaitseministrid; kutsutud välisminister Urmas Paet ja kaitseminister Jaak Aaviksoo; ELAK jätkab seisukoha andmisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb biotsiidide turulelaskmist ja kasutamist.
*       *       *
Välislähetused:
 
7. – 12. novembrini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste ning asejuht Mailis Reps osalevad Gruusias Tbilisis GUAMi (Gruusia, Ukraina, Aserbaidžaani ja Moldova demokraatia ja majandusliku arengu edendamiseks loodud koostööorganisatsioon) Parlamentaarse Assamblee 4. istungjärgul ja energiajulgeoleku alasel konverentsil, kus käsitletakse kolme mere regiooni koostööd.
 
8. – 11. novembrini
 
Riigikogu Euroopa liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Enn Eesmaa, Raivo Järvi ja Jüri Tamm osalevad Madridis komisjoni töövisiidil Hispaania parlamendis. 

10.11. on kohtumised Hispaania Parlamendi EL asjade komisjoniga (kahe koja ühendkomisjon), Elcano Kuninglikus Instituudis ja välisministeeriumi EL peadirektoraadis. Arutusele tulevad teemad, mis on seotud Hispaania peatselt algava eesistumisega Euroopa Liidus.
 
9. – 14. novembrini
 
Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Aserbaidžaanis Bakuus konverentsil „Tsivilisatsioonidevaheline dialoog: Aserbaidžaani vaatenurk”. Arutusel on islamiga seotud geopoliitilised küsimused. Konverentsi korraldab Aserbaidžaani Diplomaatia Akadeemia.
 
12. – 13. novembrini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb Soomes Helsingis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee istungil.
 
12. – 13. novembrini
 
Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Heljo Pikhof osaleb Rootsis Stockholmis Riksdagi tööturukomisjoni korraldataval soolise võrdõiguslikkuse konverentsil. Arutusel on küsimused, mis käsitlevad soolist võrdõiguslikkust poliitikas ning tööturul.
 
12. – 13. novembrini
 
Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp osaleb Rootsis võrdõiguslikkuse teemalisel konverentsil.
 
12. – 15. novembrini
 
Riigikogu Eesti-Hispaania parlamendirühma liige Jüri Tamm osaleb Madridis kohtumistel Hispaania Kongressi Hispaania-Eesti parlamendirühma liikmetega ning Hispaania Olümpiakomitee peasekretäriga.
 
12. – 15. novembrini
 
Riigikogu maaelukomisjoni liige Imre Sooäär osaleb Roomas Itaalia Parlamendi ja IPU koostöös korraldataval kohtumisel “Parlamentide tegevus põllumajanduse, nälja ja toiduvarude ebakindluse küsimuses ülemaailmse kriisi ajal.”
 
12. – 18. novembrini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma (12. – 17. nov.) ning liikmed Sven Mikser (12. – 18. nov.) ja Kadri Simson (13. – 18 nov.) osalevad Suurbritannias Edinburghis NATO Parlamentaarse Assamblee 55. aastaistungil.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside