Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 7. töönädal 9. – 12. märtsini

Esmaspäev, 9. märts
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastavad põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja justiitsminister Rein Lang Riigikogu liikmete arupärimistele, mis käsitlevad vastavalt põllumajanduse toetamist (nr 138) ning võimalikku korruptsiooni seoses Eesti Raudtee tagasiostuga (nr 130) ja koalitsioonipoliitikute õigusloomet (nr 141 SE).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13 Eesti seisukohad 10. märtsil toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Ivari Padar; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele, millega kehtestatakse audiovisuaalvaldkonna koostööprogramm kolmandate riikidega MEDIA MUNDUS; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni Rohelisele raamatule „Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus“;
keskkonnakomisjonis – kohtumine keskkonnaameti peadirektori Andres Onemariga; veeseaduse § 262 muutmise seaduse eelnõu (405 SE); sadamaseaduse eelnõu (393 SE); riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (436 SE);
kultuurikomisjonis – arvamuse andmine Eesti seisukohtade kohta audiovisuaalse koostööprogrammi kolmandate riikidega MEDIA MUNDUS eelnõu suhtes; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – Riigikontrolli auditi “Riigi tegevus taimse toidu ohutuse tagamisel” kontrolliaruanne;
majanduskomisjonis – liiklusseadusega seonduv arutelu: liiklusõppe kvaliteet, järelevalve, elektroonilise õpingukaardi arendus (ruum L 332);
põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse arutelu;
rahanduskomisjonis – hasartmängumaksu seaduse eelnõu (433 SE); Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (425 SE); arvamuse andmine EL nõukogu direktiivile, millega muudetakse nõukogu direktiivi hoiuste intresside maksustamise kohta;
riigikaitsekomisjonis – rakenduskõrgkooli seaduse § 11 lõike 1² muutmise seaduse eelnõu (431 SE);
sotsiaalkomisjonis – puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2² muutmise seaduse eelnõu (406 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse § 36 ja § 61.4 ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 ja § 25¹ muutmise seaduse eelnõu (404 SE); ravikindlustuse seaduse § 57 lõike 6 vastavusest põhiseadusele;
õiguskomisjonis – asjaõigusseaduse § 143 muutmise seaduse eelnõu (401 SE);  perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (68 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 14 kohtumine Mittetulundusühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liikme Tarmu Tammerkiga, et saada informatsiooni ühingu poolt möödunud ja käesoleval aastal algatatud korruptsioonivastase tegevusega seotud projektidest;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Riigikontrolli aruande „Riigi tegevus taimse toidu ohutuse tagamisel” arutelu, kutsutud põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot (ruum L 333);
 
Teisipäev, 10. märts
 
Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – kell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
majanduskomisjonis – kell 12 parlamentaarne kuulamine: metsatööstuse konkurentsivõime seoses metsaveokite tonnaažiga; kaubamärgiõiguse Singapuri lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (409 SE); elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (424 SE); Euroopa Komisjoni roheline raamat „Kollektiivse hüvitamise mehhanismid tarbija jaoks“ (ruum L 332);
põhiseaduskomisjonis kell 13.15 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE); Riigikogu muinsuskaitse ühenduse liikmete kuulamine põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise teemal;
riigikaitsekomisjoniskell 14 kaitseväe korralduse seaduse rakendamine, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots;
väliskomisjonis – kell 14 ülevaade 4. – 5. märtsini Brüsselis toimunud NATO välisministrite mitteametlikust kohtumisest ; Eesti seisukohad 12. – 13. märtsini Prahas toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo;
õiguskomisjonis – kell 13 perekonnaseaduse eelnõu (55 SE);
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse koosolekul.
 
Kell 14.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Pirita Majandusgümnaasiumi õpilastega.
 
Kolmapäev, 11. märts
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning regionaalminister Siim Valmar Kiisler.
Kell 14 algaval istungil tuleb arutusele Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, Eesti vabariigi töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus (317 UA).
Kolmandale lugemisele tuleb 4 eelnõu: riigieelarve seaduse, riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE); karistusseadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (373 SE) ning planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE).
Teisele lugemisele on kavandatud 2 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (425 SE) ning ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE).
Esimesel lugemisel on 5 eelnõu: otsuse „Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamine“ muutmise eelnõu (435 OE); isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (395 SE); planeerimisseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (410 SE); tehnilise normi ja standardi seaduse ning halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE) ning maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE).
 
Üritused:
 
Riigikogus algab Pärnumaa kuu.
Kell 9.15 – Riigikokku saabub Pärnumaalt 101 last.
Kell 10 – Pärnumaa koolilapsed kohtuvad Riigikogu aseesimehe Jüri Ratasega Riigikogu saalis ning kell 10.30 kohtuvad lastega Pärnumaalt valitud Riigikogu liikmed.
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja Pärnu maavanem Toomas Kivimägi avavad Riigikogu konverentsisaalis Pärnumaa kuu. Avaüritusel saab näha Jõõpre Põhikooli näiteringi etendust „Kilplased“, samuti avatakse Riigikogu hoone II korrusel Aivar Kurvitsa kunstinäitus ning Pärnumaad tutvustav teabenurk Riigikogu kohvikus. Konverentsisaalis saab vaadata videofilmi „Pärnumaa päikeseringid“.
 
Pärnumaa kuu raames on ettevalmistamisel veel pärnumaalaste kohtumised Riigikogu komisjonidega ning teabepäev Pärnumaal, kus külastatakse kohalikke ettevõtteid ning kohtutakse omavalitsusjuhtide ja volikogude esimeestega TÜ Pärnu Kolledžis.
 
Neljapäev, 12. märts
 
Kell 10 algaval istungil olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Tööturu areng” arutelu. Ettekannetega esinevad Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof, sotsiaalminister Hanno Pevkur ning makroökonoomika professor Raul Eamets.
Kolmandale lugemisele on kavandatud välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – kell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
majanduskomisjoniskell 14 parlamentaarne kuulamine: energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 ja Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018 tutvustus (konverentsisaalis);
väliskomisjoniskell 13 ülevaade Eesti-Valgevene suhetest;
 
Kohtumised:
 
Kell 14.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub 32. Keskkooli õpilastega.
 
Reede, 13. märts
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK)kell 9.30 kohtumine Euroopa Parlamendi liikmete Toomas Savi ja Marianne Mikko; kell 10 algab ühisistung väliskomisjoniga – Eesti seisukohad 19. – 20. märtsini toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Andrus Ansip; Eesti seisukohad 16. – 17. märtsini toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu (GAERC) kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet; ELAK jätkab istungit Eesti seisukohtade aruteluga EL varjupaigapaketi suhtes; seisukoha andmine nõukogu määrusele, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule elektri- ja elektroonikaseadmete romude kohta (uuestisõnastamine)”;
 
Üritused:
 
Kell 9.50 – Riigikogu esimees Ene Ergma annab astrofüüsika tunni Kiili Gümnaasiumis.
Kell 15Ene Ergma osaleb Tartu Ülikooli kuratooriumi koosolekul (TÜ nõukogu saal).
 
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
8. – 10. märtsini
 
Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Tšehhis Prahas Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on Tšehhi eesistumise aja ühe prioriteetsema teemaga „Euroopa Liit maailmas“ seonduv: julgeolek ja üleatlandilise koostöö majanduslik mõõde.
 
8. – 14. märtsini
 
Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Prantsusmaal Pariisis töövisiidil Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastase Euroopa komisjoni (ECRI) raportöörina.
 
11. – 18. märtsini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Kristiina Ojuland osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA büroo, alalise komitee ning poliitikakomitee istungitel.
 
12. – 14. märtsini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA büroo ja alalise komitee istungitel.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside