Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu V istungjärgu 14. töönädal

9. – 12. mai 2005

Esmaspäev, 9. mai

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 14. töönädala päevakord, mille kohaselt tuleb arutusele 23 teemat. Pärast istungi lõppu võivad Riigikogu liikmed esineda vabas mikrofonis, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse eelnõule, mis käsitleb võitlust rassismi ja ksenofoobia vastu.

Keskkonnakomisjonis – ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE), otsuse ”Eesti säästva arengu riikliku strateegia ”Säästev Eesti 21” kinnitamine” eelnõu (619 OE).

Kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse "Ringhäälingunõukogu liikmete nimetamine" muutmise eelnõu ettevalmistamine. Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni arengukava aastateks 2006-2008 arutelu jätkamine.

Maaelukomisjonis – maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (638 SE).

Majanduskomisjonis – tehnilise normi ja standardi seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE), riigilõivuseaduse, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (553 SE).

Põhiseaduskomisjonis – riigikogu töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (613 SE), kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE), Riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (603 ja 614 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse "Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (629 OE), kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (628 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse § 60 muutmise seaduse eelnõu (627 SE), kaitseväe distsiplinaarseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töö- ja kutsealast diskrimineerimist käsitleva konventsiooni (nr 111) ratifitseerimise seaduse eelnõu (640 SE).

Õiguskomisjonis – hasartmänguseaduse ja loteriiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE), tunnistajakaitse seaduse eelnõu (486 SE).

Üritused:

Kell 8 – Riigikogu esimees Ene Ergma võtab osa Euroopa Päeva lipu heiskamise tseremooniast Presidendi lossi ees Kadriorus. Kella 9.30-st osaleb Riigikogu esimees konverentsil ”Aasta Euroopa Liidus – õppetunnid ja väljakutsed”. Konverentsiga tähistatakse aasta möödumist Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga.

Kell 15.10 – väliskomisjoni, Euroopa Liidu asjade komisjoni ja kolmanda sektori esindajad kohtuvad Euroopa Komisjoni arengu- ja humanitaarabi voliniku Louis Michel´iga.

Teisipäev, 10. mai

Kell 10 algab täiskogu istung. Vastavalt Riigikogu kodukorra seadusele annab peaminister Andrus Ansip istungi esimese päevakorrapunktina Riigikogule ülevaate Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Tegemist on esmakordse ettekandega, mis langeb ajaliselt kokku Eesti Euroopa Liidu liitumise esimese aastapäevaga. Pärast seda tuleb teisele lugemisele Isamaaliidu fraktsiooni ning Vabariigi Valitsuse algatatud Riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (603 SE ja 614 SE). Kolm seaduse eelnõu tuleb esimesele lugemisele.

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE), otsuse ”Eesti säästva arengu riikliku strateegia ”Säästev Eesti 21” kinnitamine” eelnõu (619 OE).

Kultuurikomisjonis – rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (641 SE).

Maaelukomisjonis – ülevaade riikliku arengukava meetmete rakendamisest, mis puudutavad investeeringuid põllumajandustootmisse, põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetusi jm.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (554 SE), valimisreklaami piiramist käsitlevate seaduseelnõude (234, 235, 593 ja 620 SE) menetluse jätkamise arutelu.

Rahanduskomisjonis – seisukoha andmine riikliku strateegia ”Säästev Eesti 21” kohta (619 SE), sotsiaalmaksuseaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (602 SE).

Sotsiaalkomisjonis – soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE).

Väliskomisjonis – arutusel ÜRO reform, kutsutud välisministeeriumi esindajad.

Õiguskomisjonis – väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE).

Üritused:

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb II Maailmasõja lõpu 60. aastapäevale pühendatud näituse ”Nõukogude vangilaagritest Itaaliasse. Kindral Wladyslaw Andersi II Poola Korpuse relvajõud 1941 – 1945” pidulikul avamisel kindral Johannes Laidoneri Muuseumis.

Kolmapäev, 11. mai

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja sotsiaalminister Jaak Aab. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 14 eelnõu, millest 2 tuleb kolmandale, 8 teisele ja 4 esimesele lugemisele. Teisele lugemisele tuleb muu hulgas valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (629 OE). Samuti jätkatakse põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu teist lugemist (607 SE).

Neljapäev, 12. mai

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kaheksat eelnõu, millest kuus tuleb kolmandale, üks teisele ja üks esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb muu hulgas valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE) ning juhul kui eelnõu 607 SE teine lugemine lõpetatakse kolmapäeval, 11. mail, siis ka põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE).

Komisjonides:

Põhiseaduskomisjonis – Riigi Teataja seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (539 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade Eesti riikliku iseseisvuse eest langenute mälestamise jäädvustamise ja Eesti lähiajaloo tutvustamise riikliku komisjoni tööst. Kutsutud rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo.

Üritused:

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu kultuurikomisjoni liikmed osalevad kultuurikomisjoni ja Eesti Teaduste Akadeemia korraldataval seminaril "Teadus- ja arendustegevust rahastavad kogud ja institutsioonid – arengusuunad, strateegiad, probleemid" Eesti Teaduste Akadeemias.

Reede, 13. mai

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti täiendatud seisukohad EL-i finantsraamistiku suhtes. Kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd.

Üritused:

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma võtab osa andmekaitsealasest teaduskonverentsist ”Infonälg versus privaatsusjanu”. Konverentsi korraldab Õiguskantsleri Kantselei koostöös Saksa Rahvusvahelise Õigustöö Fondiga, üritus toimub Reval Hotel Olümpias. Kell 10 – osaleb Riigikogu esimees Teaduste Akadeemias toimuval rahvusvahelisel konverentsil "Balti Riikide Nõukogu osa Balti riikide taasiseseisvumisel". Konverentsiga tähistatakse 15 aasta möödumist Balti Riikide Nõukogu moodustamisest, konverentsi korraldab Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu.

***

Välislähetused:

10. – 15. mai

Riigikogu OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik osaleb Oslos ja Tromsøs OSCE PA 4. subregionaalse konverentsi ”Kauge Põhjala – keskkond, julgeolek ja koostöö” ning OSCE PA Alalise Komitee istungil. Konverentsil tulevad muu hulgas arutusele kliimamuutuste, keskkonnasaaste ja kütuseressursi lõppemisega seotud probleemid.

7. – 11. mai

Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Imre Sooäär osaleb Budapestis seminaril ”E – ühiskonna elavdamine maaturu valdkonnas.” Arutusele tuleb maaeluhalduse veebipõhine edendamine, selle arenguvõimalused ja hetkeseis.

10. – 13. mai

Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Maret Maripuu ning liige Robert Lepikson osalevad Pariisis toimuval Lääne-Euroopa Liidu Assamblee poliitika-, kaitse-, laiendatud presidentide, tehnika- ja õhuruumi- ning parlamentaarsete ja avalike suhete komiteede istungitel.

13. – 19. maini

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Bakuus konverentsil ”Poliitika tulevikus – poliitilised parteid demokraatias”.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside