Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 5. töönädal 9. – 12. maini

 
Esmaspäev, 9. mai
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 5. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK) – kell 13.30 ühisistung keskkonna-, majandus- ja rahanduskomisjonidega, päevakorras on ülevaade Eesti osalemisest Euroopa Liidu Kohtu ja EFTA kohtu menetlustes ja Eesti vastu algatatud rikkumismenetlustest 2009 – 2010 (Riigikogu konverentsisaalis); ELAKis Eesti seisukohad 12. mail toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu erakorralisel kohtumisel (migratsioon), kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher;
kultuurikomisjonis – kohtumine haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksooga; Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamise otsuse, Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamise otsuse ning Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine otsuse eelnõude esitamine;
maaelukomisjonis – ülevaade kalandussektorist ja Euroopa Kalandusfondi meetmete rakendamisest, kutsutud põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai;
põhiseaduskomisjonis – arvamus Euroopa Komisjoni teatisele, mis käsitleb menetlusi, millega Euroopa Parlament kontrollib koostöös liikmesriikide parlamentidega Europoli tegevust;
rahanduskomisjonis – hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamise otsuse eelnõu algatamine;
sotsiaalkomisjonis – väljasõiduistung Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse;
väliskomisjonis – valitsuse välispoliitilised prioriteedid, kutsutud välisminister Urmas Paet; olukorrast Liibüas; arengud NATOs pärast Lissaboni tippkohtumist, kutsutud Eesti alaline esindaja NATO juures suursaadik Jüri Luik ja kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Sven Sakkov;
õiguskomisjonis – kohtumine siseminister Ken-Marti Vaheriga; arvamus Euroopa Komisjoni teatise kohta, mis käsitleb menetlusi, millega Euroopa Parlament kontrollib koostöös liikmesriikide parlamentidega Europoli tegevust;
julgeolekuasutuste järelevalve komisjoniskell 13.30, avaistung kus valitakse komisjoni esimees ja aseesimees;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 avaistung, kus valitakse komisjoni esimees ja aseesimees;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Euroopa Päeva tähistamise vastuvõtul (Õpetajate maja).
 
Teisipäev, 10. mai
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Esimene lugemine – 7 eelnõu: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse eelnõu (18 OE); Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse eelnõu (19 OE); Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee (Balti Assamblee) Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse eelnõu (20 OE); Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse eelnõu (21 OE); Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu (30 OE); Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamise otsuse eelnõu (31 OE) ning vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (24 SE);         
 
Olulise tähtsusega riiklik küsimus – energiasääst. Ettekannetega esinevad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonna dekaan professor Tõnu Lehtla ja Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas.
 
Komisjonide istungid
 
keskkonnakomisjonis – kell 14 ülevaade kasvuhoonegaaside kohtuasjast (kohtuasi C-505/09 P, Euroopa Komisjoni apellatsioonkaebus Üldkohtu otsuse T-263/07 tühistamiseks) ning EL ja Eesti kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemist;
maaelukomisjonis kell 13 väljasõiduistung siseministeeriumisse, kus toimub kohtumine regionaalminister Siim Valmar Kiisleriga;
majanduskomisjonis – rahandusministeeriumi 2011. aasta kevadine majandusprognoos; ettepanek Eesti-Läti piiriülese koostöö tõhustamise valitsuskomisjoni Riigikogu esindaja määramiseks;
rahanduskomisjonis – kell 14 ülevaade kohaliku omavalitsuse üksuste finantsolukorrast ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud muudatustest (ruum L 241);
riigikaitsekomisjoniskell 14 väljasõiduistung Kaitseressursside Ametisse;
sotsiaalkomisjonis – kell 13 riigikontrolli aruanne “Perearstiabi korraldus”, Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu algatamine; eakate poliitika komisjoni liikme määramine (ruum L 333);
väliskomisjoniskell 14 arengud Sahara-aluses Aafrikas; Cotonou lepingu teistkordse muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (12 SE); väliskomisjoni kuulamised Aasia strateegia teemal, ettevalmistav arutelu kuulamiste läbiviimiseks; Riigikogu parlamendirühmade tegevuse korraldamine;
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 9 avaistung, kus valitakse komisjoni esimees ja aseesimees;
 
Kohtumised:
 
Kell 13 – Riigikogu juhatuse liikmed ning õigus- ja põhiseaduskomisjonide esindajad kohtuvad õiguskantsler Indrek Tederiga.
 
Kolmapäev, 11. mai
 
Kell 13 – infotund
 
Kell 14 – täiskogu istung
 
Esimene lugemine: äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (9 SE).
 
Üritused:
 
Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Tallinna Ülikooli rektori inauguratsioonitseremoonial (TLÜ hoone).
 
Neljapäev, 12. mai
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Komisjonide istungid
majanduskomisjonis - kohtumine AS Eesti Energia esindajatega;  
 
rahanduskomisjonis – 10 min pärast täiskogu istungi lõppu vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (24 SE);
väliskomisjoniskell 13 rahvusvaheline terrorism, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik, välisministeeriumi, Teabeameti ning Kaitsepolitseiameti esindajad; Eesti seisukohad 13. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil (kaubandus);
õiguskomisjonis – osalemine Eesti kohtunike ja õiguskaitsesüsteemi kõneisikute IV foorumil „Ausalt ja avameelselt õigusemõistmisest“ (Tartu);
 
Üritused:
 
Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti kohtunike ja õiguskaitsesüsteemi kõneisikute IV foorumil „Ausalt ja avameelselt õigusemõistmisest“ (Tartu).
 
Kell 18Ene Ergma osaleb näituse „From War to Victory 1939-1989“ avamisel Okupatsioonimuuseumis.
 
Reede, 13. mai
 
Kell 9.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni istung: kohtumine Euroopa Komisjoni transpordivoliniku Siim Kallasega, arutusel on Euroopa Liidu transpordi valge raamat; Eesti seisukohad 17. mail toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil; Eesti seisukohad 16. – 17. maini toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad 19. – 20. maini toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu istungil; kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, kultuuriministeeriumi asekantslerid Anne-Ly Reimaa ja Tõnu Seil; Eesti seisukohad 19. mail toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) istungil (romade teema); seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele, mis käsitleb menetlusi, millega Euroopa Parlament kontrollib koostöös liikmesriikide parlamentidega Europoli tegevust;
 
Üritused:
 
Kell 8.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Balti Assamblee presiidiumi istungil (Riigikogu hoone, ruum L 332).
 
Kell 10 – Riigikogu konverentsisaalis algab Balti Assamblee rahvusvaheline parlamentaarne ümarlaud „Sise- ja välisjulgeolekupoliitika seos: piiride vältimine“. Ümarlaua avab Riigikogu aseesimees Laine Randjärv.Üritusel on kavas kaks paneeldiskussiooni teemadega sisemise ja välise julgeoleku probleemid: normatiivne ja institutsionaalne reaktsioon organiseeritud kuritegevusele ning hinnates siseriiklikku ja piirkondlikku reaktsiooni rändele. Ettekannetega esinevad Eesti, Läti, Leedu õigus- ja siseküsimuste asjatundjad, aga ka Beneluxi Parlamendi, Põhjamaade Nõukogu, GUAMi Parlamentaarse Assamblee ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni esindajad.
 
Ümarlaua eesmärk on arendada debatti teemal, kas Balti riigid on suutnud piisavalt tegeleda piirkonda ähvardavate sisemise ja välise julgeoleku ohtude ja nõrkade külgedega. Inimjulgeolek on Eesti eesistumise üheks prioriteetseks teemaks.
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb riigikaitse nõukogu koosolekul (Kadriorg).
 
Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Gruusia, Ukraina, Aserbaidžaani ja Moldova parlamentide vahelise organisatsiooni (GUAM PA) liikmetega.
 
Kell 16 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Gruusia asepeaministri Eka Tkešelašviliga.
 
*
 
Välislähetused:
 
7. – 14. maini
 
Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb Ameerika Ühendriikides Washingtonis ja Chicagos NATO Parlamentaarse Assamblee majandus- ja julgeoleku komitee üle-Atlandiliste suhete alamkomitee ning poliitikakomitee väljasõiduistungil.
 
8. – 11. maini
 
Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär ja liige Kalev Kallo osalevad Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee viimasel, 60. istungil.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside