Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 1. töönädal 9. – 12. jaanuarini

Esmaspäev, 9. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 1. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele kultuuriminister Rein Lang, regionaalminister Siim Valmar Kiisler, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning siseminister Ken-Marti Vaher. Arupärimised käsitlevad vastavalt kultuuriministeeriumi investeeringuid (nr 60), maareformi lõpetamist (nr 62), kodukulude kasvu (nr 66), politsei- ja piirivalveameti tegevust (nr 67), õnnetusi ja kuritegevust Räpina vallas (nr 76) ning politsei- ja piirivalveameti palgata puhkusepäevi (nr 80). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13 ühisistung rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, päevakorras on Euroopa Kontrollikoja aruande „Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne 2010. eelarveaasta täitmine“ arutelu, kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid, aruannet näeb aadressil: http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/9766738.PDF

keskkonnakomisjoniskell 11 ühisistung väliskomisjoniga, arutusel on 28.11 – 9.12.2011 Lõuna-Aafrikas Durbanis toimunud kliimaläbirääkimiste tulemused, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus ning välisministeeriumi esindaja (ruum L 332); RMK nõukogu liikme kandidaatide esitamine; esindaja Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee töörühmas „Roheline kasv ja energia efektiivsusˮ;

maaelukomisjonis – olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Maaelu arengu aruanne“ arutelu ettevalmistamisega seonduv;

majanduskomisjonis – riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (113 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste eelnõu osas;

põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu eelarutelu, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; Riigikontrolli aruande õigusaktide mõjude hindamise korralduse kohta, osalevad Riigikontrolli esindajad;

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (150 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE); investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE); arvamus Eesti seisukohtade osas finantsturgude ja turukuritarvituste uue regulatsiooni kohta; kell 13 ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, päevakorras on Euroopa Kontrollikoja aruande „Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne 2010. eelarveaasta täitmine“ arutelu, kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid;

riigikaitsekomisjonis – rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse § 8 muutmise seaduse eelnõu (141 SE); doonorlusega seotud küsimused;

sotsiaalkomisjonis – töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (129 SE); riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus (127 SE);

väliskomisjoniskell 11 ühisistung keskkonnakomisjoniga, arutusel on 28.11 – 9.12.2011 Lõuna-Aafrikas Durbanis toimunud kliimaläbirääkimiste tulemused, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus ning välisministeeriumi esindaja (ruum L 332);

õiguskomisjonis – arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu siseringitehingute ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavate kriminaalkaristuste direktiivi kohta; päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (107 SE); politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 kohtumine siseminister Ken-Marti Vaheriga, arutusel on elamislubade väljaandmisega seotud teema; vahekokkuvõte Riigikogu liikme Siim Kabritsa ja endise liikme Indrek Raudse majanduslike huvide deklaratsiooni andmete kontrollimisest (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli komisjonis (REKK) – kell 13 ühisistung rahanduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, päevakorras on Euroopa Kontrollikoja aruande „Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne 2010. eelarveaasta täitmine“ arutelu, kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid; kell 14 jätkab REKK Riigikontrolli 2012. aasta tööplaani ülevaatega, osalevad Riigikontrolli esindajad (ruum L 333);

Teisipäev, 10. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine: strateegilise kauba seaduse § 76 ja jälitustegevuse seaduse § 9 muutmise seaduse eelnõu (148 SE).

Komisjonide istungid:

kultuurikomisjonis – kell 14 väljasõiduistung Eesti Ajaloomuuseumis (Maarjamäe), arutelu muuseumivarade kogumisest ja säilitamisest, osalevad kultuuriminister Rein Lang, Eesti Ajaloomuuseumi direktor Sirje Karis, Eesti Rahva Muuseumi direktor Krista Aru, Virumaa Muuseumide juhatuse esimees Ants Leemets;

maaelukomisjonis – kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (108 SE);

majanduskomisjonis – kell 14 riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (113 SE); maakondliku bussiliikluse korralduse kavandatavad muudatused, kutsutud maanteeameti ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 otsuse Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks eelnõu (149 OE);

riigikaitsekomisjonis – kell 14 väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel.

Kohtumised ja üritused:

Kell 15 – Riigikogu naisteühenduse koosolek, ettekandega „Laps lähisuhtevägivalla tunnistajana – mida näitavad uurimused?“ esineb Tartu Ülikooli teadur Kadri Soo (ruum L 332).

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Rakvere linnapea Andres Jaadla ja Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu esimehe ning Linnavolikogu liikme Anne Nõguga.

Kolmapäev, 11. jaanuar

Kell 13 – infotund, 

kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Mart Laar ning justiitsminister Kristen Michal.

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine: tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (84 SE).

Esimene lugemine – 5 eelnõu: autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (137 SE), karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (140 SE), kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8. lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (138 SE), Euroopa Liidu Nõukogu “Konventsiooni keskse tollivormistuse kohta seoses traditsiooniliste omavahendite ELi eelarve kasutusse andmisel endale jäetavate siseriiklike sissenõudmiskulude määramisega” ratifitseerimise seaduse eelnõu (131 SE) ning otsuse “Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine” eelnõu (130 OE).

Üritused:

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv on ringsõidul Ida-Virumaal, kus ta külastab haridus- ja omavalitsusasutusi.

Neljapäev, 12. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riiklik küsimus: maaelu arengu aruanne. Ettekannetega esinevad Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituudi direktor professor Rando Värnik, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva.

Komisjonides:

kultuurikomisjonis – kell 14 ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), osaleb haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo;

riigikaitsekomisjonis – kell 13 strateegilise kauba seaduse § 76 ja jälitustegevuse seaduse § 9 muutmise seaduse eelnõu (148 SE); olukord Afganistanis;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 16 kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsiga elamislubade kvootide teemal (ruum L 332).

Kohtumised:

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub e-demokraatia programmi juhi Liia Hänniga.

Kell 14Ene Ergma kohtub Suurbritannia suursaadiku Peter Carteriga.

Reede, 13. jaanuar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste osas; rahandusministeeriumi informatsioon Euroopa Liidu projektivõlakirjade kohta; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu finantsturgude instrumente käsitlevale direktiivile;

*

Välislähetus:

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde ning liige Juku-Kalle Raid osalevad 11. – 18. jaanuarini OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejatena Kasahstanis Astanas Kasahstani parlamendivalimistel. Vaatlejana Kasahstanis toimuvatel parlamendivalimistel osaleb Kasahstani suursaadiku Galymzhan Koishybayevi kutsel ka Riigikogu Eesti-Kasahstani parlamendirühma esimees Aadu Must, kes viibib Kasahstanis 13.-18. jaanuarini.

 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside