Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 1. töönädal

9. – 13. jaanuar

Esmaspäev, 9. jaanuar

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord, mille kohaselt tuleb arutusele 7 eenõu. Seejärel algab vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 12. -14. jaanuaril toimuval mitteametlikul justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel. Kutsutud justiitsminister Rein Lang, siseminister Kalle Laanet.

Keskkonnakomisjonis – piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (778 SE), teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitleva Rotterdami konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (796 SE).

Kultuurikomisjonis – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 29 muutmise seaduse eelnõu (759 SE).

Maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (771 SE).

Põhiseaduskomisjonis – ELAKile arvamuse andmine Eesti seisukohtade kohta EL Nõukogu raamotsuse eelnõule, mis käsitleb politseikoostöö ja kriminaalasjade õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitset; Vabariigi Valimiskomisjoni kirja arutelu Vabariigi Presidendi valimise seaduse kohta; Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (748 SE); Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõu (789 OE).

Riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas. Kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts.

Sotsiaalkomisjonis – arutelu geenivaramu hetkeseisust ja perspektiividest.

Õiguskomisjonis – elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE); abieluvararegistri seaduse, kinnistusraamatuseaduse, kohtutäituri seaduse, laeva asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (779 SE).

Üritused:

Kell 17 osaleb Riigikogu esimees Ene Ergma Tallinna Teadlaste Maja 40. aastapäeva tähistamisel Raekojas.

Teisipäev, 10. jaanuar

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kolm eelnõu, mis kõik tulevad esimesele lugemisele. Kaks nendest on seotud töölepingu seaduse muutmisega.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE).

Maaelukomisjonis – komisjoni liikmed osalevad maaelu arengu seminaril põllumajandusministeeriumis.

Majanduskomisjonis – kohtumine ettevõtjatega.

Põhiseaduskomisjonis – välisministri kirja arutelu Euroopa põhiseaduse lepingu arutelu kohta Riigikogus.

Riigikaitsekomisjonis – Miinisadamaga seonduvad probleemid, koostöö uue Tallinna linnavalitsusega. Kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; Kolme Balti riigi parlamentide kaitsekomisjonide töökohtumise korraldamine märtsikuu lõpus Tallinnas.

Sotsiaalkomisjonis – arutelu koos õiguskantsleri kantselei esindajaga vanemahüvitise seaduse §3 lg 7 teise lause ja § 7 lg 1 p.3 vastavusest põhiseadusele.

Väliskomisjonis – Euroopa gaasitarnete julgeolekust. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministri nõunik Heido Vitsur ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kütuse ja energiaturu talituse juhataja Ando Leppiman; Ülevaade NATO PA Eesti delegatsiooni tegevusest. Kutsutud NATO PA Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser; Ülevaade Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni tegevusest. Kutsutud ENPA Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson.

Õiguskomisjonis – abieluvararegistri seaduse, kinnistusraamatuseaduse, kohtutäituri seaduse, laeva asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (779 SE).

Üritused:

Kell 14.30 osaleb Ene Ergma seminaril, kus tutvustatakse loomisel oleva Eesti Arengufondi eesmärke ja tegevussuundi. Seminar toimub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Aatriumi saalis, Harju 11.

Kolmapäev, 11. jaanuar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, keskkonnaminister Villu Reiljan ja siseminister Kalle Laanet. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda kolm eelnõu, millest üks tuleb teisele ja kaks esimesele lugemisele. Eelnõud käsitlevad kalandusturu korraldamist, erastamispaberite väljaandmist ja kasutamist ning pärimisega seotud aspekte.

Neljapäev, 12. jaanuar

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kahte eelnõu, kalandusturu korraldamise seaduse eelnõul on kavandatud kolmas lugemine, esimesel lugemisel on kodanikuühiskonna sihtkapitali seaduse eelnõu.

Komisjonides:

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE), Riigikogu kodukorra seaduse § 47 muutmise seaduse eelnõu (793 SE), Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni kirja arutelu valimisliitude valimiskampaania kulude ja kasutatud vahendite päritolu kohta.

Väliskomisjonis – valitsuse informatsioon Riigikogu väliskomisjoni 19. mai 2005 soovituste täitmisest Eesti välispoliitika Venemaa strateegia kujundamisel Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames. Kutsutud välisminister Urmas Paet, välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor Raul Mälk, 3. poliitikaosakonna peadirektor Margus Laidre ja Eesti suursaadik Venemaal Marina Kaljurand.

Reede, 13. jaanuar

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Vabariigi Valitsuse prioriteedid Austria EL eesistumise perioodil; ülevaade Eesti eesmärkide saavutamisest ÜK eesistumise perioodil. Kutsutud peaminister Andrus Ansip ja Riigikantselei EL asjade direktor Gert Antsu; Seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse eelnõule, mis käsitleb politseikoostöö ja kriminaalasjade õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitset. Kutsutud siseministeeriumi õigusosakonna juhataja Rain Sannik.

Väliskomisjonis – ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga: Vabariigi Valitsuse prioriteedid Austria EL eesistumise perioodil; Ülevaade Eesti eesmärkide saavutamisest ÜK eesistumise perioodil.

***

Välislähetused:

9. jaanuar

Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb Pariisis ENPA poliitikakomitee Mägi-Karabahhi Ad Hoc komitee töös.

11. – 15. jaanuar

Rahanduskomisjoni aseesimees Vello Tafenau, maaelukomisjoni aseesimees Jaanus Marrandi, liikmed Rein Aidma ja Tiit Niilo osalevad Berliinis rahvusvahelisel toiduainetööstuse, põllumajandussaaduste ja aianduse messil Grüne Woche ja 13. Ida-Lääne Põllumajandusfoorumil.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 631 6351

Tagasiside