Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 11. töönädal 9. – 12. detsembrini

Esmaspäev, 9. detsember

Kell 15 – Riigikogu töönädala päevakorra kinnitamine.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjon, kell 13.30 – Eesti seisukohad 12. detsembril toimuval EL-i transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; Eesti seisukohad 13. detsembril toimuval EL-i keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus; Eesti seisukohad 16.- 17.  detsembril toimuval EL-i põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil; seisukoha andmine EL-i direktiivi eelnõule, millega soovitakse piirata EL-i heitkogustega kauplemise süsteemi rakendamise ulatust seoses lennunduses tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste arvestamise muudatusega.

Keskkonnakomisjon – Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi toetusel arendatud veetaristu jätkusuutlikkus ja mõju keskkonnaeesmärkide saavutamisele“ tutvustamine.

Kultuurikomisjon -  Riigikogu otsus “Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti“ heakskiitmine” (529 OE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE); loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE) .

Maaelukomisjon – Eesti regionaalarengu strateegia 2020 eelnõu.

Põhiseaduskomisjon, kell 11.15 – isikut tõendavate dokumentide seaduse, riigilõivuseaduse ja riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE), kutsutud regionaalminister siseministri ülesannetes Siim Valmar Kiisler; märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE); erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE).

Rahanduskomisjon – topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõud: Eesti ja Usbekistani valitsuse vahel (523 SE); Eesti ja Bahreini Kuningriigi valitsuse vahel (537 SE); Eesti ja Tai Kuningriigi valitsuse vahel (538 SE);  2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE).

Riigikaitsekomisjon – Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (487 SE).

Sotsiaalkomisjon – Erihoolekande strateegia arengusuunad (ruum L333).

Väliskomisjon – ülevaade 28.-29. novembril Vilniuses toimunud EL-i idapartnerluse tippkohtumisest, kutsutud peaminister Andrus Ansip; Balti Assamblee Eesti eesistumise prioriteedid, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Laine Randjärv.

Õiguskomisjon – korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu (462 SE).

Korruptsioonivastane erikomisjon, kell 13.30 – korruptsioonitajumise 2013. aasta indeksi tulemustest, kutsutud MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Jaanus Tehver (ruum L332).

Riigieelarve kontrolli erikomisjon, kell 13 – Riigikontrolli kontrolliaruande „Tartu linnaga seotud ühingute rahastamine linnaeelarves“ arutelu; Riigikontrolli kontrolliaruande “Infosüsteemide pidamine ja arendamine keskkonnaministeeriumi valitsemisalas” arutelu (ruum L333).

Sündmused 

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Türgi suursaadiku Ahmed Ülkeriga.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb jõulueelsel kohtumisel Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuse inimestega.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Riigikogu ruumes Arte Gümnaasiumi 11. klassi õpilastega.

Kell 15.15 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Jaapani suursaadiku Tetsuro Kaiga (ruum L253).

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Hiina suursaadiku Qu Zhe vastuvõtul. 

Teisipäev, 10. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (480 SE). 

Teine lugemine – kolm eelnõu: käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töötuskindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE); maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (516 SE). 

Esimene lugemine – kolm eelnõu: avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (512 SE); kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE); riigieelarve seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (547 SE). 

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjon, kell 13 – väljasõiduistung Mere- ja lennupääste koordinatsioonikeskusesse uurimaks Eesti reostustõrjevõimekust.

Kultuurikomisjon – õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE).

Maaelukomisjon – toidu-uuringu „Eesti toidukultuuri hetkeolukord ja arenguperspektiivid, teiste riikide kogemus ja soovitused Eestile“ arutelu (ruum L332).

Majanduskomisjon – väljasõiduistung Eleringi avariijaama Kiisal, et saada muuhulgas ülevaade Balti riikide desünkroniseerimise uuringu tulemustest, Läänemere energiaühenduste kava BEMIP  realiseerimisest Balti riikides ja ühtse Balti elektrituru arengust.

Põhiseaduskomisjon ja õiguskomisjon – kell 10 komisjoni liikmed osalevad Eesti Inimõiguste Instituudi aastakonverentsil  „Inimõigused ja ühinemisvabadus“ (Swissôteli konverentsikeskus, Tornimäe 3).

Rahanduskomisjon – käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE); riigieelarve seaduse § 32 muutmise sea
dus eelnõu (547 SE). 

Riigikaitsekomisjon – kell 13.30 väljasõiduistung kaitseministeeriumis, kohtumine ministeeriumi juhtkonnaga.

Sotsiaalkomisjon – laste kaasamist relvakonfliktidesse käsitleva lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (442 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töötuskindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE).

Väliskomisjon – Eesti seisukohad 12. detsembril toimuval EL-i välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet; Eesti seisukohad 16. detsembril toimuval EL-i välisasjade nõukogu istungil; kohtutakse kandidaatidega suursaadiku ametikohale Kasahstanis, Kirgiisis, Tadžikistanis ja Türkmenistanis ning Filipiinidel.

Sündmused

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb loenguga Tallinna Ülikooli tudengitele (ruum L262). 

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kosmoseasjade nõukogu koosolekul (majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Harju 11). 

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Jaapani keisri sünnipäevale pühendatud  koosviibimisel (Mustpeade maja, Pikk 26). 

Kolmapäev, 11. detsember

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: vandetõlgi seaduse eelnõu (460 SE); 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE). 

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – üks eelnõu: käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE). 

Teine lugemine – 12 eelnõu: Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ja Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös” eelnõu (531 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (528 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (527 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu (526 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (530 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (525 OE); võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE); loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE); topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõud Eesti ja Usbekistani valitsuse vahel (523 SE); Eesti ja Bahreini Kuningriigi valitsuse vahel (537 SE); Eesti ja Tai Kuningriigi valitsuse vahel (538 SE). 

Sündmused 

Kell 8.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Eesti palvushommikusöögil (konverentsisaal).

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb jõulueelsel kohtumisel Mustamäe Sotsiaalmaja inimestega.

Neljapäev, 12. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kohalike teede hoiu korraldamine“ arutelu, ettekandjad riigieelarve kontrolli erikomisjoni liige Andre Sepp, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu nõunik Märt Moll. 

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – kaks eelnõu: võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töötuskindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE). 

Teine lugemine – kaks eelnõu: õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE); Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE). 

Kell 14 – komisjonide istungid

Maaelukomisjon – maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE).

Majanduskomisjon – avaliku teabe seaduse, elektroonilise side seaduse ja hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (524 SE); elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (536 SE); tolliseaduse, karistusseadustiku ning kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse muutmise seaduse eelnõu (515 SE).

Riigieelarve kontrolli komisjon, kell 8.30 – Riigikontrolli kontrolliaruannete „Järelaudit investeeringute kavandamise kohta valdades ja linnades“ ning „Riigi toetusel arendatud veetaristu jätkusuutlikkus ja mõju keskkonnaeesmärkide saavutamisele“ tutvustus (ruum L263).

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb teadusaparatuuri hindamiskomisjoni koosolekul (Eivere mõis).

Kell 12.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma annab töölõuna Soome kaitseväe juhataja kindral Ari Tapani Puheloinenile.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb jõulueelsel kohtumisel Nõmme sotsiaalmaja inimestega.

Kell 16 – Komandandi majas kogunevad MTÜ Eesti Vabaduse Eest! ja MTÜ 20. Augusti Klubi liikmed traditsiooniliseks ühiseks kokkusaamiseks.

Reede, 13. detsember

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis kell 10 – Eesti seisukohad 16. detsembril toimuval EL-i välisasjade nõukogu kohtumisel ja 17. detsembril 2013 toimuval EL-i üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet; Eesti seisukohad 16.-17. detsembril toimuval EL-i põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil,  kutsutud  põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.

Sündmused

Ri
igikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Kihelkonna talvisel laulupeol.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb jõulueelsel kohtumisel Pirita sotsiaalkeskuse inimestega.

Pühapäev, 15. detsember

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Tallinna Jaani kirikus III advendipühapäeva jumalateenistusel ja kiriku 146. aastapäeva tähistamisel. Laine Randjärv on üritusel üks koguduse ühendkoori dirigentidest.

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervitussõnavõtuga Eestimaa jõulurahu väljakuulutamisel Jõgeval.

Välislähetused

12.-14. detsember – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb ENPA monitooringukomitee istungi töös Pariisis.

13. – 16. detsember – ENPA Eesti delegatsiooni esimees Andres Herkel osaleb ENPA monitooringukomitee ja büroo töös Pariisis.

Tagasiside