Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Laupäev, 6. september
 

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia ümarlaual „Eesti noored Euroopa teadmistepõhises ühiskonnas“ Eesti Teaduste Akadeemia saalis.

Esmaspäev, 8. september
Riigikogu IV istungjärgu 1. töönädal
 

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab XI Riigikogu 4. istungjärgu. Kõnega esineb Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves. Pidulikul avaistungil laulab EBSi kammerkoor.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid algavad kell 11:
 

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 14 Eesti seisukohad 12. – 13. septembrini toimuval mitteametlikul majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Ivari Padar; 2. – 4. novembrini 2008 Pariisis toimuv COSAC konverents;

keskkonnakomisjonis – ülevaade keskkonnaministeeriumi õigusloome kavast 2008. aasta teisel poolaastal ning Keskkonnaministeeriumi reformikava hetkeseisust; „„Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008-2015” kinnitamine” otsuse eelnõu (300 OE), maapõueseaduse ja säästva arengu seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE);

kultuurikomisjonis - põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE) ; kohtumine haridus- ja teadusminister Tõnis Lukasega; Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu võimalik algatamine teemal “Eesti hariduse tulevik, eesmärgid, kättesaadavus, alternatiivid, ohud”;

majanduskomisjonis – Arengufondi tegevuskava ülevaade;
 

põhiseaduskomisjonis – seisukoha andmine Viljar Peebu määramise kohta andmekaitseinspektsiooni peadirektori ametikohale; võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE); Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE); olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti inimarengu aruanne 2007” arutelu;

rahanduskomisjonis – valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse, tubakaseaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE); valitsuse algatatud Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni põhikirja heakskiitmise seaduse (290 SE);

sotsiaalkomisjonis – töötuskindlustuse seaduse, tulumaksuseaduse ja tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (295 SE);

õiguskomisjonis – valitsuse algatatud mittetulundusühingute seaduse sihtasutuste seaduse, tulundusühistuseaduse ja äriseadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (271 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14 kokkuvõte majanduslike huvide deklaratsioonide arvandmete esitamisest teiste deklaratsioonihoidjate poolt; uute majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine;

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigi 2008. aasta tulude laekumise hetkeseis ja 2009. aasta majandusprognoosi teemaline arutelu, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak;

Kohtumised:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub justiitsminister Rein Langiga.
 
Teisipäev, 9. september
 

Kell 10 algaval istungil onesimesel lugemiselEestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (248 SE) ning Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud liikluskindlustuse seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (255 SE).

Komisjonides:
 

keskkonnakomisjonis – kell 12 veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE); geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE); geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) ning keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE);

maaelukomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruanne “Riigi tegevus reformimata maaga”;

majanduskomisjoniskell 13 Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011 tutvustus; kell 14 valitsuse algatatud autoveoseaduse riigilõivuseaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE) arutelu;

põhiseaduskomisjonis – kell 14  Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse 3 erineva eelnõu (235 SE), (236 SE) ning (293 SE) arutelu;

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistungkell 14 (ruum L 241), informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots;

sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli aruanne “Riigieelarvest erivajadustega inimeste rehabiliteerimiseks teenuste osutamine”;

Kohtumised:
 
Kell 9.30 – väliskomisjon kohtub Norra välisminister Jonas Gahr Støre’ga (väliskomisjonis).
 
Kolmapäev, 10. september
 

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, justiitsminister Rein Lang ning siseminister Jüri Pihl.

Kell 14 algaval istungil on esimesel lugemisel valitsuse algatatud 3 eelnõu: tööturuteenuse ja –toetuste seaduse ja sotsiaalhoolekandeseaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE), advokatuuriseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (253 SE) ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (291 SE).

Sündmused:
 

Kell 10.30 – Hiiumaalt valitud Riigikogu liikmed kohtuvad Riigikogus aset leidva Hiiumaa kuu raames Hiiu maavanema, omavalitsusjuhtide ja ettevõtjatega, arutusel on Hiiumaa probleemid ja võimalikud arengud.

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma, Hiiu maavanem Hannes Maasel ja Kärdla linnapea Anton Kaljula avavad Riigikogu I korruse fuajees Hiiumaa kuu Riigikogus. Samas avatakse ka hiidlaste näitus „Aja lugu“ ning käsitöö näitusmüük. Riigikogu kohvikus saab degusteerida hiiupäraseid toite.

Hiiumaa kuu raames toimub 23. septembril rida kohtumisi Riigikogu komisjonides, 26. septembril toimub Riigikogu liikmete visiit Hiiu maakonda.

Kell 15 Ene Ergma osaleb Tea entsüklopeedia esitlusel (Viru Keskuse kaupluses Rahva Raamat).

Neljapäev, 11. september
 
Kell 10 algab täiskogu istung.
 

majanduskomisjoniskell 11 kohtumine Eesti Tööandjate Keskliidu esindajatega olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti ettevõtluskeskkonna arendamine” ettevalmistamise raames;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamise otsuse eelnõu (308 OE); julgeolekuasutuste seaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (231 SE);

Kohtumised:

Kell 13.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Läti uue suursaadiku Karlis Eihenbaums´iga.

Kell 14Ene Ergma kohtub Hiina uue suursaadiku Huang Zhangpo´ga.

Reede, 12. september
 

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 10 Eesti seisukohad 15. – 16. septembrini toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu (GAERC) kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet;

Sellele järgneval Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil on päevakorras seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule “Üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele”.

Laupäev, 13. september
 

Kell 16 algab Riigikogu hoones Eesti, Läti, Leedu ja Poola parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide delegatsioonide 2-päevane kohtumine (ELAKi ruum). Arutusel on Pariisis 2. – 4. novembrini toimuva COSAC kohtumise päevakord, Prantsusmaa eesistumisperiood Euroopa Liidus, energiajulgeolek ja Euroopa Liit, Euroopa toomine kodanikule lähemaks jm.

Balti riikide ja Poola kolleegidele annab piduliku õhtusöögi ELAKi esimees Marko Mihkelson.

Pühapäev, 14. september
 

Kell 10 – Eesti, Läti, Leedu ja Poola parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide delegatsioonide PRESSIKONVERENTS (Riigikogu hoones).

 
*     *     *
 
Välislähetused:
 
6. – 16. septembrini
 

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Aadu Must osaleb Vene Föderatsioonis Tomskis Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud Eesti kultuuripäevadel. Muuhulgas toimub Tomski Ülikoolis loeng „Eesti jälg Siberi ajaloos“, avatakse tapetud eestlastele pühendatud mälestuskivi ning näitu „Aksel Sildos küüditatuna Siberis“.

8. – 11. septembrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste, poliitika- ja monitooringukomitee istungitel. Õigusasjade ja inimõiguste komitee arutab muuhulgas inimõiguste kaitset eriolukorras, naiste vangistusega seotud probleeme, Euroopa Nõukogu liikmesriikide kohustust koostööks sõjakuritegudes süüdistamise korral jpm.

9. – 10. septembrini
 

ENPA Eesti delegatsiooni liige, Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA poliitikakomitee istungil. Poliitikakomitee päevakorras on raporti eelnõu suhtumisest erinevaid ajaloolisi tõlgendusi võimaldavatesse mälestusmärkidesse, aga ka olukord Lähis-Idas, Küprosel, Valgevenes.

10. – 12. septembrini

Riigikogu liikmed Mart Laar ja Taavi Veskimägi osalevad Poolas 18. Krynica-Zdroj majandusfoorumil.

10. – 13. septembrini
 

Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni aseesimees Jüri Tamm ning rahanduskomisjoni esimees Jürgen Ligi osalevad Šveitsis Genfis IPU korraldataval Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) käsitleval konverentsil.

10. – 13. septembrini

Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Prantsusmaal Pariisis Eesti Toidu nõukogu liikmena toiduainetetööstuse õppereisil.

11. – 12. septembrini
 

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste, asejuht Mailis Reps ning liige Peep Aru osalevad Leedu Palangas Balti Assamblee presiidiumi ja eelarve- ja auditikomisjoni istungitel.

11. – 13. septembrini

Riigikogu liikmed Ott Lumi (11. – 16. sept.), Taavi Veskimägi (11. – 16. sept.), Margus Tsahkna, Urmas Reinsalu  ning Ken-Marti Vaher osalevad Prantsusmaal Toulouse’is EPP-ED parlamendigrupi korraldataval kolmandal III noorte parlamendiliikmete kohtumisel ja EPP majandus- ja sotsiaaltöörühma koosolekul.

12. – 15. septembrini

Riigikogu liige Mark Soosaar osaleb Itaalias Veneetsias nõupidamisel “Üleujutustest ohustatud linnad” ning 11. Rahvusvahelise Arhitektuuribiennaali avaüritustel.

 

Riigikogu pressitalitus

 

 
 

 

Tagasiside